שיעורי הדף היומי בבלי באידיש מאת הרב מאיר שפרכר שליט"א


הדף היומי באידיש – מסכת זבחים דף ב

דף היומי באידיש ב' טבת התשע"ט

שיעורי הדף היומי בבלי באידיש מאת הרב מאיר שפרכר