שיעורי הדף היומי בבלי באידיש מאת הרב מאיר שפרכר שליט"א


הדף היומי באידיש – מסכת זבחים דף ב

דף היומי באידיש י"ח אדר ב' התשע"ט

שיעורי הדף היומי בבלי באידיש מאת הרב מאיר שפרכר