מסלולי ההגרלה המעודכנים של ארגון אחינו

באפשרותך לבחור באחד מהמסלולים הבאים:
מסלול

2תרום 18 ש”ח למשך 19 חודשים
סה"כ 342 ש"ח
קבל מיידית מתנה בשווי 460 ש"ח 
סט "משנה ברורה" מפואר מהדורת ‘דרשו’
סט "חפץ חיים ושמירת הלשון" מפואר ‘דרשו’
+ 1 כרטיס להגרלה הגדולה 

 מסלול

3


תרום 18 ש”ח למשך 20 חודשים
סה"כ 360 ש"ח
קבל מיידית מתנה בשווי 560 ש"ח 
סט "משנה ברורה" מפואר מהדורת ‘דרשו’
סט "חפץ חיים ושמירת הלשון" מפואר ‘דרשו’
+ 2 כרטיסים להגרלה הגדולה 
מסלול

4


תרום 18 ש”ח למשך 23 חודשים
סה”כ 414 ש”ח
קבל מיידית מתנה בסך 580 ש"ח
סט "משנה ברורה" מפואר מהדורת ‘דרשו’
"חמשה חומשי תורה" בכרך אחד מהדורת ‘דרשו’
ספר "דרש דוד" על מועדים כרך א' או ב'
+ 2 כרטיסים להגרלה הגדולה 
מסלול

5

תרום 18 ש”ח למשך 24 חודשים
סה”כ 432 ש”ח
קבל מיידית מתנה בסך 630 ש"ח
גביע כסף
סכין לחלות כסף
כף לעוגה כסף
+ 3 כרטיסים להגרלה הגדולה 
מסלול

6

תרום 36 ש”ח למשך 21 חודשים
סה”כ 756 ש”ח
קבל מיידית מתנה בסך 1350 ש"ח
סט "משנה ברורה" מפואר מהדורת ‘דרשו’
"חמשה חומשי תורה" בכרך אחד מהדורת ‘דרשו’
ספר "חפץ חיים" מהדורה 'דרשו'
ספר "מועד לדוד"
גביע כסף, סכין לחלות כסף וכף לעוגה כסף
+ 6 כרטיסים להגרלה הגדולה 
מסלול

7

תרום 36 ש”ח למשך 25 חודשים
סה"כ 900 ש"ח
קבל מיידית מתנה בשווי 1790 ש"ח 
סט "משנה ברורה" מפואר מהדורת ‘דרשו’
סט "חפץ חיים ושמירת הלשון" מפואר ‘דרשו’
"חמשה חומשי תורה" בכרך אחד מהדורת ‘דרשו’
סט "דרש דוד" על התורה
גביע כסף, סכין לחלות כסף וכף לעוגה כסף
+ 10 כרטיסים להגרלה הגדולה   
מסלול

11


תרום 18 ש”ח למשך 16 חודשים
סה"כ 288 ש"ח
קבל מיידית מתנה בשווי 519 ש"ח 
סט "משנה ברורה" מפואר מהדורת ‘דרשו’
ספר 'לקראת שבת מלכתא' בראשית חלק א'
+ 2 כרטיסים להגרלה הגדולה 
מסלול

15


תרום 36 ש”ח למשך 25 חודשים
סה”כ 900 ש”ח
קבל מיידית מתנה בסך 1790 ש"ח
סט "משנה ברורה" מפואר מהדורת ‘דרשו’
סט ספר "לקראת שבת מלכתא" בראשית א-ב
"חמשה חומשי תורה" בכרך אחד מהדורת ‘דרשו’
סט "דרש דוד" על התורה
גביע כסף, סכין לחלות כסף וכף לעוגה כסף
+ 10 כרטיסים להגרלה הגדולה 
מסלול

16

תרום 18 ש”ח למשך 16 חודשים
סה”כ 288 ש”ח
קבל מיידית מתנה בסך 519 ש"ח
סט "משנה ברורה" מפואר מהדורת ‘דרשו’
ספר "לקראת שבת מלכתא" שמות א'
2 כרטיסים להגרלה הגדולה
מסלול

17

תרום 18 ש”ח למשך 18 חודשים
סה”כ 324 ש”ח
קבל מיידית מתנה בסך 577 ש"ח
סט "משנה ברורה" מפואר מהדורת ‘דרשו’
ספרי "לקראת שבת מלכתא" בראשית א-ב, שמות א
+ 2 כרטיסים להגרלה הגדולה 
מסלול

18

תרום 33 ש”ח למשך 3 חודשים
סה"כ 99 ש"ח
קבל מיידית מתנה  
3 ספרי דרשו לבחירה 
*עד 3 ספרים וללא הגבלת כמות מכל ספר.
כרך משנ"ב/חומש- כרך אחד מכל סוג.
*משלוח חינם בערים:
אלעד, ירושלים, ביתר, מודיעין עילית, ב.שמש, גבעת זאב.
שאר הערים בתוספת 10 ש"ח.
מסלול

19


תרום 33 ש”ח למשך 3 חודשים
סה"כ 99 ש"ח
קבל מיידית מתנה בשווי 187 ש"ח 
3 ספרי 'לקראת שבת מלכתא' בראשית א-ב, שמות א
+ 1 כרטיס להגרלה הגדולה 
מסלול

20


תרום 36 ש”ח למשך 24 חודשים
סה”כ 864 ש”ח
קבל מיידית מתנה בסך 1711 ש"ח
סט "משנה ברורה" מפואר מהדורת ‘דרשו’
ספרי "לקראת שבת מלכתא" בראשית א-ב, שמות א'
"חמשה חומשי תורה" בכרך אחד מהדורת ‘דרשו’
סט "דרש דוד" על התורה
גביע כסף, סכין לחלות כסף 
+ 10 כרטיסים להגרלה הגדולה 
מסלול
21
ל-7 ימים בלבד!
עד ט"ו בשבט


תרום 18 ש”ח למשך 16 חודשים
סה”כ 288 ש”ח
קבל מיידית מתנה בסך 519 ש"ח
סט "משנה ברורה" מפואר מהדורת ‘דרשו’
הכרך החדש "לקראת שבת מלכתא" שמות ב'
+ 2 כרטיסים להגרלה הגדולה 
מסלול
22
ל-7 ימים בלבד!
עד ט"ו בשבט


תרום 33 ש”ח למשך 3 חודשים
סה”כ 99 ש”ח
קבל מיידית מתנה בסך 130 ש"ח
"משנה ברורה" חלק ג'-ד'
הכרך החדש "לקראת שבת מלכתא" שמות ב'
+ כרטיס להגרלה הגדולה 
מסלול
23
ל-7 ימים בלבד!
עד ט"ו בשבט


תרום 36 ש”ח למשך 25 חודשים
סה”כ 900 ש”ח
קבל מיידית מתנה בסך 1820 ש"ח
סט "משנה ברורה" מפואר מהדורת ‘דרשו’
סט "חפץ חיים ושמירת הלשון" מהדורת 'דרשו'
"חמשה חומשי תורה" בכרך אחד מהדורת ‘דרשו’
הכרך החדש "לקראת שבת מלכתא" שמות ב'
גביע כסף, סכין לחלות כסף, כף לעוגה כסף
+ 10 כרטיסים להגרלה הגדולה