הבודק חמץ ביום י"ג האם צריך לבדוק שוב בליל י"ד ?

ט' תשרי תש"פ - סימן תל"ג- סעיף י' - סוף הסימן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמדוע בתי כנסיות ובתי מדרשות צריכים בדיקת חמץ ולא מספיק לנקותם היטב?האם יש עניין לנקות את הבית לפני הבדיקה? מדוע משתמשים בנוצות בשעת הבדיקה?ולמה צריכים לבדוק את הכיסים שבבגדים אפילו כשברור שלא הכניסו בהם חמץ?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תל"ג סעיף י' עד סוף הסימן במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

בתי כנסיות ובתי מדרשות, צריכים בדיקה, כיוון שהתינוקות מכניסים בהם חמץ, ואומר המ"ב, שצריך לבדוק בהם את החמץ כמו שאר המקומות, דהיינו, לבדוק בליל י"ד, ולאור הנר, והגבאים יכולים לברך על הבדיקה, אבל לא יכולים לבטל את החמץ, כי החמץ לא שלהם, ואם לא בדק בליל י"ד, יבדוק ביום י"ד לאור הנר, אא"כ יש שם הרבה חלונות שאורם רב, יכולים לבדוק לאור החמה.

מביא המ"ב, שהגבאים לא נזהרים לבדוק בלילה אלא הם מנקים היטב ביום, ולא יפה הם עושים, וצריך להזהירם על כך שיקיימו מצות חכמים כתיקונה, לבדוק את החמץ בבתי כנסיות ובתי מדרשות כמו כל בדיקת חמץ, ובברכה.

אדם שניקה את החדר שלו בי"ג בניסן, אפילו שהתכוון לשם בדיקת חמץ, וכיוון לבערו, ולהיזהר שלא להכניס שם עוד חמץ, בכ"ז צריך לבדוק שוב בליל י"ד, והניקיון שעשה, לא פוטר אותו מבדיקת חמץ, וטעם הדבר מבאר המ"ב, כיוון שניקיון הבית אינו בדיקה, וחז"ל הצריכו יותר מניקיון, ויותר מזה, אפילו אם בדק חמץ ביום י"ג בחורים ובסדקים לאור הנר, צריך לבדוק שוב את החמץ בליל י"ד, ומשתי סיבות, סיבה ראשונה, כדי שלא לחלוק בין בדיקה לבדיקה, דהיינו, שלא יהיה מצב שאחד בודק ביום י"ג ואחד בודק בליל י"ד, ועוד סיבה, שהרי אור הנר ביום לא מאיר יפה, וחז"ל הצריכו לבדוק בלילה ע"י אור הנר, שאז הוא מאיר יפה, ורואה מה יש בחורים ובסדקים.

דן השעה"צ בנפק"מ, באופן שבדק ביום י"ג לאור הנר, והשאיר חדר אחד שאותו רוצה לבדוק בליל י"ד, שאם הסיבה היא כדי שלא לחלוק בין בדיקה לבדיקה כדי שכל עם ישראל יבדקו בתאריך אחד, בזה הרי יש לו גם בדיקה שבודק עם כל עם ישראל את אות חדר שהוא השאיר, אבל אם הטעם הוא משום שאור הנר לא מאיר יפה ביום, אז הבדיקה של יום י"ג אינה בדיקה טובה, וגם בזה מסתפק השעה"צ, אולי צריך לבדוק את כל רשותו בליל י"ד ככל ישראל, ולא מספיק חדר אחד.

לפני בדיקת חמץ צריך לנקות את הבית, שאז בדיקת החמץ טובה, ואם לא מנקים את הבית, הבדיקה אינה טובה כ"כ, והמנהג לנקות את הבית ביום י"ג, כדי שיוכל לעשות את הבדיקה כדין מיד בתחילת ליל י"ד. 

אומר הרמ"א, בשעת הבדיקה המנהג ליטול נוצות לכבד בחורים ובסדקים, ולגרור משם את החמץ עם הנוצה, ועוד אומר הרמ"א, שהכיסים של הבגדים צריכים בדיקה, והמ"ב אומר, שאפילו שברור לו שלא ניתן שם חמץ, צריך לבדוק, דמילתא דלא רמיא על איניש לאו אדעתיה, ואומר עוד המ"ב, שלא מספיק מה שבשעת ביעור חמץ, דהיינו, בי"ד ביום, מנערים את הכיסים, אלא צריך לבדוק את הכיסים בליל י"ד, וכמו כל בדיקת שאר המקומות.

צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
לפתע נשמעו צעקות: "יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים