האם קוף יכול לשמש כשליח להנחת עירובי תחומין ?

י"ז אב תשע"ט -סימן ת"ט- סעיף ח'- סעיף י'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמדוע מי שאינו מודה בעירוב פסול לשמש כשליח להנחת העירוב?מה הטעם שאילם פסול לשמש כשליח להנחת עירוב תחומין?האם קבוצת אנשים יכולים לשלוח שליח להנחת העירוב או שרק יחיד יכול לשלוח שליח לזה?ומה הדין באופן שלא אמרו לשליח באיזה רוח יניח את העירוב והניח השליח לרוח שהחליט בעצמו?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימנים ת"ט סעיף ח' – סעיף י' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה

אדם שרוצה לקנות תחום נוסף של אלפיים אמה, יכול לשלוח את עירובי התחומין ע"י שליח, והשליח יאמר, 'בזה העירוב יהא פלוני מותר לילך', וחש"ו, וכן גוי וצדוקי, פסולים לשמש כשליח להנחת עירובי תחומין, והמ"ב עומד על כך, שלגבי עירובי חצרות מבואר לעיל, שגם קטן יכול לאסוף את הפת מכל בני החצר, ולהניח עבורם את עירובי החצרות, ולמה עירובי תחומין שונים מעירובי חצרות? ומבאר, שבעירובי תחומין, מכיוון שצריך לקנות שביתה על ידיהם, חש"ו לאו בני דעה לקנות שביתה, ואפילו שהוא רואה שהם עושים את השליחות כמו שציווה אותם, לא מועיל, משא"כ בעירובי חצירות, שעניינם הוא לאסוף פת מכולם ולהתאחד, גם קטן כשר לכך.

מי שאינו מודה בעירוב, פסול לשמש כשליח להנחת עירובי תחומין, והכוונה לעכו"ם וצדוקים וכה"ג, וטעם הדבר שהם פסולים לכך הוא, שמא לא יניחו את העירוב שם, ואפילו אם יעמוד מרחוק ויראה, לא מועיל, שמא לא הניחו לשם עירוב.

לעניין חרש מוסיף המ"ב, שגם אילם פסול לשמש כשליח להנחת עירובי תחומין, משום שיש עניין לומר שהמזון שתי סעודות יועילו לשם מצות עירוב, ואילם לא יכול לומר.

אע"פ שחש"ו וגוי ומי שאינו מודה בעירוב פסולים לשמש כשליח להנחת עירובי תחומין, אבל הם יכולים לשמש כאמצעי להעביר על ידם את עירובי התחומין לפיקח, שהוא יניח את עירובי התחומין עבור המשלח, ויכול לשלח את העירוב אפילו ע"י פיל או קוף, ואע"פ שלא רואה שאותו פיקח מניח את עירובי החצרות, אבל צריך לראות בפועל שהחש"ו מוסרים את העירוב לידי הפיקח, ואחרי שזה נמצא אצל הפיקח, הוא יכול לסמוך שהפיקח הניח את העירוב כדין, מדין 'חזקה שליח עושה שליחותו', וחזקה זו נאמרה רק בדברים שהם קשורים לדרבנן ולא לדאורייתא, אבל יש אומרים, שגם בדאורייתא, במקום כזה שאם השליח לא יעשה את השליחות, המשלח יעבור על עבירה, אפשר לסמוך על החזקה, ובכל מקרה אומר המ"ב, שאם רואים שהשליח עשה, רק לא יודעים אם הוא עשה כדין, אפשר לסמוך על החזקה ששליח עושה שליחותו, ועשה כדין ולא שינה.

לא רק יחיד יכול לשלוח שליח שיניח עבורו את עירוב התחומין, אלא גם קבוצת אנשים שרוצים ללכת בשבת מחוץ לאלפיים של העיר, יכולים לשלוח שליח שיניח עבורם עירובי תחומין, וצריך השליח לומר בפיו, מה שאני מניח עכשיו יהיה עירובי תחומין עבור כל אותם האנשים שהשתתפו בעירוב.

אם לא אמרו לשליח לאיזה רוח רוצים את העירוב, ועירב השליח לאיזה רוח שרצה, הרי זה עירוב ויוצאים בו, שמכיוון שלא אמרו לו לאיזה רוח הם מעוניינים שהוא יערב עבורם, אנחנו תולים שמסתמא בכל רוח ניחא להו, ואפילו שנודע להם רק כשנכנסה השבת לאיזה רוח הוא עירב עבורם, למפרע הם קנו שביתה במקום, לאותו רוח שהשליח עירב עבורם, ואומר המ"ב, שאם היה ידוע לשליח שהמשלח רוצה רוח מסוימת, אפילו שהמשלח לא פירש לו, ועירב ברוח אחרת, לא מועיל, ואע"פ שהמשלח התחרט, לא מועיל, כי זה לא חל עבורו.

אמר המשלח לשליח מאיזה מזון הוא רוצה לעשות את העירובי תחומין, ואמר לו באיזה מקום להניח את העירובי תחומין, והניח במקום אחר, או עשה עירובי תחומין ממזון אחר, הוא שינה מדעת בעה"ב, והעירובי תחומין לא חלים, ואומר המ"ב, שאפילו אם השובך והמגדל הם באותו מקום ואותו מרחק, אבל כיוון שהמשלח הדגיש לו שהוא רוצה בשובך, הוא צריך להניח דווקא בשובך, ואם אמר לו לערב עליו סתם, ולא פירט ממה הוא רוצה לערב והיכן להניח את העירוב, כל היכא שיניח את העירוב, העירוב יועיל.

"הנה ימים באים... ומלאה הארץ דעה את ה'"- קליפ מסכם: מעמדי סיום הש''ס דרשו ברחבי תבל
בנס שם לב שהאוטובוס מתקרב לתחנה. מה ההתמדה הזאת? - שאלתי אותו. "עושים אצלנו מצ'ינג", הסביר לי...
בדרך אגב שאל הרב פוקס: "ומה תעשו עכשיו עם ארבע זוגות תפילין לאחר שכבר רכשתם חדשות?"
החלום שמסעיר את הציבור החרדי
"לפעמים השערות ממש סומרות מעוצמת הנס!"
"הוא צועק לי: אתה לא תאמין!"
אמירת פרשת המן – סגולה או תזכורת?
"גם אני התארגנתי בשקט", מספר חיים לאמו המצומררת, "ויצאנו לנתב"ג. בדרך נכנסנו למאפיה"
ב-2:30 מישהו העיר אותו, שם על הספסל. הוא תיאר לעצמו שמדובר במשטרה... אבל לא!
איך תוכל להסתלק מן העולם בלא לשוב בתשובה?
בדרך חזור, האברך שלצדי מקבל טלפון מ'מעייני הישועה. "הבחור שלך יכול להשתחרר", אומרים לו...
"אמרתי לעצמי: אולי 'הדף היומי' גורם לה לבכות?"...
מה גרם למיליארדים בעולם להעריץ את ביל קלינטון?
צפו: סיפורו המרגש של חתן "קניין ש"ס" ביוהנסבורג הרה"ג רבי ארן כהן שליט"א
צפו בקליפ מסכם מ"שבת דרשו" באוקספורד שבאנגליה
חסר אונים צנח על כסא מזדמן, ואז נזכר פתאום במענה שקיבל מהגר"ח קנייבסקי: "עמלק"!
סיום הש"ס של דרשו באצטדיון ''דום דה פריז''
תיאור חי מהמעמד המרטיט של הכנסיה הגדולה הראשונה בוינה, ודבריו של מרן ה'חפץ חיים' זי"ע
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
"יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים