האם צריך לבער חמץ הדבוק בקירות ?

ו' חשון תש"פ - סימן תמ"ב- סעיף ח'- סעיף ט'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אשני חצאי זיתים של חמץ המחוברים בחוט האם מצטרפים לכזית?מה הדין כאשר חצי זית בבית וחצי זית בקומת גג? ואיך ייתכן שמותר לאדם להשתמש בגוש של חמץ לצורך ישיבה עליו?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תמ"ב סעיף ח' – סעיף ט' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

שני חצאי זיתים בשני מקומות, וחוט של ברזל מחבר ביניהם, אם כאשר נוטלים את החוט, חלקי הבצק ניטלים יחד עימו, הם מצטרפים יחד לכזית, וחייבים בביעור, ולכן גם אם אותם חצאי זיתים נמצאים בתוך העריבה כדי לחזק את העריבה, הדין הוא שהם נחשבים כמו שיש בהם כזית מחמת החוט שמחבר אותם, והם חייבים בביעור, אבל אם החוט שמחבר אותם הוא לא כ"כ עבה באופן שחלקי הבצק ינטלו עימו יחד, הם לא מצטרפים וא"צ לבער, ואומר המ"ב, דווקא אם הם נתונים בתוך העריבה כדי לחזק את העריבה, אבל אם לא כך, גם אם אין קשר בין שני חלקי חצאי הזיתים, הם מצטרפים יחד ע"י הכלי.

במה דברים אמורים שבכדי לצרף את חצאי הזיתים צריך שהחוט שמצרף אותם יהיה מספיק עבה בכדי שאם הוא ינטל הם ינטלו עימו, זה רק כאשר חלקי החמץ נמצאים בעריבה, אבל חצאי חמץ המפוזרים בבית, אפילו אם כשינטל החוט אין ניטלים עימו, חייב לבער, כיוון שלפעמים מקבץ אותם יחד, ומבאר המ"ב, שכאשר מכבדים ומנקים את הבית, הם מתקבצים יחד, ולכן הם נחשבים כאחד.

חצי זית בבית וחצי זית בעלייה, או חצי זית בבית זה וחצי באכסדרה, וכן חצי זית בבית זה וחצי בבית שלפנים ממנו, מבואר בשו"ע, שבאופן עקרוני הם מצטרפים, והטעם שהם לא חייבים בביעור, זה משום שהם דבוקים בקורות בקרקעות ובכתלים, ומביא המ"ב י"א, שאפילו אם הם לא דבוקים, אין צריך לבער, כיוון שזה פחות מכזית, וכל אחד ואחד במקומו, ולא חוששים שהם יצטרפו יחד, כי הם בבתים שונים.

א"כ יוצא, שיש כאן מחלוקת לעניין חצאי זיתים שמפוזרים בבית, האם חוששים שהם יצטרפו וממילא חייבים בביעור, או לא, שיטת השו"ע, שרק כאשר הם דבוקים בקורות, בקרקעות או בכתלים, אז לא חוששים שהם יצטרפו יחד, אבל המ"ב מביא, שיש אומרים שאפילו אם הם לא דבוקים, הם לא חייבים בביעור, כיוון שלא חוששים שמא הם יצטרפו יחד.

חצאי כזית של חמץ שמפוזרים בבית, ודבוקים בכתלים בקורות ובקרקעות, שיטת השו"ע, שא"צ לבער אותם, אלא מבטל וא"צ לבדוק.

חמץ שנתעפש קודם זמן איסורו ונפסל מאכילת כלב, או חמץ שנשרף באש קודם זמנו ונחרך עד שאין ראוי לכלב, מותר לקיימו בפסח, ודווקא בזה שנפסל לפני פסח, אבל חמץ שלפני פסח היה ראוי לאכילת כלב, אע"פ שבמשך חג הפסח הוא נפסל מאכילת כלב, חייבים לבער אותו, כיוון שחל עליו חובת ביעור.

גוש חמץ שייחד אותו לכך שישמש לו לכיסא, וגם טח אותו בטיט מכל הכיוונים, מותר לקיים אותו בפסח, ואע"פ שהוא לא נפסל מאכילה, בכ"ז בזה שטח אותו בטיט, הוא ביטל אותו משם אוכל ומותר לקיימו בפסח, וכן להנות ממנו, אבל אסור לאכול אותו, כיוון שאם הוא יאכל אותו הוא 'אחשביה', ויש בזה איסור מדרבנן, ואם החמץ נפל לתוך מאכל, מותר לאכול את המאכל, כי אין אחשביה, שהרי הוא לא התכוון לאכול את החמץ הזה, אלא הוא התכוון לאכול את המאכל.  

בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים. לבו התמלא פחד. מי יודע מה הם זממו לעשות לו?
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים