האם סיד מרוח בכותל יכול לשמש כלחי להתיר בטלטול במבוי?

ו' באדר ב תשע"ט - סימן שס"ג- סעיף ו'- סעיף ז'
לא מצליח לצפות? לחץ כאן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמדוע צריך להצמיד את הלחי בתוך ג' טפחים סמוך לכותל?האם גם צורת הפתח צריך להצמיד תוך ג' טפחים סמוך לכותל? ומה החידוש בזה ששברי לחיים מועילים לשמש כלחי? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שס"ג סעיף ו' – סעיף ז' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

הלחי שמתיר את המבוי בטלטול, צריך להצמיד אותו בתוך ג' טפחים סמוך לכותל החצר או המבוי, ומביא המ"ב ב' טעמים בדבר, הטעם הראשון הוא, כי אם יהיה מרחק של ג' טפחים בין הלחי לכותל, הכותל יפסל, כיוון שאותם ג' טפחים של האוויר שבין הלחי לכותל, מצטרפים יחד עם האוויר שבפתח המבוי, ומבטלים את הלחי, וא"כ, אם הלחי רחב יותר מהאוויר שבינו לבין הכותל, הלחי יהיה כשר גם אם יהיה ג' טפחים בין הלחי לכותל, והטעם, שמכיוון שהלחי רוחבו ד' טפחים, יש כאן עומד מרובה על הפרוץ, והאוויר נחשב כסתום וכחלק מהלחי, ועל זה לא נאמר שהאוויר שמשני הצדדים מבטל, שהרי אין אוויר בין הכותל ללחי, טעם שני מביא השעה"צ, שאם יהיה מרחק ג' טפחים בין הלחי לכותל, בעלי חיים יכולים לעבור שם ומבטלים את המחיצה, ולפי טעם זה, גם אם הלחי רחב יותר מהשיעור של האוויר שבינו לכותל, הלחי לא יכול להכשיר את המבוי, שהרי הבעלי חיים יכולים לבקוע שם.

המ"ב בס" קכ"ג דן, האם הדין הזה שצריך להצמיד את הלחי תוך ג' סמוך לכותל, נאמר דווקא על לחי, או גם על צורת הפתח, ומביא שיטת הרבה פוסקים, שכיוון שצורת הפתח היא מחיצה גבוהה, היא מועילה גם כאשר היא מופלגת מהכותל ג' טפחים, ויש חולקים, ובמרחק ד' טפחים מהכותל מביא המ"ב מהח"א שמחמיר, וגם בזה דן הבה"ל, שאולי יהיה אפשר להקל בעניין, ולכתחילה נכון להחמיר, שצורת הפתח תהיה צמודה תוך ג' טפחים, והוי לבוד וכמו שזה סתום לגמרי.

גם שברי לחיים כשרים לשמש כלחי אם הם עומדים ברוח מצויה, וכמ"ש בסעיף ה' שלחי שהרוח מצויה מנדנדת אותו, פסול, והחידוש בזה מבאר המ"ב, שאע"פ שלגבי קורה קיי"ל שהקורה אינה כשרה אא"כ היא מספיק חזקה בשביל שיהיה אפשר להניח עליה אריח, אבל לגבי לחי הדין שונה, וגם ע"י שברים כשר לשמש כלחי להתיר את המבוי בטלטול כאשר הוא עומד ברוח מצויה.

מביא המ"ב עוד, שאבנים נפרדות שהמרחק ביניהם הוא פחות מג' טפחים, הם מצטרפים יחד כדי להיות לחי להכשיר את המבוי בטלטול.

כיוון ששברים מועילים לשמש כלחי, לכן גם סיד המרוח בכותל יכול לשמש כלחי, ובלבד שיש בו ממשות ואפילו כל שהוא, ויכול לשמש גם כלחיים של צורת הפתח, ויזהר שבעלי חיים שעוברים שם לא ימחקו את הסיד, שאז לא יהיה לו לחי, ומספיק שהם מוחקים את הג' טפחים התחתונים הסמוכים לארץ בשביל שזה יתבטל, שהרי לחי שאינו סמוך לארץ תוך ג' טפחים, לא יכול לשמש כלחי.

מרן הסטייפלר וזוגתו סחבו את המזרן, ומרן החזו"א הולך לפניהם להנחותם
"כמה זמן נותר עד הטיסה?" ענו: "כשעתיים" מיד הוסיף ושאל: "קניתם מתנה לנשותיכם?"
"הרי בבית חם, אז למה יושב הרב בבית הכנסת כאשר הקור כה נורא?!"
הבעלזר רב'ה, ר' אהרן, בקש מהגבאי שלו: "תכין לי כוס קפה הכי טעים"
הגרש''ז איערבאך זצ''ל: ''אני נהנה לשמוע כשבני משפחתי קיבלו קנס משוטר על אי זהירות בדרכים''
אולי נזכה שתגלה לנו את הסוד?- אתה מוכרח לענות לי את התשובה האמיתית לאמיתה!
"למה נכנסתם לכאן?" "בגלל ההפצצות! ידוע שהמקום הזה מוגן!"
"גם בטיסות אפשר להספיק", סח הוא באושר. "באחת השנים בנסיעה בתשרי הספקתי בטיסה לניו יורק לחזור על כל מסכת 'בבא קמא' כשבחזור לארץ ישראל סיימתי את 'בבא מציעא'"...
"שנה שלימה שאני שומר את הסוד הזה, ואף אחד בעולם לא יודע את זה!!! אפילו בני המשפחה הכי קרובים... ולמה?? עשיתי חשבון, שאם אני כעת אגלה את זה למשפחה שלי, הם ירעישו עולמות"...
"מאז שהצטרפתי למבחנים, הלימוד קיבל מימד אחר! לימוד על מנת לעשות, על מנת לזכור!"
"עכשיו לא תתבייש, כי הגארטל והבעקיטשע הם באותו צבע"...
"אמרתי להם שהתורה מגנה עלינו, ולכן נישאר כאן ונמשיך בלימוד. לאחר דקות ספורות שמענו 'בום' אדיר..."
הבחור הרגיש מאוד לא נוח בישיבה שבה הוא לומד. חש שהוא מוכרח לעבור למקום אחר!
ניגש האדמו"ר מקאליב אל הנער באושוויץ ושאלו: "מה אתה ממלמל בפיך כל העת?"
הם מסתובבים בינינו, לומדים איתנו בכוללים, מתפללים איתנו בבית הכנסת, עורכים קניות לצידנו. אבל הם מרוממים, דרגה אחת מעל...
לא בה' באייר תש"ח נהיינו לעם – אלא במעמד הר סיני!
ה'מהפך' שחוללה המדינה בדמותו של היהודי ה'גלותי' שהפך ל'צבר מערבי'
96 שנים של גבורה: הכל על אדמו"ר השואה, האדמור מקאליב זצ"ל. ההלוויה. מסכת חייו בשנות הזעם ועד אחרון ימיו. צפו עכשיו!
'והיא שעמדה' שייך לשנה הנוכחית, ואילו הקטע השני שייך לשנה הבאה!
"פניתי לדייל בחנות ושאלתי אותו אם זה בטעות. הוא אפילו לא התבלבל. 'כאן אנחנו מוכרים הכל', הצהיר בפניי בעזות''...
"אם רבש"ע לא ירצה, אז לא תירה בי!"
כשאש המחלוקת בוערת - אם אבלום את פי, האם אזכה לסגולה?
הוא יהודי שהגיע מאיראן, שאלתי אותו: מה אתה אומר על האיראנים? הוא היה כל כך רגוע. 'שטויות', הוא אמר...
"מה יש לי ללכת? הרי לא תהיה שום תועלת בהשתתפותי!"
כשמרן הגראי"ל שטיינמן רצה לעמוד ב'איצקוביץ' עם קופת צדקה...
היכן מברכים ברכת האילנות באייר או בתחילת סיון?
"מה יש לי ביד?" - פרפר! "אבל הוא חי או מת?"
הבחור הצטדק וענה שלא נשאר תפקיד בשבילו. אמר לו ראש החבורה: "אז לפחות תהיה עצבני!"...
"אני שומע את השיר ברמקול, אך לא מצליח להבין את המילים!"
בירר מרן שליט"א אצל האברך: "על איזה סכום התחייבת?"
"אני אוהב את האברכים ושמח להשתתף בשמחתם"...
"אתה רוצה לתת לנו את הכסף בחיים או לאחר המוות?"
"תאמר לו שהתור מבוטל – אבל באמת תשמור עבורו את התאריך"
באחד הימים הוא הפתיע והגיע ל'ועד' עם עגבניה, סכין וצלחת...
חלף במקום ילד בן 12 שהבחין ב'קוביה' המהלכת, ונתקף בזעם בלתי מוסבר. הוא החל בועט בה בחזקה...
"כנופיית משוגעים! רוסיה איננה מעוניינת במשוגעים!!"
"אבל הבטחתי לקב"ה שיותר לא אבקש ממנו!"
"נדהמנו לראות כי הבחור לבוש בציצית ומגבעת"...
"פרויקֶה אל תמצמץ, היידֶה, תעשה זכרון דברים, אנחנו מאחוריך!"
"הוא רוצה שאשתו תוותר, העיקר שהוא לא יוותר!"
לאחר שנרדמה הג'ירפה לחלוטין, הורשה צוות החוקרים לחלוב אותה. המתח בקרבם גאה...
''אני לא אשכח את זה כל חיי, ברגע מסוים אבא חיבק אותי בבכי עצום וצעק: 'יוסי, אני אוהב אותך!'"
"השעון הדיגיטלי על הקיר הראה 6:16. כשנכנסתי לבית הכנסת, ציפה לי השוק של חיי..."
אמרתי לעצמי: "אם השי"ת קיים, שהכוס תתפוצץ, ושכל השברים יישארו מקובצים". עוד לא סיימתי בקשתי, והנה הכוס התפוצצה...
"לך יש יראת שמים?! – כשתהיה לך יראת שמים, גם לילדים תהיה!"...
"אני צריך לרכוש דירה ויש לי רק חצי מיליון שקלים"
מה באמת צריכים לנקות לפסח? ואלו מוצרים לא אמורים לשרוף בשרפת חמץ?
האם יש להימנע מלאכול "נגיסי חזיר"?
"הבן שלכם אכן מאד חשוב, אולם בתי גם היא חשובה!"
"הרב שך אמר לי: אתה חייב להמשיך לצייר! לצד הלימוד - תעסוק באומנות!"

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה