האם מותר לשפוך מים מהמיחם ישירות על קפה נמס?

הדף היומי בהלכה - סימן שי"ח מאמצע סעיף ד' הגה "והוא הדין"- סוף הסעיף

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אבאיזה אופן מותר להכין תה בשבת?

מאכל הראוי לאכילה כשהוא חי, האם מותר לשרות אותו במים חמים בשבת כדי שיתרכך? ומה הדין לערות מכלי שני על דברים הראויים לאכילה? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שי"ח סעיף ד' (בסוף הסעיף) במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אומר הרמ"א 'והוא הדין כל דבר קשה שאינו ראוי לאכול כלל בלא שרייה דאסור לשרותו בשבת דהוי גמר מלאכה', ומבאר המ"ב, שמדובר בסוג מאכל שהוא חי ובאופן עקרוני הוא ראוי לאכילה חי ללא בישול, אלא שכשהוא חי הוא קשה וא"א לאכול אותו, ורק כאשר שורין אותו בחמין הוא מתרכך וראוי לאכילה, ועל זה אומר הרמ"א שאסור לשרותו בשבת כיוון שזה גמר מלאכה.

המ"ב מק', מה התחדש כאן? מדוע הרמ"א צריך להוסיף את המילים 'דאסור לשרותו בשבת דהוי גמר מלאכה', והרי למדנו בסעיף שלנו, שכל דבר חי שלא התבשל מער"ש, אסור לשרותו בחמין בשבת ואפילו בכלי שני משום מיחזי כמבשל, וא"כ מה כוונת הרמ"א, תיפוק ליה שכל דבר שלא התבשל אסור לשרות אותו בכלי שני בשבת? ומבאר המ"ב שהחידוש בזה הוא, שאם הוא שורה אותו בשבת יש בזה איסור דאורייתא.

המ"ב מוסיף עוד, שדברים שיהיו ראויים לאכילה ע"י שידיחו אותם בחמים מכלי שני, אסור לעשות זאת ויש בזה איסור דאורייתא וכדלעיל לעניין מליח הישן וקולייס האיספנין.

אסור לבשל בשבת את עלי התה בכלי ראשון, ויש בזה איסור דאורייתא, וכן אסור לערות עליהם מכלי ראשון, כיוון שקיי"ל שעירוי מבשל כדי קליפה, וממילא העירוי שהוא מערה מכלי ראשון את המים החמים על עלי התה, מבשל אותם במקצת כדי קליפה, ועוד אומר המ"ב, שיתכן שאותם עלי התה מוגדרים כדברים שהם 'קלי הבישול', ודברים כאלו גם בכלי שני יש בהם איסור דאורייתא, וכמו לעניין קולייס האיספנין, וכן בהדחה מכלי שני יש איסור דאורייתא, ולכן אסור לבשל עלי תה בשבת, ואסור להניח אותם מכלי ראשון, ואסור לערות עליהם מכלי ראשון, ואסור להניח אותם בכלי שני, ואסור לערות עליהם מכלי שני, וא"כ מה יעשה?

כותב המ"ב ב' עצות, עצה א' היא, לערות עליהם מים חמים מכלי ראשון בער"ש, וממילא אין בישול אחר בישול, והעירוי השני לא מוסיף על העירוי הראשון, והמ"ב דוחה עצה זו, שהרי למדנו לעיל במ"ב (ס"ק ל"א) שאסור לערות פעם שנייה על דבר שעירו עליו מער"ש, כיוון שיש מקום לחשוש אולי העירוי השני יוסיף לבשל מה שלא בישל העירוי הראשון, ולכן העצה המובחרת היא לבשל את עלי התה מער"ש, ובזה אין בישול אחר בישול, ומותר לו להניחם אח"כ גם בכלי ראשון, וכל זה רק כאשר עלי התה יבשים או עדיין חמים, אבל אם הם לחים שהצטננו, מותר להניח אותם רק בכלי שני, שהרי לח שנצטנן יש בו משום בישול אחר בישול.

השעה"צ מוסיף, שיותר טוב שלא להניח את התמצית של התה בתוך המים הרותחים, כיוון שיש לחוש לשיטות שיש צביעה באוכלין, אלא, יניח את עלי התה בתוך כלי ויערה עליהם מים חמים.

לסיכום: העצה המובחרת לבשל את עלי התה בשבת היא, בשבת עצמה להניח את עלי התה בתוך כוס, ואם הם הצטננו, לערות עליהם מים חמים מכלי שני, ואם הם חמים, לערות עליהם מים חמים מכלי ראשון ולא להניח אותם בתוך המים החמים כדי לצאת ידי השיטות שיש צביעה באוכלין.

ה'דיל' המרגש שהפתיע את חברי ועדת תכנון ובניה בביתר עילית
כשהמדע המשוכלל הצליח במקרה לכוון לדברי התורה הקדושה...
"התעוררתי בבהלה מהחלום. ידעתי שאין זה סתם דמיון!"
הבבא סאלי זי"ע החל לצעוק: "מדוע נכנסת? מי התיר לך לבוא כאן?"...
כשביקשו מהאחים וולפסון להוריד את הכיפה לפני פגישה עם טייקון...
צעקתי שתי מילים: "רבי אלימלך!"
הוא נזרק בכל אבריו והחל לזעוק. פחד אלוקים! הנקודה היהודית שבקרבו הוצתה באחת...
הוא החליט לוותר על אף שהצדק היה עימו, ומיד יצאו כולם מן המים. ואז התגלה הנס הגדול...
"הנה ימים באים... ומלאה הארץ דעה את ה'"- קליפ מסכם: מעמדי סיום הש''ס דרשו ברחבי תבל
בנס שם לב שהאוטובוס מתקרב לתחנה. מה ההתמדה הזאת? - שאלתי אותו. "עושים אצלנו מצ'ינג", הסביר לי...
בדרך אגב שאל הרב פוקס: "ומה תעשו עכשיו עם ארבע זוגות תפילין לאחר שכבר רכשתם חדשות?"
החלום שמסעיר את הציבור החרדי
"לפעמים השערות ממש סומרות מעוצמת הנס!"
"הוא צועק לי: אתה לא תאמין!"
אמירת פרשת המן – סגולה או תזכורת?
"גם אני התארגנתי בשקט", מספר חיים לאמו המצומררת, "ויצאנו לנתב"ג. בדרך נכנסנו למאפיה"
ב-2:30 מישהו העיר אותו, שם על הספסל. הוא תיאר לעצמו שמדובר במשטרה... אבל לא!
איך תוכל להסתלק מן העולם בלא לשוב בתשובה?
בדרך חזור, האברך שלצדי מקבל טלפון מ'מעייני הישועה. "הבחור שלך יכול להשתחרר", אומרים לו...
"אמרתי לעצמי: אולי 'הדף היומי' גורם לה לבכות?"...
מה גרם למיליארדים בעולם להעריץ את ביל קלינטון?
צפו: סיפורו המרגש של חתן "קניין ש"ס" ביוהנסבורג הרה"ג רבי ארן כהן שליט"א
צפו בקליפ מסכם מ"שבת דרשו" באוקספורד שבאנגליה
חסר אונים צנח על כסא מזדמן, ואז נזכר פתאום במענה שקיבל מהגר"ח קנייבסקי: "עמלק"!
סיום הש"ס של דרשו באצטדיון ''דום דה פריז''
תיאור חי מהמעמד המרטיט של הכנסיה הגדולה הראשונה בוינה, ודבריו של מרן ה'חפץ חיים' זי"ע
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
"יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים