האם מותר לשלוח מכתב באמצעות הדואר בערב שבת?

הדף היומי בהלכה ט"ו באב סימן רמ"ז מסעיף ב' עד תחילת סימן רמ"ח

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן רמ"ז סעיף ב'

- דין אינם יהודים המביאים כתבים בשבת -

ביקש מהגוי שיעשה מלאכה בער"ש באופן שלא יוכל להשלימה אלא בשבת, באיזה אופן מותר? | קצץ עם הגוי לימים רבים, האם מותר ליהודי לבקש מהגוי מלאכה כזאת שיצטרך לעשותה בשבת? | באיזה אופן קוצץ עם הגוי? | מה הדין כאשר הגוי עושה המלאכה מעצמו? | הולך הגוי למקום מסוים בשביל עצמו, מותר לשלוח איתו איגרת? 

יהודי שמבקש מגוי שיעשה עבורו מלאכה בערב שבת, אבל אין אפשרות לגוי להשלים את המלאכה עד כניסת השבת ויצטרך להשלימה בשבת, מותר לבקש ממנו שיעשה אותה, כי אדעתא דנפשיה קעביד לקבל את הכסף מהאינו יהודי.

ההסכם של קציצת השכר בין היהודי לגוי צריך להיות הסכם מפורש דהיינו שהיהודי יאמר לו בצורה מפורשת "אני יתן לך שכר עבור המלאכה הזאת שאני מבקש ממך לעשות", ואין צריך לקבוע את רמת השכר, אלא מספיק שיקבע באופן כללי שיקבל שכר עבור מה שעובד, אבל לא לסמוך על "רמזים", דהיינו לא לסמוך על מה שהגוי מבין שהיהודי יתן לו שכר, אלא יאמר לו מפורש, ואע"פ שהיהודי מבין מהגוי שהוא מצפה לשכר, זה לא מספיק.

סעיף ג'

אמנם קציצת שכר מועילה כאשר היהודי מבקש מהגוי שיעשה עבורו מלאכה, וא"א להשלים המלאכה עד שבת, שקציצת השכר מחשיבה את אותה פעולה שהגוי עושה, כאילו היא לצורך עצמו, זה הכל כשמדובר במלאכה מסוימת, אבל כאשר שוכרו לימים בכך וכך, ואפילו לא כולל שבת, אסור לשוכרו בער"ש אם הגוי מיד מתחיל לעסוק במלאכת הישראל, ואע"פ שכשמדובר על פעולה מותר, והחילוק הוא, כי עצם העובדה שהגוי מתחיל מיד לעסוק במלאכת הישראל, יש בזה חשש של "מראית עין", אא"כ סיכם איתו ביום חמישי שאז מותר.

סעיף ד'

למדנו בסעיף א' שיש בעיה בשליחת איגרת אפילו כשקבע היהודי עם הגוי על כך שיעשה זאת ביום ראשון, והטעם, שמא יסתובב הגוי עם המכתב בעיר בשבת ולא ימצא את הדואר, וכולם יראו שמסתובב בגוי עם מכתב של יהודי, ויחשדו ששלח את הגוי בשבת, ובאמת אם ניכר שהמכתב אינו של יהודי, מותר.

זה הכל כאשר היהודי מבקש מהגוי שיעשה לו את המלאכה, אבל אם עושה הגוי את המלאכה מעצמו, מותר, כי הגוי עושה את זה על דעת עצמו שמחזיק לו טובה על איזה דבר שעשה לו, והוי כמו קציצת שכר, וטוב להחמיר.

סעיף ה'

אם הגוי הולך למקום מסוים מעצמו ויהודי נותן לו איגרת, מותר, כי אינו עושה זאת בשביל היהודי.

סעיף ו'

מי שיש לו שכיר גוי לשנה או יותר, אסור לשלחו ערב שבת באיגרת, כי זה לא נקרא קצץ שכר, שקציצת שכר זה כשנותן לו שכר עבור הפעולה הזאת, אבל מה שבאופן כללי הוא שכיר יום עבור זמן מרובה, זה לא קציצת שכר, ובכ"א אם שכרו רק לשליחת איגרותיו לתקופה מסוימת, מותר.

 

"הנה ימים באים... ומלאה הארץ דעה את ה'"- קליפ מסכם: מעמדי סיום הש''ס דרשו ברחבי תבל
בנס שם לב שהאוטובוס מתקרב לתחנה. מה ההתמדה הזאת? - שאלתי אותו. "עושים אצלנו מצ'ינג", הסביר לי...
בדרך אגב שאל הרב פוקס: "ומה תעשו עכשיו עם ארבע זוגות תפילין לאחר שכבר רכשתם חדשות?"
החלום שמסעיר את הציבור החרדי
"לפעמים השערות ממש סומרות מעוצמת הנס!"
"הוא צועק לי: אתה לא תאמין!"
אמירת פרשת המן – סגולה או תזכורת?
"גם אני התארגנתי בשקט", מספר חיים לאמו המצומררת, "ויצאנו לנתב"ג. בדרך נכנסנו למאפיה"
ב-2:30 מישהו העיר אותו, שם על הספסל. הוא תיאר לעצמו שמדובר במשטרה... אבל לא!
איך תוכל להסתלק מן העולם בלא לשוב בתשובה?
בדרך חזור, האברך שלצדי מקבל טלפון מ'מעייני הישועה. "הבחור שלך יכול להשתחרר", אומרים לו...
"אמרתי לעצמי: אולי 'הדף היומי' גורם לה לבכות?"...
מה גרם למיליארדים בעולם להעריץ את ביל קלינטון?
צפו: סיפורו המרגש של חתן "קניין ש"ס" ביוהנסבורג הרה"ג רבי ארן כהן שליט"א
צפו בקליפ מסכם מ"שבת דרשו" באוקספורד שבאנגליה
חסר אונים צנח על כסא מזדמן, ואז נזכר פתאום במענה שקיבל מהגר"ח קנייבסקי: "עמלק"!
סיום הש"ס של דרשו באצטדיון ''דום דה פריז''
תיאור חי מהמעמד המרטיט של הכנסיה הגדולה הראשונה בוינה, ודבריו של מרן ה'חפץ חיים' זי"ע
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
לפתע נשמעו צעקות: "יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים