האם מותר לשלוח מכתב באמצעות הדואר בערב שבת?

הדף היומי בהלכה ט"ו באב סימן רמ"ז מסעיף ב' עד תחילת סימן רמ"ח

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן רמ"ז סעיף ב'

- דין אינם יהודים המביאים כתבים בשבת -

ביקש מהגוי שיעשה מלאכה בער"ש באופן שלא יוכל להשלימה אלא בשבת, באיזה אופן מותר? | קצץ עם הגוי לימים רבים, האם מותר ליהודי לבקש מהגוי מלאכה כזאת שיצטרך לעשותה בשבת? | באיזה אופן קוצץ עם הגוי? | מה הדין כאשר הגוי עושה המלאכה מעצמו? | הולך הגוי למקום מסוים בשביל עצמו, מותר לשלוח איתו איגרת? 

יהודי שמבקש מגוי שיעשה עבורו מלאכה בערב שבת, אבל אין אפשרות לגוי להשלים את המלאכה עד כניסת השבת ויצטרך להשלימה בשבת, מותר לבקש ממנו שיעשה אותה, כי אדעתא דנפשיה קעביד לקבל את הכסף מהאינו יהודי.

ההסכם של קציצת השכר בין היהודי לגוי צריך להיות הסכם מפורש דהיינו שהיהודי יאמר לו בצורה מפורשת "אני יתן לך שכר עבור המלאכה הזאת שאני מבקש ממך לעשות", ואין צריך לקבוע את רמת השכר, אלא מספיק שיקבע באופן כללי שיקבל שכר עבור מה שעובד, אבל לא לסמוך על "רמזים", דהיינו לא לסמוך על מה שהגוי מבין שהיהודי יתן לו שכר, אלא יאמר לו מפורש, ואע"פ שהיהודי מבין מהגוי שהוא מצפה לשכר, זה לא מספיק.

סעיף ג'

אמנם קציצת שכר מועילה כאשר היהודי מבקש מהגוי שיעשה עבורו מלאכה, וא"א להשלים המלאכה עד שבת, שקציצת השכר מחשיבה את אותה פעולה שהגוי עושה, כאילו היא לצורך עצמו, זה הכל כשמדובר במלאכה מסוימת, אבל כאשר שוכרו לימים בכך וכך, ואפילו לא כולל שבת, אסור לשוכרו בער"ש אם הגוי מיד מתחיל לעסוק במלאכת הישראל, ואע"פ שכשמדובר על פעולה מותר, והחילוק הוא, כי עצם העובדה שהגוי מתחיל מיד לעסוק במלאכת הישראל, יש בזה חשש של "מראית עין", אא"כ סיכם איתו ביום חמישי שאז מותר.

סעיף ד'

למדנו בסעיף א' שיש בעיה בשליחת איגרת אפילו כשקבע היהודי עם הגוי על כך שיעשה זאת ביום ראשון, והטעם, שמא יסתובב הגוי עם המכתב בעיר בשבת ולא ימצא את הדואר, וכולם יראו שמסתובב בגוי עם מכתב של יהודי, ויחשדו ששלח את הגוי בשבת, ובאמת אם ניכר שהמכתב אינו של יהודי, מותר.

זה הכל כאשר היהודי מבקש מהגוי שיעשה לו את המלאכה, אבל אם עושה הגוי את המלאכה מעצמו, מותר, כי הגוי עושה את זה על דעת עצמו שמחזיק לו טובה על איזה דבר שעשה לו, והוי כמו קציצת שכר, וטוב להחמיר.

סעיף ה'

אם הגוי הולך למקום מסוים מעצמו ויהודי נותן לו איגרת, מותר, כי אינו עושה זאת בשביל היהודי.

סעיף ו'

מי שיש לו שכיר גוי לשנה או יותר, אסור לשלחו ערב שבת באיגרת, כי זה לא נקרא קצץ שכר, שקציצת שכר זה כשנותן לו שכר עבור הפעולה הזאת, אבל מה שבאופן כללי הוא שכיר יום עבור זמן מרובה, זה לא קציצת שכר, ובכ"א אם שכרו רק לשליחת איגרותיו לתקופה מסוימת, מותר.

 

"אתם עוברים לכל השטויות בהודו, זה סימן שאתם מחפשים רוחניות!"
אנשים כמונו... מה לנו ולחזרה בתשובה?
"אני בטוח שהחרדים מאוכזבים מכך שהגשר נבנה תוך חילול שבת. תדעו שזה לא מדויק, ואני ומשפחתי הם דוגמא לכך"
"מי שמתפרנס מהציבור החרדי, צריך להיות טיפש כדי שלא להצביע לו"
"אמרתי להם שהייתה 'שיחה מוסרית' מהפרזידנט של פולין! הגיבו הבחורים: 'אוי, עוד פעם יענקל"ה והבדיחות שלו?!'..."
6 בבוקר, והנה דפיקות עזות נשמעות בדלת, ובפתח עומדים שוטרים...
המוני בית ישראל מצטרפים ללימוד 'הדף היומי בהלכה' עם תחילת לימוד חלק ה' במשנה ברורה
עוברות עשר דקות של סיוט, רבע שעה, חצי שעה. הבן־אדם כבר כמעט מתמוטט.
נכנסתי פנימה, היא דיברה. "אם היו לי חמישה מיליון דולר ביד, הייתי משלמת אותם בהנאה!"
למה אנו נופלים שוב ושוב בטעות הזו?
"ירושלים, ת"א, ניו-יורק, לונדון, פריז, יוהנסבורג, בואנוס-איירס, מנצ'סטר" – הנהלת 'דרשו' העולמית הודיעה על שורת מעמדי סיום הש"ס שיתקיימו ברחבי העולם עם סיום המחזור הי"ג בדף היומי
הנציגים החילוניים סוברים שבחודש אלול לא נוכל 'להיאבק על כל קול'
הקטע שהכי קשה ללוליין
למד בתיכון, האבא רופא שיניים, נרשם בר"ח אלול ל'אור ישראל' ... והתקבל.
היה נראה לי שרב החובל זומם משהו
הוא קופץ מהגדר, והסבא ...מתעלף!!!
נסעו לחו"ל, נתנו את הדירה לשכנים וכשפתחו אותה...
אם היה לי 'גישמאק' וטעם בלימוד, הייתי אוהב ללמוד. אבל זהו, שאין לי
אחרי שנים,הוא פוגש בכותל את חברו היתום מהחיידר,שישן איתו בספסל בביהכנ"ס
הוא היא תקוע על אם הדרך, בלחץ אטומי, מבט מיואש, ואז הוא נזכר במפתח המאסטר...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים