האם מותר לשלוח 'דואר אקספרס' בערב שבת?

הדף היומי בהלכה י"ד אב מתחילת סימן רמ"ז עד סעיף ב'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן רמ"ז סעיף א'

- דין אינם יהודים המביאים כתבים בשבת -

האם מותר להנות ממלאכת גוי הנעשית בשבת כשביקש היהודי שיעשנה ביום ראשון? | באיזה אופן מותר לבקש מהגוי שיעשה מלאכה בער"ש? | מהו האופן המותר לשלוח מכתבים עם גוי אפילו שישלחם בשבת? 

כאשר היהודי מבקש מהגוי שיעשה עבורו מלאכה בשבת, יש בזה איסור אמירה לעכו"ם, אבל מותר לבקש מהגוי שיעשה עבורו מלאכה ביום ראשון או שני ואע"פ שעוסק בה בשבת, כיוון שמצד היהודי שיעשה את המלאכה בימות החול ומה שעושה הגוי את המלאכה בשבת, זה על דעת הגוי עצמו, ולא קשור ליהודי כלל.

כאשר יהודי רוצה לבקש מהגוי בער"ש שיעשה בשבילו מלאכה באופן שלא יוכל לסיים אותה בער"ש אלא יצטרך להמשיך לעסוק בה בשבת עצמה, מבואר שכאשר הישראל קוצץ עמו שכר, מותר, כי מה שהגוי ממשיך לעסוק במלאכה בשבת, זה אדעתא דנפשיה שרוצה לקבל שכרו.

שונה מלאכת שליחת איגרת, דהיינו, יהודי שמבקש מגוי שיקח עבורו מכתב לתת אותו לכתובת בעיר אחרת, גם אם הוא מבקש מהגוי שיעשה את המלאכה ביום ראשון או שני באופן שיוכל לסיים את המלאכה בימות החול, בכ"ז אסור ליהודי לבקש זאת מהגוי, אם הגוי ימשיך להתעסק בזה בשבת, כי חוששים שמא הגוי יסתובב בעיר עם המכתב בידיו בשבת, ויחפש את הכתובת וכולם יראו שהוא מחזיק בידיו מכתב שכתוב בכתב של היהודי, ויחשדו שהיהודי ציווה אותו לעשות מלאכה בשבת, וכל זה בתנאי שאין דואר קבוע בעיר, אבל כשיש דואר קבוע בעיר, הגוי לא מחפש את הכתובת, אלא הגוי נותן את המכתב לדואר והם שולחים את זה לכתובת המדויקת ולא יסתובב עם זה בשבת, וכן כאשר זה לא כתוב בכתב של יהודי, אין איסור, כי לא יחשדו ביהודי בזה.

יש מחלוקת בין הפוסקים באופן ששולח אותו לכתובת מסוימת ולא לדואר, האם יש מקום לחשוש שהיהודי לא יהיה בביתו ויסתובב הגוי עם המכתב ברחוב ויחשדו ביהודי, או שלא. יש חולקים וסוברים שגם אם אין דואר קבוע וגם אם לא קצץ, יכול לשלוח אותו ביום חמישי באופן שיכול לגמור עד שבת.

 

"אתם עוברים לכל השטויות בהודו, זה סימן שאתם מחפשים רוחניות!"
אנשים כמונו... מה לנו ולחזרה בתשובה?
"אני בטוח שהחרדים מאוכזבים מכך שהגשר נבנה תוך חילול שבת. תדעו שזה לא מדויק, ואני ומשפחתי הם דוגמא לכך"
"מי שמתפרנס מהציבור החרדי, צריך להיות טיפש כדי שלא להצביע לו"
"אמרתי להם שהייתה 'שיחה מוסרית' מהפרזידנט של פולין! הגיבו הבחורים: 'אוי, עוד פעם יענקל"ה והבדיחות שלו?!'..."
6 בבוקר, והנה דפיקות עזות נשמעות בדלת, ובפתח עומדים שוטרים...
המוני בית ישראל מצטרפים ללימוד 'הדף היומי בהלכה' עם תחילת לימוד חלק ה' במשנה ברורה
עוברות עשר דקות של סיוט, רבע שעה, חצי שעה. הבן־אדם כבר כמעט מתמוטט.
נכנסתי פנימה, היא דיברה. "אם היו לי חמישה מיליון דולר ביד, הייתי משלמת אותם בהנאה!"
למה אנו נופלים שוב ושוב בטעות הזו?
"ירושלים, ת"א, ניו-יורק, לונדון, פריז, יוהנסבורג, בואנוס-איירס, מנצ'סטר" – הנהלת 'דרשו' העולמית הודיעה על שורת מעמדי סיום הש"ס שיתקיימו ברחבי העולם עם סיום המחזור הי"ג בדף היומי
הנציגים החילוניים סוברים שבחודש אלול לא נוכל 'להיאבק על כל קול'
הקטע שהכי קשה ללוליין
למד בתיכון, האבא רופא שיניים, נרשם בר"ח אלול ל'אור ישראל' ... והתקבל.
היה נראה לי שרב החובל זומם משהו
הוא קופץ מהגדר, והסבא ...מתעלף!!!
נסעו לחו"ל, נתנו את הדירה לשכנים וכשפתחו אותה...
אם היה לי 'גישמאק' וטעם בלימוד, הייתי אוהב ללמוד. אבל זהו, שאין לי
אחרי שנים,הוא פוגש בכותל את חברו היתום מהחיידר,שישן איתו בספסל בביהכנ"ס
הוא היא תקוע על אם הדרך, בלחץ אטומי, מבט מיואש, ואז הוא נזכר במפתח המאסטר...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים