האם מותר לשכור עוזרת בית גויה לעשיית מלאכה בשבת?

הדף היומי בהלכה כ"ג בתמוז מתחילת סימן רמ"ד עד סימן רמ"ד אמצע סעיף א' "ואם היתה"

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן רמ"ד סעיף א'

- איזה מלאכות יכול האינו יהודי לעשות בעד הישראל - 

באיזה אופן מותר ליהודי לקבוע עם גוי שיעשה מלאכה בקבלנות? | האם מותר לקבוע עם גוי שיקצור לו את השדה?

מותר ליהודי לקבוע עם גוי לעבוד בקבלנות, אע"פ שהגוי יעשה את המלאכה בשבת, דהיינו כשלא קובע עם הגוי באיזה ימים עליו לעבוד, אלא לומר לו שיעשה את המלאכה מתי שרוצה, זה נקרא קבלנות, וגם כשיעשה בשבת, אין איסור, כיוון שעושה זאת בשביל עצמו, ובכ"ז, זה הכל במלאכה של צינעה, אבל מלאכה של פרהסיא, שידוע ומפורסם שהגוי עוסק במלאכת ישראל, גם בקבלנות הדבר אסור מפני מראית עין.

כל עבודה במחובר לקרקע מוגדרת כפרהסיא, כגון, אם מבקש מן הגוי לבנות לו כותל, לתקן לו את החצר, לקצור לו את השדה, שמלאכות אלו הם במחובר לקרקע, אע"פ שלמעשה קבעו עבודה של קבלנות, כיוון שעוסק ברכוש של ישראל, וידוע שהוא של ישראל, אסור.

המ"ב מביא בשם "ספר חסידים", מעשה באדם אחד ששכר אינו יהודי לבנות ביתו בקבלנות שהדבר אסור, והיה אינו יהודי בונה בשבת, והיו מתרעמים עליו ולא חשש לכך, ולא היו ימים מועטים שלא נשאר הקרקע לא לו ולא לזרעו.

אם המלאכה הייתה במדינה או בתוך התחום, אסור לו להניחה לעשות לו מלאכה בשבת מפני הרואים, ומדובר על מחובר שזה מפורסם.

"אתם עוברים לכל השטויות בהודו, זה סימן שאתם מחפשים רוחניות!"
אנשים כמונו... מה לנו ולחזרה בתשובה?
"אני בטוח שהחרדים מאוכזבים מכך שהגשר נבנה תוך חילול שבת. תדעו שזה לא מדויק, ואני ומשפחתי הם דוגמא לכך"
"מי שמתפרנס מהציבור החרדי, צריך להיות טיפש כדי שלא להצביע לו"
"אמרתי להם שהייתה 'שיחה מוסרית' מהפרזידנט של פולין! הגיבו הבחורים: 'אוי, עוד פעם יענקל"ה והבדיחות שלו?!'..."
6 בבוקר, והנה דפיקות עזות נשמעות בדלת, ובפתח עומדים שוטרים...
המוני בית ישראל מצטרפים ללימוד 'הדף היומי בהלכה' עם תחילת לימוד חלק ה' במשנה ברורה
עוברות עשר דקות של סיוט, רבע שעה, חצי שעה. הבן־אדם כבר כמעט מתמוטט.
נכנסתי פנימה, היא דיברה. "אם היו לי חמישה מיליון דולר ביד, הייתי משלמת אותם בהנאה!"
למה אנו נופלים שוב ושוב בטעות הזו?
"ירושלים, ת"א, ניו-יורק, לונדון, פריז, יוהנסבורג, בואנוס-איירס, מנצ'סטר" – הנהלת 'דרשו' העולמית הודיעה על שורת מעמדי סיום הש"ס שיתקיימו ברחבי העולם עם סיום המחזור הי"ג בדף היומי
הנציגים החילוניים סוברים שבחודש אלול לא נוכל 'להיאבק על כל קול'
הקטע שהכי קשה ללוליין
למד בתיכון, האבא רופא שיניים, נרשם בר"ח אלול ל'אור ישראל' ... והתקבל.
היה נראה לי שרב החובל זומם משהו
הוא קופץ מהגדר, והסבא ...מתעלף!!!
נסעו לחו"ל, נתנו את הדירה לשכנים וכשפתחו אותה...
אם היה לי 'גישמאק' וטעם בלימוד, הייתי אוהב ללמוד. אבל זהו, שאין לי
אחרי שנים,הוא פוגש בכותל את חברו היתום מהחיידר,שישן איתו בספסל בביהכנ"ס
הוא היא תקוע על אם הדרך, בלחץ אטומי, מבט מיואש, ואז הוא נזכר במפתח המאסטר...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים