האם מותר לשכור עוזרת בית גויה לעשיית מלאכה בשבת?

הדף היומי בהלכה כ"ג בתמוז מתחילת סימן רמ"ד עד סימן רמ"ד אמצע סעיף א' "ואם היתה"

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן רמ"ד סעיף א'

- איזה מלאכות יכול האינו יהודי לעשות בעד הישראל - 

באיזה אופן מותר ליהודי לקבוע עם גוי שיעשה מלאכה בקבלנות? | האם מותר לקבוע עם גוי שיקצור לו את השדה?

מותר ליהודי לקבוע עם גוי לעבוד בקבלנות, אע"פ שהגוי יעשה את המלאכה בשבת, דהיינו כשלא קובע עם הגוי באיזה ימים עליו לעבוד, אלא לומר לו שיעשה את המלאכה מתי שרוצה, זה נקרא קבלנות, וגם כשיעשה בשבת, אין איסור, כיוון שעושה זאת בשביל עצמו, ובכ"ז, זה הכל במלאכה של צינעה, אבל מלאכה של פרהסיא, שידוע ומפורסם שהגוי עוסק במלאכת ישראל, גם בקבלנות הדבר אסור מפני מראית עין.

כל עבודה במחובר לקרקע מוגדרת כפרהסיא, כגון, אם מבקש מן הגוי לבנות לו כותל, לתקן לו את החצר, לקצור לו את השדה, שמלאכות אלו הם במחובר לקרקע, אע"פ שלמעשה קבעו עבודה של קבלנות, כיוון שעוסק ברכוש של ישראל, וידוע שהוא של ישראל, אסור.

המ"ב מביא בשם "ספר חסידים", מעשה באדם אחד ששכר אינו יהודי לבנות ביתו בקבלנות שהדבר אסור, והיה אינו יהודי בונה בשבת, והיו מתרעמים עליו ולא חשש לכך, ולא היו ימים מועטים שלא נשאר הקרקע לא לו ולא לזרעו.

אם המלאכה הייתה במדינה או בתוך התחום, אסור לו להניחה לעשות לו מלאכה בשבת מפני הרואים, ומדובר על מחובר שזה מפורסם.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים