האם מותר לשכור חדר במלון לשבת בלבד?

הדף היומי בהלכה ז' באב סימן רמ"ה מסעיף ו' עד סימן רמ"ו סעיף ב'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן רמ"ה סעיף ו'

- ישראל ואינו יהודי שותפין, איך יתנהגו בשבת -

אפו גויים פת בתנור של יהודי בעל כורחו, מה דין הרווחים? | באיזה אופן יכול להנות מהרווחים? 


גויים שאפו פת בתנורו של יהודי בעל כרחו של היהודי, מבואר שאסור ליהודי לקבל תשלום עבור אפייה זו משום שכר שבת, ואם שכר השבת מובלע בשכר הימים האחרים, אין איסור, ומוסיף המ"ב, שבאופן שהשכר מובלע בשאר ימים, מותר ליהודי לבקש מהם לכתחילה שיאפו בשבת, ויש בזה רק איסור של אמירה לעכו"ם אבל מצד שכר שבת אין בעיה.


סימן רמ"ו סעיף א'

- דיני השאלה והשכרה לאינו יהודי בשבת -

אדם מצווה על שביתת כליו בשבת? | האם חוששים בזה למראית עין? | מה הדין להשאיל כליו לגוי בערב שבת? 


מבואר במשנה בפרק א' במסכת שבת, שאסור ליהודי להשכיר את כליו לגוי בער"ש, אבל ביום רביעי או חמישי מותר, ונחלקו הראשונים בביאור דברי המשנה, דעת הרי"ף והרמב"ם שטעם הדבר הוא משום שביתת כלים, דהיינו, שיטת ב"ש, שכשם שאדם מצווה על שביתת בהמתו ושביתת עצמו, כך מצווה על שביתת כליו, וממילא אסור לו להשכירם לגוי, וב"ה חולקים וסוברים שאין אדם מצווה על שביתת כלים בשבת, ממילא סוברים הרי"ף והרמב"ם, שמה שכתוב במשנה שאסור להשכיר לגוי כליו בער"ש כיוון שהגוי יעשה מלאכה בשבת, זה לפי ב"ש שאדם מצווה על שביתת כליו בשבת, משא"כ כשמשכיר לו ברביעי או חמישי אין בזה בעיה של שביתת כלים, וממילא אנן דקיי"ל כב"ה שאדם לא מצווה על שביתת כלים, אנחנו לא סוברים את הדין של המשנה ומותר לאדם להשכיר כליו גם בער"ש.
שיטה ראשונה היא שיטת רבינו יונה שסובר שמה שכתוב במשנה שאסור ליהודי להשכיר כליו לגוי בער"ש זה משום מראית עין, שהגוי מיד עושה בהם מלאכה בשבת, ואנשים יגידו שהוא שליחו של היהודי, אבל אין זה שייך למח' ב"ש וב"ה, ובזה כ"ע מודו שהחשש הוא מראית עין.
שיטה שנייה, שאסור להשכיר לגוי בער"ש, כי אם יעשה בזה מלאכה בשבת, יגידו שהוא שליחו של הישראל, אבל ביום ה' מותר, שאז לא ניכר שהוא שליח של היהודי, ובלבד שלא יטול שכר שבת אלא בהבלעה, ולהשאיל מותר אפילו לשיטה הראשונה שחוששים למראית עין, כי בהשאלה לא יחשדו בזה שהוא שליחו של היהודי, כיוון שאין לו שכר מזה.

"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים