האם מותר לפזר בשבת 'טלק' על בגד שהוכתם בשומן?

הדף היומי בהלכה כ"א באדר - סימן ש"ב סעיף ט'- אמצע סעיף ט' "אבל בגד שיש עליו"
לא מצליח לצפות? לחץ כאן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהשריית בגדים במים בשבת

מה ההיתר בשבת לנגב ידיים במגבת הרי לכאורה יש בזה כיבוס? ומדוע בגד או מנעל העשוי מעור אין בו את הדין של 'שרייתו זהו כיבוסו'? שיעור מעניין בהלכה סימן ש"ב סעיף ט' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה' במשנ"ב 'דרשו'

לא רק כיבוס הבגד אסור מדאורייתא משום מלאכת 'מלבן', אלא גם שריית הבגד במים אסורה מדאורייתא כיוון ש'שרייתו זהו כיבוסו', ורק בבגד נאמר דין זה, אבל לא בעור, ואפילו שיש בו משום מלאכת כיבוס, אין בו משום 'שרייתו זהו כיבוסו' כיוון שהוא קשה ושריית העור במים לא מכבסת אותו.

 יש ג' שיטות באיזה אופן נאמר הדין של 'שרייתו זהו כיבוסו':

 יש שיטה הסוברת שרק בבגד שיש עליו לכלוך נאמר בו הדין הנ"ל.

יש שיטה הסוברת שגם בבגד שאין בו לכלוך שייך בו הדין הנ"ל אבל רק אם השרייה נעשית בדרך ניקיון דהיינו שרייה במים צלולים, אבל כאשר מנגב ידיו במגבת ובכך שורה את המגבת במים שע"ג ידיו, כיוון שזה דרך לכלוך שהרי ידיו היו מלוכלכות לא נאמר בזה הדין הנ"ל.

יש שיטה שמחמירה וסוברת שגם בגד נקי או בגד ששורים אותו דרך לכלוך, יש בזה את האיסור הנ"ל.

אולי גם יעניין אותך

השארת תגובה