האם מותר לפורר לחם בשבת?

סימן שכ"א סעיף י"ב

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם מותר בשבת לפורר לחם לחתיכות קטנות?

מהו השיעור שבו אדם מתחייב במלאכת 'טוחן'? מדוע אסור לחתוך מאכלים לצורך זקנים וקשישים הזקוקים לכך? מהו הדין המשותף שיש בין מלאכת טוחן למלאכת בורר? וכיצד ראוי לחתוך סלט בשבת? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"א סעיף י"ב במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

כדי להתחייב משום טוחן, לא צריך לרסק ולכתוש את המאכל, אלא גם מאכל שחותכים אותו דק דק, נחשב למלאכת טוחן, ושיעור 'דק דק' מביא הבה"ל בשם ספר 'יראים', ששיעור זה לא נודע לנו, ולכן צריך להיזהר לא לחתוך חתיכות קטנות כעין טחינה.

אסור לחתוך גרוגרות וחרובים לפני זקנים שלא יכולים לאכול את מאכלם כמות שהוא, שהרי ללא החיתוך אינם יכולים לאכול את המאכלים, ולכן חייב על החיתוך משום מלאכת טוחן, ומדברי הרמ"א משמע, שדווקא לפני זקנים, אבל אדם שחותך את המאכל לפני אנשים שיכולים לאכול את המאכל כמות שהוא, לא חייב משום טוחן, ובאמת כך מביא הבה"ל בשם המג"א, שכך למד בדעת הרמ"א, שהרמ"א חולק על השו"ע וסובר, שבחיתוך ירק דק דק, חייבים עליו משום טוחן רק אם החיתוך הוא לצורך זקנים שאינם יכולים לאכול את המאכל כמות שהוא, אבל אם מדובר באדם שיכול לאכול את המאכל כמות שהוא, או שמדובר במאכל שגם זקנים יכולים לאכול כמות שהוא, א"כ גם שחותך את המאכל דק דק, לא חייב משום טוחן, אבל הבה"ל לא מרוצה מזה ואומר, שהרמ"א מסכים עם דברי השו"ע שבכל מאכל שאדם חותך דק דק, אע"פ שהמאכל הזה ראוי לאכילה כמות שהוא, חייב על זה משום טוחן, כי מאכלים הם גידולי קרקע, ובגידולי קרקע חייבים גם כשטוחן דק דק, אבל הרמ"א נקט 'אורחא דמילתא', שכיוון שבדרך כלל חותכים דק דק לפני זקנים, לכן אמר הרמ"א, שאסור לחתוך כך לפני זקנים, אבל אם חותך את המאכל דק דק לפני אדם שיכול לאכול את המאכל כמות שהוא, או אדם החותך מאכל שאפשר לאכול אותו דק דק, חייב.

אומר הרמ"א, שאין טוחן אחר טוחן, ולכן, מותר לקחת לחם ולפרר אותו לחתיכות קטנות, ואע"פ שטוחן את הלחם, זה כבר היה טחון קודם, ואין טוחן אחר טוחן.

עוד אומר הרמ"א, שכשם שלגבי בורר יש היתר של 'לאלתר', ה"ה לגבי טוחן יש היתר של לאלתר, ולכן, אדם החותך את הירקות דק דק בסכין לצורך אכילה מיידית, מותר, ומבאר המ"ב שהטעם הוא, כיוון שזה דרך אכילה, ויש חולקים וסוברים, שאין היתר כזה בטוחן, והמ"ב מביא, שנכון להיזהר כמותם שלא לחתוך את הירק דק דק גם לא לצורך אכילה מיידית, אא"כ חותך חתיכות גדולות במקצת, וגם לצורך אכילה מיידית, ובצירוף שני הדברים אפשר להקל בזה, והנוהגים לחתוך בצלים או צנון דק דק, אין למחות בידם, דיש להם על מי שיסמוכו, דהיינו, על דברי הרמ"א שלצורך אכילה מיידית מותר לחתוך דק דק, ועכ"פ אסור לעשות כך עד יציאת ביהכנ"ס, כיוון שצריך שיהיה סמוך לסעודה ממש, והחותכים בצל או צנון דק דק שעה או שעתיים לפני הסעודה, קרוב הדבר לומר שחייבים חטאת והבצלים אסורים באכילה.

כל ההיתר של 'לאלתר' זה רק כאשר חותך בסכין, אבל בכלי המיוחד לכך לא, שהרי גם בבורר אם בורר בנפה וכברה לא יועיל מה שאוכל לאלתר, שהרי הוא בורר בכלי ואין בזה את ההיתר של לאלתר, ובכ"א לכתחילה ראוי, שכשחותך סלט יחתוך חתיכות גדולות ואז מותר בשופי.

צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
לפתע נשמעו צעקות: "יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים