האם מותר לערוך הגרלה בשבת ב'חברת תהילים'?

סימן שכ"ב - סעיף ו'- סוף הסימן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהטלת גורלות בשבת

מהו האיסור בהטלת גורל בשבת? מהם התנאים שבהם מותר לבעה"ב עם בני ביתו להטיל גורל בשבת? האם יש בעיה בהטלת גורל ביום חול? ומה הדין לגבי הטלת גורל מי יקבל עלייה לתורה? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"ב סעיף ו' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אסור בשבת להטיל גורל, ושני סיבות בדבר, או משום שעלולים להגיע לידי מידה ומשקל, שהרי לצורך הטלת הגורל צריך לחלק את החלקים, ולזה צריך לשקול או למדוד את החלקים השונים, או משום שהטלת הגורל דומה למקח וממכר, ובכ"א בהטלת גורל גם ביום חול יש בעיה משום 'משחק בקובייה'.

בעל הבית מותר לו להטיל גורל כדי לחלק חלקים לבני ביתו באופן שעומדים לפניו חלקים שווים, שבזה הטלת הגורל נועדה רק כדי למנוע קנאה בין אחד לשני בחלוקת החלקים, אבל כאשר החלקים אינם שווים, או אפילו אם הם שווים אבל מדובר בשותפים שרוצים לחלוק את החלקים ביניהם, אסור בשבת אא"כ כאשר מתקיימים שני תנאים, גם בעה"ב, וגם חלקים שווים, וכן אין בזה בעיה של משחק בקובייה, כיוון שהחלקים הם שווים, ולא שאחד מקבל חלק גדול והשני חלק קטן, ולכן באופן כזה מותר גם ביום חול וגם בשבת.

שותפים הרוצים לחלק ביניהם, כיוון שהם מקפידים אחד על השני, והראיה, שהרי הם מטילים גורל, יש חשש שמא הם יבואו למדוד ולשקול את החלקים, כדי שיהיו חלקים שווים לצורך הגורל, ויבואו לידי מידה ומשקל, ואסור, ואפילו אם הם שכנים ולא בני חבורה אחת, אסור, כיוון שהדרך היא ששכנים מקפידים אלו על אלו, ואם רוצים לחלק ביניהם ללא הטלת גורל, מותר.

איסור 'משחק בקובייה' הוא משום אבק גזל, כיוון שאין דעתו להקנות בקניין גמור, שהרי הוא חושב שהוא יזכה, ואם הוא היה בטוח שהוא לא יזכה הוא לא היה מקנה, לכן הקניין לא בדעת גמורה, והוי גזל מדרבנן, ואפילו שבעה"ב עם בני ביתו כל המנות הם שלו, והוא מטיל גורל לחלק את החלקים לבני הבית ולכאורה לא שייך בזה משחק בקובייה, בכ"א אולי בני הבית יתרגלו להטיל גורלות, ואז הם יטילו גורלות גם כאשר זה מתנגש עם האיסור של משחק בקובייה.

א"כ יוצא, שבעה"ב עם בני ביתו, רק כאשר החלקים שווים מותר, וכאשר החלקים אינם שווים אסור גם ביום חול משום משחק בקובייה, ובשבת משום מקח וממכר.

יש חולקים ואומרים, שבעה"ב עם בני הבית מותר להטיל גורל גם כאשר החלקים אינם שווים, כי הם לא מקפידים, שהרי הוא נותן להם הכל משלו ולא שייך מידה ומשקל, אא"כ בניו חולקים משל עצמם שאז אסור מנה גדולה כנגד מנה קטנה.

אומר הרמ"א, הטלת גורל אסורה גם ע"י גוי.

המ"ב אומר, שמותר להטיל גורל מי יקבל עלייה לתורה או מי יאמר קדיש וכיוצא בזה, וטעם הדבר הוא, משום שהוא לא מקבל דבר ממשי, והיו מפייסים במקדש בשבת מי שוחט ומי זורק שאין בזה דבר ממשי, ובכ"א מביא המ"ב בשם ספר 'נזר הקודש' שמשמע שמותר להטיל גורל רק מהספר, אבל אסור להטיל גורל ע"י פתקים עם שמות אפילו שהשמות הוכנו מער"ש, אסור, ומובא במ"ב מהדורת 'דרשו' שני טעמים לכך: א. גזירה משום שמא יקרא בשטרי הדיוטות. ב. שמא יכתוב בשבת.

מביא המ"ב מהמג"א, שגורל אסור בשבת גם לדבר מצוה, אבל ביו"ט אפשר אם לא הכין מבעו"י.

מה גרם למיליארדים בעולם להעריץ את ביל קלינטון?
צפו: סיפורו המרגש של חתן "קניין ש"ס" ביוהנסבורג הרה"ג רבי ארן כהן שליט"א
צפו בקליפ מסכם מ"שבת דרשו" באוקספורד שבאנגליה
חסר אונים צנח על כסא מזדמן, ואז נזכר פתאום במענה שקיבל מהגר"ח קנייבסקי: "עמלק"!
סיום הש"ס של דרשו באצטדיון ''דום דה פריז''
תיאור חי מהמעמד המרטיט של הכנסיה הגדולה הראשונה בוינה, ודבריו של מרן ה'חפץ חיים' זי"ע
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
לפתע נשמעו צעקות: "יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים