האם מותר לערב יין אדום ביין לבן בשבת?

סימן ש"כ - סעיף י"ט- סימן שכ"א סעיף ב'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אערבוב יין אדום עם יין לבן

האם מותר לשים תבלין 'כרכום' בתבשיל? אכל תותים ונצבעו ידיו ורוצה לקנחם במפה, מה הדין? כאשר רוצה לשים צבע בדבש לצורך מסחרי האם הדבר מותר?כיצד יתכן שלאחד מותר לאכול תותים אע"פ שצובע את ידיו ולאחד יהיה אסור לאכול בכה"ג?ומדוע אסור לשים מי מלח בירקות כבושים? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן ש"כ סעיף י"ט – סימן שכ"א סעיף ב' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אין צביעה באוכלין, ולכן 'כרכום' שהוא מין מאכל שיש בו הרבה צבע, מותר לערב אותו בתוך תבשיל ואע"פ שהוא צובע את התבשיל, ומוסיף המ"ב, שמותר לערב יין אדום ביין לבן, ומביא נידון בפוסקים, מה הדין כאשר כוונתו לצבע, האם גם בכה"ג נאמר הדין שאין צביעה באוכלין, או לא, ואומר שנחלקו בזה, ואומר המ"ב, שאסור לקחת צלוחית של מים, ולהכניס בתוכה סממנים של צבע כדי שהם יצבעו את המים, ויש בזה חשש של חיוב חטאת כיוון שעושה ממש צבע בשבת, ואדם שרוצה לעשות צבע ביי"ש או בדבש לצורך מסחר, אסור, כיוון שכל מה שאין צביעה באוכלין זה עד כמה שזה משמש לו כמאכל, אבל לא למסחר.

אדם שאוכל תותים או שאר מיני פירות שצובעים לו את הידיים, והידיים שלו צבועות ורוצה לקנחם במפה, יש בזה איסור, כיוון שצובע את המפה בצבע שע"ג ידיו, ומוסיף המ"ב, שהיש מי שאומר סובר, שפס"ר דלא ניחא ליה אע"פ שהוא מקלקל, אסור, ולכן אפילו שכאן לא ניחא ליה שהבגד יהיה צבוע בצבע של פירות, אסור, ויש חולקים וסוברים שזה לא נחשב לצובע.

המ"ב מביא נידון נוסף, דלכאורה, למה הנידון רק משום הבגד שהוא צובע בידיים שלו הצבועות, איך מותר לו לאכול תותים או פירות שיש בהם צבע שתוך כדי האכילה הוא צובע את הידיים שלו, תיפו"ל שיהיה בזה איסור מחמת צביעת הידיים? ואומר המ"ב שלא, כיוון שאין דרך צביעה בכך, ולאשה באמת יהיה אסור כי דרכה לצבוע את גופה.

אם מניח ע"ג הפת את אותם פירות שיש בהם צבע, ותוך כדי כך הפת נצבעת בצבע של הפירות, אין בזה בעיה, כיוון שאין צביעה באוכלין, והאיסור הוא רק לקנח ידיו בבגד, שבקינוח צובע את הבגד.

מיני עשבים שיכולים לשמש גם כהסקה וגם לאכילת בהמה ואפילו קצת לאכילת אדם, אם הם מיועדים להסקה, הם מוקצה, ואם הם מיועדים לאכילת אדם או בהמה, הם לא נחשבים למוקצה, וא"כ מחשבתו היא הקובעת.

אסור לעשות כמות מרובה של מי מלח כדי לשים אותו בתוך 'כבשים' דהיינו, ירקות העשויים להתקיים זמן רב, כיוון שזה דומה למעבד, ואע"פ שאין עיבוד באוכלין, זה דומה לעיבוד העור, אבל יכול לעשות ממנו מעט לתת לתוך התבשיל, כי בתבשיל זה לא דומה לעיבוד, ואומר המ"ב שנחלקו הפוסקים, האם מותר לעשות כמות מרובה של מי מלח כדי לתת לתוך התבשיל, ועוד אומר המ"ב, שאם נתן שני שלישי מלח, זה כמות מרובה וזה אסור בכל מקרה, כיוון שנראה כעושה מורייס לכבוש בו דגים שכך היא הדרך, והאיסור בזה אולי הוא איסור דרבנן.

צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
לפתע נשמעו צעקות: "יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים