האם מותר לנגוע במוקצה?

סימן שכ"ב - סעיף א'- סעיף ג'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אביצה אסורה שנתערבה בביצים המותרות

מדוע ביצה שנולדה בשבת אסורה באכילה? למה התירו חז"ל נגיעה במוקצה בשבת, ואילו נגיעה בביצה אסרו חז"ל? מדוע אסרו חז"ל לטלטל פירות שנפלו מן העץ בשבת? ומה הדין כאשר רוצה לטלטל פירות אלו לצורך עניים? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"ב סעיף א'  - סעיף ג' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

ביצה שנולדה בשבת אסורה באכילה ובטלטול, וטעם הדבר, כיוון שגזרו חז"ל על ביצה שנולדה בשבת, אטו ביצה שנולדה בשבת שאחר יו"ט, וכאשר יו"ט חל להיות ביום שישי והביצה נולדה בשבת, הביצה אסורה באכילה מעיקר הדין מדאורייתא, כיוון שהכלל הוא, שכל ביצה שנולדת היום, מאתמול היא כבר נגמרה במעי התרנגולת, נמצא א"כ, שביצה שנולדה בשבת נגמרה ביום שישי, וכאשר יום שישי הוא יו"ט, יוצא שיו"ט הכין לשבת, והרי כתוב בפסוק 'והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו', יום חול מכין לשבת, אבל אין יו"ט מכין לשבת, ולא שבת מכינה ליו"ט, ולכן גזרו חז"ל, שביצה שנולדה בשבת אסורה באכילה, וגם אסורה בטלטול כיוון שאין מה לעשות בה.

לא רק שהביצה עצמה אסורה, אלא גם אם אותה ביצה נתערבה בביצים אחרות של היתר, כל התערובת כולה אסורה, ואפילו שיש אלף ביצים של היתר מול אותה ביצה של איסור, כל הביצים כולם אסורות, משום שהאיסור של ביצה שנולדה בשבת, הוא איסור שיש לו מתירין, שיכול להמתין לאחרי שבת והביצה תהיה מותרת, ודבר שיש לו מתירין, אפילו באלף לא בטיל.

יכול אדם לכוף כלי על הביצה שלא תשבר, אבל שלא יגע בביצה באמצעות הכלי, וכן שלא יגע בביצה עצמה, ואע"פ שכל מוקצה מותר בנגיעה, מבאר המ"ב, שביצה מתנדנדת מאוד בקלות, ולכן אסור לגעת בה.

שבת שלאחר יו"ט, כלומר, יו"ט שחל להיות ביום שישי, או לפניו, כלומר, יו"ט שחל להיות ביום ראשון, נולדה בזה אסורה בזה, ולמעשה סעיף ב' הוא המקור של סעיף א', וגזרו ביצה שנולדה בשבת אטו ביצה שנולדה ביו"ט שאחר השבת, או בשבת שאחר יו"ט.

פירות שנשרו מהאילן בשבת, אסורים בטלטול, ויש בזה ב' טעמים, טעם א', גזירה שמא יעלה על האילן בשבת ויתלוש ויעבור על איסור דאורייתא, טעם ב', כיוון שבכניסת שבת הפרי היה מחובר, והיה מוקצה, ומיגו דאתקצאי בבין השמשות, אתקצאי לכולא יומא, ואפילו אם יש לו ספק האם הפרי נשר בשבת או לפני שבת, אסור, ומבאר השעה"צ שהטעם הוא כיוון שזה דבר שיש לו מתירין, ודבר שיש לו מתירין, גם בספק איסור צריך להחמיר, ומאותה סיבה, שעד שיאכלנו באיסור, יאכלנו בהיתר, וימתין למוצ"ש, ובמוצ"ש מותר מיד, וא"צ להמתין 'בכדי שיעשו', כי המתנה 'בכדי שיעשו' היא רק כאשר נעשתה עבירה בשבת וכדי שלא יהנה ממלאכת שבת, אבל בפירות שנשרו שזה גזירה בלבד שמא יהיה עבירה, כיוון שזה רק חשש, מותרים במוצ"ש מיד.

המ"ב מוסיף כאן להביא מהגמ', שפירות שנשרו מהאילן, גם אם רוצה אותם לצורך מצוה להאכיל לעניים, אסור, אע"פ שכתוב שמאכילין את העניים דמאי, בכ"א שבות דרבנן לא התירו חז"ל גם במקום מצוה.  

הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים