האם מותר לנגב בשבת כלים רבים במגבת כלים אחת?

הדף היומי בהלכה כ"ו באדר - סימן ש"ב סעיף י"א- סעיף י"ב
לא מצליח לצפות? לחץ כאן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם מותר לנגב בשבת כוס הרטובה במיץ?

באיזה אופן מותר לאדם לנקות את ידו המלוכלכת בטיט? ומה הדין כאשר נשפך על השולחן מים, האם מותר לנגב את השולחן במגבת? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן ש"ב סעיפים י"א – י"ב במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אדם שידו התלכלכה בטיט ורוצה לנקות את היד, אסור לנקות אותה במפה שמקנחים בה את הידיים, והטעם, כיוון שחוששים שמא יבוא לכבס את המפה, ולכן מותר לקנח את היד מהטיט רק בדברים שהוא לא רגיל לקנח בהם בימות החול ולא מקפיד עליהם, כגון, זנב הסוס, זנב הפרה, מפה קשה, והמשנה ברורה מוסיף שה"ה סמרטוט שאין מקפיד עליו, וממילא לא יבוא לכבס אותם.

כוס שיש בה רטיבות של מים או יין, אסור לנגב אותה במגבת, כיוון שחוששים שמא יבוא לידי סחיטה, ומביא המשנה ברורה, שכלים המלוכלכים בשאר משקאות, מותר לנגב אותם ואין חשש שיסחט את המגבת, שהרי המשקאות האלו מלכלכים את המגבת, וגם אם יסחט את המגבת, הוא לא יסיר ממנה את הלכלוך שדבק בה, ויש מי שאומר שגם ביין אותו דבר ואין איסור לנגב כוס המלוכלכת ביין, כיוון שגם אם יסחט אותה, הבגד לא יתלבן מהם, כי רישומם ניכר גם לאחר סחיטה, ומביא המשנה ברורה, שהעולם לא נזהרים שלא לנגב במגבת כלים הרטובים במים, ואומר שהעולם צודקים בזה, כיוון שלא דבוק בכלי כ"כ מים שיבוא לידי סחיטה, אא"כ מנגב הרבה כלים שאז הוא קרוב לבוא לידי סחיטה בין כלי לכלי, ואם זה סמרטוט שלא מקפיד לסוחטו, מותר לנגב בו גם הרבה כלים, כיוון שהוא לא מקפיד על מימיו, ומביא המשנה ברורה, שכל מה שמותר לנגב בסמרטוט מיוחד, זה רק בכוס רחבה, אבל בכוס צרה שא"א שלא יסחט את הסמרטוט כשמנגב את הכוס, אסור, וכאשר נשפך מים על שולחן או ספסל או על כלי רחב, מותר לנגב בדבר שלא מקפיד על מימיו.

אולי גם יעניין אותך

השארת תגובה