האם מותר למעוך תפוח אדמה בשבת בגב הכף?

סימן שכ"א סעיף ה'- סעיף ז'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אכיצד מותר לטחון גרגירים בשבת?

האם יש אופן שאסור למלוח ביצה בשבת? האם מותר למלוח בשר כדי שלא יסריח? ומה הדין כאשר חותך גרגרים דק דק האם יש בזה משום טוחן? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"א סעיף ד'  - סעיף ז' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

לעיל בסעיף ג' למדנו, שאסור למולח ד' או ה' חתיכות צנון בשבת, וכפי שביאר המ"ב שה"ה לשאר ירקות שדרכן במליחה, וטעם הדבר הוא, משום שמליחת הירקות דומה לכבישת כבשים, וכבישה אסורה משום שדמי לבישול, או משום שדומה למעבד את העור בשבת, אא"כ מדובר בירקות שאין הדרך למלוח אותם ולכובשם לזמן מרובה, שאז הדין הוא שמותר למלוח אותם בשבת.

ביצה מותר למלוח בשבת, כיוון שאין הדרך לכבוש ביצה כדי שתתקיים לזמן מרובה, וממילא זה לא דומה למעבד, וכן שהמלח לא כ"כ משפיע על הביצה.

בסעיף ד' מבואר, שגם ביצה כל מה שמותר למולחה זה רק לצורך מיידי, אבל להניחה לזמן מאוחר יותר, אסור, ומה נחשב למליחת ביצה כדי להניחה? מביא המ"ב שנחלקו בזה הפוסקים, יש מי שאומר שאם צריך אותה לאחרי שבת אז יש איסור במליחת ביצה אבל לאותה שבת מותר, ויש מי שמחמיר ואומר, שגם לצורך אותה שבת, מותר למלוח רק לאותה סעודה, אבל לצורך סעודה אחרת אסור בכלל גם לצורך מיידי.

עוד מביא המ"ב שאדם שרוצה למלוח דג או בשר שלא יסריחו, יש בזה איסור גמור.

אדם שטוחן חייב חטאת, ובמזיד חייב סקילה אפילו אם טחן גרגיר אחד של פלפלין, משום שחצי שיעור אסור מן התורה, ובכ"ז מותר לטחון בשבת בשינוי ע"י שמרסק את הפלפלין בידית של הסכין, אבל זה לא מספיק אלא צריך גם בקערה דהיינו, אם יעמיד את גרגרי הפלפלין בתוך מכתשת ויכתוש אותם גם בקת של סכין, יש בזה איסור, כלומר, לא מספיק מה שהוא משנה וטוחן בקת של סכין, אלא צריך שיהיו הגרגרים מונחים ע"ג שולחן או קערה, אבל אם יהיו מונחים במכתשת, יש בזה איסור משום עובדין דחול, וממילא לא יועיל מה שטוחן אותם בשינוי בקת של סכין.

א"כ כדי לטחון בשבת בהיתר צריך לזה שני תנאים:

א. שהטחינה תתבצע בשינוי בקת של סכין.

ב. שהגרגרים יהיו מונחים ע"ג שולחן או קערה אבל לא במכתשת, וכן מותר לכתוש אותם בשולי כלי.

עוד מביא המ"ב, שטוחן זה לאו דווקא כשמרסק את הגרגרים, אלא אפילו חותך אותם דק דק יש בזה משום טוחן.

צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
לפתע נשמעו צעקות: "יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים