האם מותר למוהל לעשות בשבת את הברית הראשונה בחייו?

כ"ז חשון תשע"ט- סימן של"א- סעיף י'- עד סוף הסימן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמדוע יש להחמיר במילה בשבת שלא ימול מוהל אחד ויפרע מוהל שני?מה החידוש בכך שאבי הבן יכול למול את בנו בשבת? ומדוע אסור ליילד את הבהמה בשבת?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן של"א סעיף י' – סימן של"ג במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אדם שלא מל מעולם, אסור לו למול פעם ראשונה בשבת, כיוון שחוששים שמא לא ימול כהוגן, ונמצא מחלל שבת שלא כהוגן, וכן אם שלא פרע מעולם, לא יפרע פעם ראשונה בשבת, שמא לא יפרע כדין, ונמצא שחילל שבת שלא לצורך, אא"כ הוא מל אפילו פעם אחת בלבד, שאז מותר לו למול בשבת.

אומר המ"ב, מוהל שאמר שמל פעם אחת בחול, נאמן, ולא צריך להביא ראיה על כך, ועוד אומר המ"ב, שיש להחמיר לכתחילה שלא ימולו שני מוהלים מילה אחת בשבת שזה ימול וזה יפרע, אלא המל יפרע, כי אם נחלק את המילה לשני אנשים, נמצא שהמל לא השלים את המצוה, שהרי לא פרע, וא"כ חילל שבת שלא לצורך, ולכן יש להחמיר בזה לכתחילה, והרבה אחרונים כתבו שיש להקל בזה, ויכולים לחלק את המילה לשני אנשים, עוד מביא המ"ב בשם החכמת אדם, שעכ"פ לא יכבד ג' בני אדם, אלא הפורע יהיה המוצץ ולא יחלק את הפריעה לפעמיים, שאם לא ישלים את הפריעה נמצא מחלל שבת, אבל הישועות יעקב דחה זאת, וכתב שהמציצה היא עניין בפ"ע ויכולה להיעשות ע"י אחר.

אומר השו"ע, גם אבי הבן יכול למול בשבת, ומבאר המ"ב שהחידוש בזה הוא, כיוון שיש מי שאומר שאבי הבן אסור לו למול בשבת מכיוון שמכוון לתיקון בנו, קמ"ל שלא חוששים לכך, כי כל אחד שמל הוא גם רוצה לתקן, ובכ"א התורה התירה את המילה.

אסור ליילד את הבהמה בשבת, ומבאר המ"ב, משום טירחה יתירה.

לא מסירים את גלד המכה של הבהמה, ולא סכים אותה בשמן, וה"מ כשהמכה כבר נתרפאה ולכן אין לטרוח בשביל הבהמה כדי לענג אותה, אבל בתחילת המכה שיש לה צער, מותר.

אם אכלה הרבה כרשינים ומצטערת, יכול להריץ את הבהמה בחצר כדי שתתייגע ותתרפא, ואע"פ שזה רפואה ואסור משום שחיקת סממנים, זה הכל באדם, אבל בבהמה כיוון שאין אדם בהול כ"כ על הרפואה של בהמתו, ולכן חז"ל לא גזרו על רפואה בשבת לעניין הבהמה, ומוסיף המ"ב, ה"ה כשהבהמה קרובה למיתה שאז ודאי הוא בהול שהבהמה לא תמות, מותר, כיוון שאם לא תתיר לו, הוא יבוא לידי שחיקת סממנים ושאר מלאכות דאורייתא.

חז"ל התירו לעבור על חובל בבהמה בהקזת דם ע"י גוי, כיוון שמתוך שאדם בהול על ממונו, אם לא נתיר לו, יבוא לעשות בעצמו איסור דאורייתא, ואפילו הבהמה רק חולה, מותר ע"י גוי להקיז לה דם כדי לרפאות אותה משום צער בע"ח, אבל להקיז לסוס כדי שיאכל יותר, אסור, ואם הבהמה הולכת למות, מותר מסיבה נוספת כיוון שאדם בהול על ממונו. 

"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים