האם מותר לכתוב ולצייר על האדים שבחלון?

י' בטבת תשע"ט - סימן ש"מ- מסעיף ד'- אמצע סעיף ד' הגה "אבל מותר"

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם כתיבה בחולות אסורה בשבת?ומה הדין כאשר אדם רוצה לעשות בידיו תנועות של אותיות באוויר?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן ש"מ סעיף ד' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אמנם מדאורייתא לא חייבים משום כותב אא"כ הכתב מתקיים, דהיינו, שכותב אותו בדבר המתקיים, וכותב אותו ע"ג דבר המתקיים, אבל כאשר הכתב אינו מתקיים ע"ג דבר שאינו מתקיים, חייב מדרבנן משום כותב, ולכן כאשר כותב במשקין ע"ג קלף שזה דבר המתקיים, וכן כשכותב על עלה של ירקות, וכותב במשקין, ששניהם לא מתקיימים, וכן כשכותב באפר ובחול, חייב מדרבנן.

המ"ב מביא, שכאשר יש אדים על החלון, אסור לעשות בהם צורות, כיוון שזה כתב שאינו מתקיים, ואסור מדרבנן.

מותר לאדם לעשות בידיו באוויר כעין תנועות של אותיות, ואומר המ"ב, שאפילו שלכאורה הוא מאמן את ידיו לכתיבה, והייתי חושב שיש בזה איסור, קמ"ל שלא, וכן מותר לעשות באצבעותיו כמין צורות ע"ג הקלף ריק, וכן ע"ג שולחן, כיוון שאין בזה כתיבה.  

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים