האם מותר לישראל לרכוש את רוב המניות בחברה הפועלת בשבת?

הדף היומי בהלכה ד' באב סימן רמ"ה מסעיף ג' עד סעיף ו'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן רמ"ה סעיף ב'

- ישראל ואינו יהודי שותפין, איך יתנהגו בשבת - 

התנו מתחילה ואח"כ רוצה הגוי לחלוק בשווה, מה הדין? | כיצד יעשו כאשר לא עשו תנאי בתחילה? | האם מותר להשכיר לגוי נכס משותף של יהודי וגוי? | נתן היהודי כסף לגוי ומשקיע בו גם בשבת, האם מותר להנות ממנו? הלוה היהודי כסף לגוי וקיבל תנור במשכון 

העצה להפעיל נכס משותף של גוי וישראל בשבת היא, שיתנו מתחילה שהגוי יעבוד בשבת, והרווחים של שבת ילכו לגוי, וכנגד זה יעבוד היהודי יום אחד בחול, ויש בזה ב' תנאים, תנאי ראשון, שיתנו זאת בתחילת השותפות, כי אם בתחילת השותפות הם נשתתפו אדעתא דהכי שהם שותפים בכל יום, א"כ נמצא שכשהגוי עובד בשבת, זה במקום הישראל, ואסור, תנאי נוסף, שכאשר הם מתנים תנאי זה, כל הרווחים  כולם של השבת יהיו לגוי בין הרוויח הרבה ובין מעט, וכל הרווחים של יום חול לישראל, כי אם חולקים יחד את הרווחים, נמצא שהגוי עבד בשביל היהודי, כי בסופו של דבר היהודי מקבל מזה רווחים.

אם התנו בתחילה, ואח"כ הגוי מיוזמתו רוצה לחלק את הרווחים בשווה, מותר.

סעיף ג'

אם לא התנו מתחילה, העצה היא לפרק את השותפות, ויחזרו ויקנו בשותפות ויתנו בשעת הקניה, וכן יעשו בחנות או קרקע שקנו יחד שיבטלו המקח ויקנו שוב יחד ויתנו.

לעיל בסי' רמ"ד למדנו על יהודי שיש לו נכס בעלותו ואם ישביתו אותו בשבת יש בזה הפסד גדול, התירו חז"ל להשכירו לגוי בשבת ע"י שישלם שכירות ליהודי ויפעיל אותו בשבת, ואע"פ שלמדנו שבנכס שניכר שהוא של היהודי אסור להשכירו בשבת שמא יחשדו שהגוי שליחו של היהודי בשבת, ואיך מותר להשכיר המכס לגוי? במקום פסידא התירו. וא"כ קשה, איך הרמ"א אומר שנכס משותף יכול היהודי להשכירו לגוי לשבת שיהיה אחראי על הרווחים, וישלם לישראל את חלקו, והרי ניכר שזה של הישראל והתירו רק במקום הפסד? אומר המ"ב, שכיוון שיודעים שהגוי שותף, אין חשש למראית עין, ועוד שהשכר שבת מובלע עם ימים אחרים.

סעיף ד'

מותר ליהודי לתת לגוי כסף להתעסק איתו, ואפילו שהגוי ישקיע אותו בשבת ואח"כ חולקים הרווחים, מותר, כי המלאכה לא מוטלת על הישראל שנאמר שהגוי עובד בשליחותו, אלא הגוי עובד מרצונו, וכן לא ניכר על הכסף שהוא של יהודי, ואין מראית עין, אבל זה דווקא בכהאי גוונא שהגוי נושא ונותן לחוד עם המעות, אבל אם כל אחד עוסק ביומו, וישראל צריך לעסוק כנגד מה שהגוי עסק בשבת, אסור, כיוון שאז זה מתפרש שכל אחד שליח של השני, אא"כ התנו קודם וכדלעיל, מותר.

סעיף ה'

מותר ליהודי לתת סחורה לגוי למכור אם קצץ לו שכר, כי הגוי עובד בשביל עצמו לקבל את התשלום.

ישראל שהלווה הלואה לגוי, ונתן לו הגוי תנור במשכון, והגוי ממשיך לעבוד בתנור והרווחים של ישראל שהיא ריבית המותרת, מותר, אע"פ שמשתכר בשכר שבת, כיוון שאין הוא ברשות הישראל אלא ברשות הגוי, ואין לישראל חלק בו והגוי עוסק בשביל עצמו כדי לקיים את התנאי שהתנה עם הישראל. 

צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
לפתע נשמעו צעקות: "יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים