האם מותר לטלטל חמץ בשבת כדי לזרוק לבית הכסא ?

ט"ו חשון תש"פ - סימן תמ"ד- סעיף ה'- אמצע סעיף ז' ואם היה הולך"

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמה עושים עם החמץ שנשאר לאחר סעודות השבת בערב פסח שחל להיות בשבת?באופן שלא נשאר חמץ לאחר הסעודות האם בכ"ז יבטל את החמץ? ואיך צריך לנהוג אדם שיצא מביתו לצורך דבר מצוה בערב פסח ועדיין לא ביער את החמץ?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תמ"ד סעיף ה' – סעיף ז' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

בסעיפים אלו, ממשיך השו"ע לעסוק בעניין ערב פסח שחל בשבת, ואומר, שאם לאחר שאכלו סעודת שחרית של שבת נשאר חמץ, אינו יכול לבערו בשבת, אלא מבטלו, וכופה עליו כלי עד מוצאי יו"ט, ואח"כ מבערו, ואומר המ"ב, שאם יש לו אפשרות לתת את החמץ לגוי או לבעלי חיים, יתן להם את החמץ, כיוון ששעה חמישית בערב פסח, היא שעה שאסור לאכול בה חמץ, אבל מותר להנות מהחמץ, ולכן אפשר לטלטל את החמץ ולתת להם, וכן מותר לטלטל את החמץ כדי להשליך אותו לבית הכסא שבחצרו, ואם נשתהה עד שעה שישית שאז כבר אסור בהנאה ואסור בטלטול, מותר לזורקו ע"י גוי, לנהר או לבית הכסא.

אע"פ ששרף את החמץ ביום שישי י"ג בניסן, והשאיר לעצמו מזון שתי סעודות לשבת, ולאחר שגמר את הסעודות לא נשאר לו חמץ, בכ"ז יבטל את החמץ לפני זמן איסורו, וכמו בשאר שנים, דהיינו, בסוף שעה חמישית.

אדם שהולך לדבר מצוה בערב פסח שחל להיות בימות החול, כגון למול את בנו, ויש לו חמץ בבית, והרי צריך לבער את החמץ ביום י"ד בניסן, הדין הוא, שהדבר תלוי, אם יכול לחזור לביתו ולבער את החמץ ולחזור לדבר המצוה, יעשה כך, אבל אם אין זמן לזה, יבטלו בליבו, ומבאר המ"ב, שכל מה שצריך ביעור חמץ, זה מדרבנן, ומדאורייתא בביטול מספיק, ומכיוון שמדובר במקום מצוה, חז"ל העמידו את דבריהם על דין תורה ואמרו, מספיק ביטול ולא צריך ביעור, כיוון שאם הוא ילך לביתו לבער את החמץ, המצוה תתבטל, וכל זה כאשר הוא בשעה חמישית שהוא יכול לבטל, אבל אם הוא כבר בשעה שישית שא"א לבטל, יחזור לביתו לבער את החמץ, ואע"פ שאם יחזור לביתו לא ימול את בנו ותידחה המילה, בכ"ז כיוון שהחמץ בביתו, הוא עובר עליו בכל רגע ורגע, משא"כ במילה שזה פעם אחת, ומביא המ"ב, שדווקא מילת בנו, אבל לא סעודת מילה, וסעודת אירוסין דווקא הוא עצמו, אבל לא שאר אדם.

בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים. לבו התמלא פחד. מי יודע מה הם זממו לעשות לו?
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים