האם מותר לטלטל בתוך מחסנים?

ח' באדר א' תשע"ט - סימן שנ"ח- סעיף א'- אמצע סעיף א' הגה "ועיין"

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמקום גדול המוקף מחיצות באלו אופנים אסור לטלטל בתוכו? האם מותר לטלטל בגינות? ומה הדין באופן שהמקום הגדול הוקף לדירה? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שנ"ח סעיף א' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

סימן שנ"ח עוסק בעניין של קרפף, ונקדים הקדמה קצרה:

מדאורייתא, כל מקום שמוקף במחיצות, דינו כרה"י ומותר לטלטל בכולו, ואפילו אם הוא מקום גדול, ומדרבנן גזרו, שמקום שהוא גדול יותר מבית סאתיים, דהיינו, שבעים אמה ושיריים על שבעים אמה ושיריים (לפי ר"ח נאה מדובר על מקום ששטחו גדול מ – 33 מ"ר, ולחזו"א כ- 40 מ"ר) כיוון שהוא מקום גדול, ומחיצותיו לא נעשו לשם דיורים, חששו חז"ל, שהמקום הזה דומה לרה"ר, ולכן נתנו לו דין של רה"ר וכרמלית שיהיה אסור לטלטל בו ביותר מד' אמות, לדוגמא, גינות ופרדסים שמוקפים במחיצות ולא גרים בתוכם, כיוון שהמקום גדול ומחיצותיהם לא נעשו לשם דיורים, אסר לטלטל בהם ביותר מד' אמות.

'קרפף', דהיינו, מקום מחוץ לעיר שהיו מאכסנים בתוכו עצים, ולא גרים בתוכו, אע"פ שהוא מוקף מחיצות, אסור לטלטל בו כיוון שהוא כרמלית, וכן סוכת שומרים, אע"פ שהשומרים יושבים בסוכה, אין כוונתם לצורך דיורים, אלא כוונתם לשמור על מה שמסביב, ואסור לטלטל בהם יותר מד' אמות.

כאשר השטח בשיעור סאתיים בצמצום, מותר לטלטל בכולו, בין שהוא מרובע ובין שהוא עגול, ובין שהוא ארוך וצר, ומבאר המ"ב, שלארוך יש מגבלה מסוימת, שאם הוא ארוך מאוד בשיעור של מאה אמה, אסור לטלטל שם, ואע"פ שאם ניקח את כלל האמות שיש שם, נגיע לשיעור של בית סאתיים בלבד ומותר לטלטל, אבל כיוון שזה כ"כ ארוך, זה דומה לרה"ר, וחז"ל אסרו לטלטל שם כמו בכרמלית.

אם הוקף לדירה, אפילו אם הוא גדול מאוד, מותר לטלטל בכולו.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים