האם מותר לטלטל בתוך מחסנים?

ח' באדר א' תשע"ט - סימן שנ"ח- סעיף א'- אמצע סעיף א' הגה "ועיין"
לא מצליח לצפות? לחץ כאן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמקום גדול המוקף מחיצות באלו אופנים אסור לטלטל בתוכו? האם מותר לטלטל בגינות? ומה הדין באופן שהמקום הגדול הוקף לדירה? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שנ"ח סעיף א' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

סימן שנ"ח עוסק בעניין של קרפף, ונקדים הקדמה קצרה:

מדאורייתא, כל מקום שמוקף במחיצות, דינו כרה"י ומותר לטלטל בכולו, ואפילו אם הוא מקום גדול, ומדרבנן גזרו, שמקום שהוא גדול יותר מבית סאתיים, דהיינו, שבעים אמה ושיריים על שבעים אמה ושיריים (לפי ר"ח נאה מדובר על מקום ששטחו גדול מ – 33 מ"ר, ולחזו"א כ- 40 מ"ר) כיוון שהוא מקום גדול, ומחיצותיו לא נעשו לשם דיורים, חששו חז"ל, שהמקום הזה דומה לרה"ר, ולכן נתנו לו דין של רה"ר וכרמלית שיהיה אסור לטלטל בו ביותר מד' אמות, לדוגמא, גינות ופרדסים שמוקפים במחיצות ולא גרים בתוכם, כיוון שהמקום גדול ומחיצותיהם לא נעשו לשם דיורים, אסר לטלטל בהם ביותר מד' אמות.

'קרפף', דהיינו, מקום מחוץ לעיר שהיו מאכסנים בתוכו עצים, ולא גרים בתוכו, אע"פ שהוא מוקף מחיצות, אסור לטלטל בו כיוון שהוא כרמלית, וכן סוכת שומרים, אע"פ שהשומרים יושבים בסוכה, אין כוונתם לצורך דיורים, אלא כוונתם לשמור על מה שמסביב, ואסור לטלטל בהם יותר מד' אמות.

כאשר השטח בשיעור סאתיים בצמצום, מותר לטלטל בכולו, בין שהוא מרובע ובין שהוא עגול, ובין שהוא ארוך וצר, ומבאר המ"ב, שלארוך יש מגבלה מסוימת, שאם הוא ארוך מאוד בשיעור של מאה אמה, אסור לטלטל שם, ואע"פ שאם ניקח את כלל האמות שיש שם, נגיע לשיעור של בית סאתיים בלבד ומותר לטלטל, אבל כיוון שזה כ"כ ארוך, זה דומה לרה"ר, וחז"ל אסרו לטלטל שם כמו בכרמלית.

אם הוקף לדירה, אפילו אם הוא גדול מאוד, מותר לטלטל בכולו.

"אם רבש"ע לא ירצה, אז לא תירה בי!"
כשאש המחלוקת בוערת - אם אבלום את פי, האם אזכה לסגולה?
"מה יש לי ללכת? הרי לא תהיה שום תועלת בהשתתפותי!"
כשמרן הגראי"ל שטיינמן רצה לעמוד ב'איצקוביץ' עם קופת צדקה...
היכן מברכים ברכת האילנות באייר או בתחילת סיון?
הבחור הצטדק וענה שלא נשאר תפקיד בשבילו. אמר לו ראש החבורה: "אז לפחות תהיה עצבני!"...
"אני שומע את השיר ברמקול, אך לא מצליח להבין את המילים!"
בירר מרן שליט"א אצל האברך: "על איזה סכום התחייבת?"
"אני אוהב את האברכים ושמח להשתתף בשמחתם"...
"אתה רוצה לתת לנו את הכסף בחיים או לאחר המוות?"
"תאמר לו שהתור מבוטל – אבל באמת תשמור עבורו את התאריך"
באחד הימים הוא הפתיע והגיע ל'ועד' עם עגבניה, סכין וצלחת...
חלף במקום ילד בן 12 שהבחין ב'קוביה' המהלכת, ונתקף בזעם בלתי מוסבר. הוא החל בועט בה בחזקה...
"כנופיית משוגעים! רוסיה איננה מעוניינת במשוגעים!!"
"אבל הבטחתי לקב"ה שיותר לא אבקש ממנו!"
"נדהמנו לראות כי הבחור לבוש בציצית ומגבעת"...
"פרויקֶה אל תמצמץ, היידֶה, תעשה זכרון דברים, אנחנו מאחוריך!"
"הוא רוצה שאשתו תוותר, העיקר שהוא לא יוותר!"
לאחר שנרדמה הג'ירפה לחלוטין, הורשה צוות החוקרים לחלוב אותה. המתח בקרבם גאה...
''אני לא אשכח את זה כל חיי, ברגע מסוים אבא חיבק אותי בבכי עצום וצעק: 'יוסי, אני אוהב אותך!'"
"השעון הדיגיטלי על הקיר הראה 6:16. כשנכנסתי לבית הכנסת, ציפה לי השוק של חיי..."
אמרתי לעצמי: "אם השי"ת קיים, שהכוס תתפוצץ, ושכל השברים יישארו מקובצים". עוד לא סיימתי בקשתי, והנה הכוס התפוצצה...
"לך יש יראת שמים?! – כשתהיה לך יראת שמים, גם לילדים תהיה!"...
"אני צריך לרכוש דירה ויש לי רק חצי מיליון שקלים"
"עכשיו לא תתבייש, כי הגארטל והבעקיטשע הם באותו צבע"...
מה באמת צריכים לנקות לפסח? ואלו מוצרים לא אמורים לשרוף בשרפת חמץ?
האם יש להימנע מלאכול "נגיסי חזיר"?
"הבן שלכם אכן מאד חשוב, אולם בתי גם היא חשובה!"
"הרב שך אמר לי: אתה חייב להמשיך לצייר! לצד הלימוד - תעסוק באומנות!"
"מאז שהצטרפתי למבחנים, הלימוד קיבל מימד אחר! לימוד על מנת לעשות, על מנת לזכור!"
"רבש"ע, נשארתי לבדי חסר כל, ועוד אלך לאכול טריפות?!"
מעשה בשדכן בן חמש...
"ידוע לך על חוק צבאי האוסר להכנס למבנה סגור עם כיסוי ראש?"
גיבש עורך הדין במוחו רעיון שטני: כאשר התכונן היהודי לעלות באחד הדיונים אל הדוכן, צבט אותו עורך הדין צביטה עזה...
כשחזרתי למקום הבחנתי באברך צעיר שעומד שם עם עגלת ילדים. נזכרתי שגם לפני שעה ורבע ראיתי אותו עומד כך...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה