האם מותר לטלטל במחסן לאחסנת פירות?

כ"ז באדר א' תשע"ט - סימן שס"ב- סעיף א'- סעיף ב'
לא מצליח לצפות? לחץ כאן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אאלו מחיצות אינם מועילות להתיר בטלטול?באיזה אופן ענפי אילן יכולים לשמש כמחיצה להתיר בטלטול? ומה הדין כשבנה מחיצה חמשה טפחים על גבי תל חמשה טפחים ורוצה לטלטל בתוכה? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שס"ב סעיף א' – סעיף ב' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

בחלקו הראשון של סעיף א', נחזור לעסוק בעניין של קרפף, ומבואר, שמחיצות שנעשו שלא לשם מגורים, אלא נעשו למטרות אחרות, אינם מועילות להתיר בטלטול בשטח גדול יותר מבית סאתיים.

מביא השו"ע ג' דוגמאות לזה:

א. מחיצות שנעשו לצניעות, ומביא המ"ב, שהבנאים וחוצבי האבנים, היו עושים מחיצות כדי לנוח בתוכם, או כדי לאכול בצניעות, אבל לא לשם מגורים.

ב. מחיצות העשויות לשמור פירות או כלים.

ג. מחיצות לשמור את השדות.

ואומר השו"ע, שהיא מחיצה לטלטל מה שבתוכה, ומבאר המ"ב, שמחיצות אלו נחשבות למחיצות להתיר בטלטול בשטח עד בית סאתיים בלבד, אבל אינם מחיצות לעשות את מה שמוקף בתוכה לדירה, אם השטח גדול יותר מבית סאתיים.

דן הבה"ל, במחסן שהוא גדול מבית סאתיים (34 או 40 מטר) והוא משמש לאחסנת תבואה או פירות, שלכאורה יהיה אסור לטלטל שם, שהרי המחיצות לא נעשו לשם מגורים, ומביא הבה"ל ג' צדדים להתיר:

א. כיוון שיש שם גג ומקום המקורה לא נאסר מדין קרפף.

ב. הבנייה היא טובה ולא ארעית, ואפשר לגור שם באופן עקרוני, ולכן זה לא נחשב לקרפף, ומותר בטלטול גם אם הוא יותר מבית סאתיים.

ג. אם הוא משמש גם לדירה.,

אילן שהענפים שלו יורדים למטה לכיוון הקרקע, במרחק של פחות מג' טפחים סמוך לקרקע, ויש בעיקרן י' טפחים, ונמצא שיכולים לשמש כמחיצות גמורות, אבל כיוון שלא נעשו לשם מגורים, הם מועילים לטלטל רק בשטח של בית סאתיים ולא יותר, ואפילו שנטעו אותם כדי שענפיהם ישמשו למחיצות, לא מועיל, כיוון שנעשו לצל.

מחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה, אינה מחיצה, ולכן צריך לקשור את הענפים באופן שהרוח לא תנדנד אותם, וימלא אותם בענפים ובעצים ובקש, ויקשור אותם.

אפשר להרכיב מחיצה ע"י עומק וגובה, וכמבואר בשו"ע, לעניין תל גבוה חמשה טפחים, והשלימו לי' טפחים ע"י שעשה עליו מחיצה חמשה טפחים, מועילה המחיצה לטלטל בה כל דבר, ומוסיף המ"ב, שגם חריץ עמוק ה' טפחים, ובנה על שפתו לגובה מחיצה ה' טפחים, סה"כ עומק גובה יחד י' טפחים, זה נחשב למחיצה שיהיה מותר לטלטל בתוך אותו היקף.

מרן הסטייפלר וזוגתו סחבו את המזרן, ומרן החזו"א הולך לפניהם להנחותם
"כמה זמן נותר עד הטיסה?" ענו: "כשעתיים" מיד הוסיף ושאל: "קניתם מתנה לנשותיכם?"
"הרי בבית חם, אז למה יושב הרב בבית הכנסת כאשר הקור כה נורא?!"
הבעלזר רב'ה, ר' אהרן, בקש מהגבאי שלו: "תכין לי כוס קפה הכי טעים"
הגרש''ז איערבאך זצ''ל: ''אני נהנה לשמוע כשבני משפחתי קיבלו קנס משוטר על אי זהירות בדרכים''
אולי נזכה שתגלה לנו את הסוד?- אתה מוכרח לענות לי את התשובה האמיתית לאמיתה!
"למה נכנסתם לכאן?" "בגלל ההפצצות! ידוע שהמקום הזה מוגן!"
"גם בטיסות אפשר להספיק", סח הוא באושר. "באחת השנים בנסיעה בתשרי הספקתי בטיסה לניו יורק לחזור על כל מסכת 'בבא קמא' כשבחזור לארץ ישראל סיימתי את 'בבא מציעא'"...
"שנה שלימה שאני שומר את הסוד הזה, ואף אחד בעולם לא יודע את זה!!! אפילו בני המשפחה הכי קרובים... ולמה?? עשיתי חשבון, שאם אני כעת אגלה את זה למשפחה שלי, הם ירעישו עולמות"...
"מאז שהצטרפתי למבחנים, הלימוד קיבל מימד אחר! לימוד על מנת לעשות, על מנת לזכור!"
"עכשיו לא תתבייש, כי הגארטל והבעקיטשע הם באותו צבע"...
"אמרתי להם שהתורה מגנה עלינו, ולכן נישאר כאן ונמשיך בלימוד. לאחר דקות ספורות שמענו 'בום' אדיר..."
הבחור הרגיש מאוד לא נוח בישיבה שבה הוא לומד. חש שהוא מוכרח לעבור למקום אחר!
ניגש האדמו"ר מקאליב אל הנער באושוויץ ושאלו: "מה אתה ממלמל בפיך כל העת?"
הם מסתובבים בינינו, לומדים איתנו בכוללים, מתפללים איתנו בבית הכנסת, עורכים קניות לצידנו. אבל הם מרוממים, דרגה אחת מעל...
לא בה' באייר תש"ח נהיינו לעם – אלא במעמד הר סיני!
ה'מהפך' שחוללה המדינה בדמותו של היהודי ה'גלותי' שהפך ל'צבר מערבי'
96 שנים של גבורה: הכל על אדמו"ר השואה, האדמור מקאליב זצ"ל. ההלוויה. מסכת חייו בשנות הזעם ועד אחרון ימיו. צפו עכשיו!
'והיא שעמדה' שייך לשנה הנוכחית, ואילו הקטע השני שייך לשנה הבאה!
"פניתי לדייל בחנות ושאלתי אותו אם זה בטעות. הוא אפילו לא התבלבל. 'כאן אנחנו מוכרים הכל', הצהיר בפניי בעזות''...
"אם רבש"ע לא ירצה, אז לא תירה בי!"
כשאש המחלוקת בוערת - אם אבלום את פי, האם אזכה לסגולה?
הוא יהודי שהגיע מאיראן, שאלתי אותו: מה אתה אומר על האיראנים? הוא היה כל כך רגוע. 'שטויות', הוא אמר...
"מה יש לי ללכת? הרי לא תהיה שום תועלת בהשתתפותי!"
כשמרן הגראי"ל שטיינמן רצה לעמוד ב'איצקוביץ' עם קופת צדקה...
היכן מברכים ברכת האילנות באייר או בתחילת סיון?
"מה יש לי ביד?" - פרפר! "אבל הוא חי או מת?"
הבחור הצטדק וענה שלא נשאר תפקיד בשבילו. אמר לו ראש החבורה: "אז לפחות תהיה עצבני!"...
"אני שומע את השיר ברמקול, אך לא מצליח להבין את המילים!"
בירר מרן שליט"א אצל האברך: "על איזה סכום התחייבת?"
"אני אוהב את האברכים ושמח להשתתף בשמחתם"...
"אתה רוצה לתת לנו את הכסף בחיים או לאחר המוות?"
"תאמר לו שהתור מבוטל – אבל באמת תשמור עבורו את התאריך"
באחד הימים הוא הפתיע והגיע ל'ועד' עם עגבניה, סכין וצלחת...
חלף במקום ילד בן 12 שהבחין ב'קוביה' המהלכת, ונתקף בזעם בלתי מוסבר. הוא החל בועט בה בחזקה...
"כנופיית משוגעים! רוסיה איננה מעוניינת במשוגעים!!"
"אבל הבטחתי לקב"ה שיותר לא אבקש ממנו!"
"נדהמנו לראות כי הבחור לבוש בציצית ומגבעת"...
"פרויקֶה אל תמצמץ, היידֶה, תעשה זכרון דברים, אנחנו מאחוריך!"
"הוא רוצה שאשתו תוותר, העיקר שהוא לא יוותר!"
לאחר שנרדמה הג'ירפה לחלוטין, הורשה צוות החוקרים לחלוב אותה. המתח בקרבם גאה...
''אני לא אשכח את זה כל חיי, ברגע מסוים אבא חיבק אותי בבכי עצום וצעק: 'יוסי, אני אוהב אותך!'"
"השעון הדיגיטלי על הקיר הראה 6:16. כשנכנסתי לבית הכנסת, ציפה לי השוק של חיי..."
אמרתי לעצמי: "אם השי"ת קיים, שהכוס תתפוצץ, ושכל השברים יישארו מקובצים". עוד לא סיימתי בקשתי, והנה הכוס התפוצצה...
"לך יש יראת שמים?! – כשתהיה לך יראת שמים, גם לילדים תהיה!"...
"אני צריך לרכוש דירה ויש לי רק חצי מיליון שקלים"
מה באמת צריכים לנקות לפסח? ואלו מוצרים לא אמורים לשרוף בשרפת חמץ?
האם יש להימנע מלאכול "נגיסי חזיר"?
"הבן שלכם אכן מאד חשוב, אולם בתי גם היא חשובה!"
"הרב שך אמר לי: אתה חייב להמשיך לצייר! לצד הלימוד - תעסוק באומנות!"

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה