האם מותר לחבוט בבגד מאובק בשבת?

הדף היומי בהלכה י"ז באדר - סימן ש"ב סעיף א'
לא מצליח לצפות? לחץ כאן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אניעור והסרת אבק מהבגדים בשבת

מה מוטל על אדם לעשות כדי להינצל מאיסור 'מלבן' בשבת? ומדוע מותר להסיר 'נוצות' מהבגד בשבת? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן ש"ב סעיף א' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אדם שהבגד שלו התלכלך בטל, או באבק ועפר (לרמ"א) ורוצה לנער אותו בשבת, אם הבגד הוא שחור וחדש, והוא מקפיד על הנקיון של הבגד ולא יצא כך לרחוב כשהוא מלוכלך, אם ניער אותו חייב חטאת משום מלאכת 'מלבן', ומבאר המשנה ברורה, שהטעם שזה דווקא בבגד שחור או חדש הוא כיוון שע"י שהוא שחור וחדש, הייפוי והניקיון יותר ניכרים בו.

'בגד חדש' מבאר המשנה ברורה שהכוונה היא, 'אם לא נשתמש בה עדיין הרבה שעוד נראה בה חידושו'.

'מקפיד' הכוונה היא שכאשר הוא לובש אותו לפעמים בלי ניעור זה לא נחשב שהוא מקפיד, ובאופן שאדם מנער בגד של חבירו, ובעל הבגד לא מקפיד והמנער מקפיד, או שבעל הבגד מקפיד והמנער לא מקפיד, לפי מי הולכים? עיין בבה"ל שדן בזה,

עוד דן הבה"ל, שבכל בגד שהוא שחור וחדש, אנחנו תולים שמסתמא הוא מקפיד עליו, ולעומת זאת, בבגד שאנחנו יודעים שהוא מקפיד עליו אז גם כאשר הוא לא שחור וחדש אלא אדום או לבן, אם ניער אותו חייב חטאת, א"כ העיקר הוא האם הוא מקפיד או לא, רק ששחור וחדש גורמים שבדרך כלל הוא יחשב כמקפיד, אבל אם הוא מקפיד, לא צריך שזה יהיה שחור וחדש ובכל גווני אם מנער חייב חטאת.

אדם צריך להזהר לשמור את הבגדים שלו שלא יבאו למצב שיתלכלכו ועלול לבוא לידי חילול שבת, ומסיים הרמ"א, שמותר להסיר הנוצות מהבגד בשבת, ומבאר המשנה ברורה, שהטעם הוא כיוון שזה עומד על הבגד ולא בתוך, וכיבוס זה רק באופן שמוציא את הלכלוך מתוך הבגד.

אולי גם יעניין אותך

השארת תגובה