האם מותר להתעמל בשבת?

ט' חשון תשע"ט- סימן שכ"ח סעיף ל"ח- סעיף מ"ב

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם מותר לגמוע ביצה בשבת כדי להנעים את קולו?באיזה אופן מותר לקחת סם שגורם להקאה? מהו ההיתר לשאוף טבק בשבת? ומה נפסק לגבי עשיית מסא'ג בשבת? •  שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"ח סעיף ל"ח – סעיף מ"ב במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אע"פ שיש איסור של נטילת תרופה בשבת גזירה משום שחיקת סממנים, שאם נתיר לו לאכול מאכלים רפואיים בשבת, הוא עלול לבוא ולשחוק סממנים בשבת ויעבור על איסור דאורייתא, בכ"ז מותר לו לאכול שרפים מתוקים ולגמוע ביצה חיה כדי להנעים את קולו, ומבאר המ"ב, שזה לא בכלל רפואה, וחז"ל לא גזרו על זה משום שחיקת סממנים.

אסור לאדם לקחת כל מיני סממנים כדי לגרום לעצמו להקיא, וכגון ששבע מאכילתו ורוצה לאכול עוד ואין לו מקום וגורם להקאה ע"י סממנים, הדבר אסור משום הפסד אוכלין, ואסור אפילו בחול, אבל אם הוא מצטער מרוב מאכל והאוכל מפריע לו, מותר לו בשבת לגרום להקיא ביד, אבל לא ע"י סממנים, וביום חול ודאי שמותר לו בכל מקרה.

אדם החושש במעיו, מותר לו להניח כוס חמה מהמים החמים שהיו בה וכך מרפא את עצמו, והחידוש בזה הוא מבאר המ"ב, שלא נאמר שכמו שאסור לאדם לרחוץ את עצמו בחמים כך אסור לו להניח על עצמו כוס עם מים חמים, קמ"ל שמותר, ואע"פ שמרפא את עצמו, אין לזה שייכות לסממנים, שהרי עושה זאת ע"י כוס חמה, וכמבואר לקמן בסעיף מ"ג שמותר לכפות כוס חם על הטבור כיוון שאין בזה סממנים.

מי שנשתכר ורוצה לפקוח את עצמו משכרותו, מותר לו לסוך את עצמו בשמן ומלח, ומבאר המ"ב, שהטעם הוא כיוון שאין זה עניין של רפואה, ומביא עוד המ"ב, שמותר לשאוף טבק בנחיריו, אע"פ שעושה זאת לרפואה כגון, לכאב ראש, בכ"א שאיפת טבק היא דרך בריאים, ולכן אין בזה איסור.

אסור לאדם להתעמל כדי להזיע, ומבאר המ"ב שהאיסור בדבר הוא, מכיוון שיש אפשרות לגרום לאדם שיזיע ע"י סממנים, אז אע"פ שגורם לעצמו להזיע ע"י כל מיני פעולות פיזיות שהוא עושה, בכ"ז הדין הוא שמותר, אבל מה שכתוב בסעיף מ"ג שמותר לכפות כוס חם, שם לא עושים את זה ע"י סממנים, ולכן מותר בשבת לעשות את זה, כיוון שהוא לא יבוא לידי שחיקת סממנים, וממשיך המ"ב ואומר, שכאשר מדובר על חולי שאין בו סכנה, מותר לעשות את הדברים האלו ע"י שינוי.

מביא המ"ב בשם השלטי גיבורים, שנסתפק באנשים עייפים שמשפשפים אותם כדי להשיב להם את הכח, האם זה נקרא רפואה ואסור, או שאין זה רפואה ומותר, ואומר, שלפי מש"כ המג"א שאמנם בריא מותר ליטול תרופה בשבת אבל לא שיתכוון לחזק את מיזגו, א"כ כך גם בזה אסור, כי ע"י השפשוף הם מחזקים את מזגם.

צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
לפתע נשמעו צעקות: "יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים