האם מותר להשתמש בשבת בבעלי חיים מאולפים?

הדף היומי בהלכה ח' באב סימן רמ"ו מסעיף ב' עד אמצע סעיף ג' "ואם השאילה"

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן רמ"ו סעיף ב'

- דיני השאלה והשכרה לאינו יהודי בשבת -

מהו שיעור הזמן הנקרא "סמוך לשבת" שבו אסור ליהודי להשאיל כליו לגוי? | האם מותר לגוי לעשות בשביל יהודי דבר שהוא איסור דרבנן? | מניין לנו דין "שביתת בהמתו" בשבת? | מדוע אסור להשכיר בהמתו לגוי בשבת, והרי היא ברשות הגוי? | האם מותר ליהודי לעשות מלאכה בשבת בבהמה ששכר מגוי? | שכר היהודי בהמה מגוי ומשכירה לגוי אחר, מדוע לא עובר על איסור דשביתת בהמתו? | באיזה אופן יכול  היהודי להשכיר בהמתו לגוי ביום חול? | התנה עם הגוי שלא יעבוד בבהמתו בשבת, האם יכול לסמוך על הגוי בזה? 

אסור ליהודי להשאיל שום כלי לגוי בער"ש סמוך לכניסת השבת, ושיעור זמן הנקרא "סמוך לשבת" הוא שיעור שהגוי לא יספיק להוציא את הכלים מבית היהודי עד שתחשך, וטעם האיסור הוא שמא יחשדו שהגוי עושה מלאכה בשבת בשביל הישראל, והמ"ב מוסיף, שגם בימינו שאין רשות הרבים דאורייתא כי לא עוברים בה ששים ריבוא, בכ"ז יש את הגזירה הזאת, כי גם באופן שהיהודי מבקש מהגוי שיעשה עבורו איסור דרבנן, יש בזה איסור, וא"כ יחשדו שהיהודי ביקש מהגוי שיעשה עבורו איסור דרבנן, דהיינו להוציא כלים מרה"י לרה"ר מדרבנן.

סעיף ג'

כתוב בתורה "למען ינוח שורך וחמורך", ולומדים מזה איסור שביתת בהמתו, שאדם מצווה שבהמתו לא תעשה מלאכה, ונתחדש בזה, שאפילו לגוי אסור לעשות מלאכה בבהמתו של יהודי, ולכן אסור ליהודי להשאיל או להשכיר בהמתו לגוי בשבת, ואע"ג שברגע שמשכירה לגוי, הגוי הוא השוכר של הבהמה והבהמה עומדת ברשות הגוי? מבאר המ"ב, ששכירות לא קניא, וממילא הבהמה נחשבת ברשות ישראל והגוי עושה בה מלאכה, אבל קשה א"כ שלישראל יהיה מותר לעשות מלאכה בבהמה ששכר מהגוי כי שכירות לא קניא והבהמה ברשות הגוי? אומר המ"ב שלחומרא שכירות לא קניא אבל לא להקל על סמך זה שהישראל יעשה מלאכה בבהמת גוי, ואנחנו אומרים ששכירות קניא, אבל באופן שישראל שכר בהמה מגוי ומשכירה לגוי אחר, ממ"נ אין איסור, כי אם שכירות קניא, אז עכשיו היא נמצאת ברשות שוכר גוי, ואם לא קניא אז היא ברשות המשכיר הגוי הראשון.

הרמ"א אומר, שאדם יכול להשאיל ולהשכיר לגוי ביום חול, ולומר לו שלפני שבת יחזיר לו, אבל הישראל לא יכול להשכיר את בהמתו לגוי גם בשבת ולומר לגוי שלא יעבוד בה בשבת, כי הגוי לא ישמע לו כיוון שהוא לא מפחד מפניו שהרי הבהמה ברשותו, ואינו נבהל כמו גנב.

 

 

"אתם עוברים לכל השטויות בהודו, זה סימן שאתם מחפשים רוחניות!"
אנשים כמונו... מה לנו ולחזרה בתשובה?
"אני בטוח שהחרדים מאוכזבים מכך שהגשר נבנה תוך חילול שבת. תדעו שזה לא מדויק, ואני ומשפחתי הם דוגמא לכך"
"מי שמתפרנס מהציבור החרדי, צריך להיות טיפש כדי שלא להצביע לו"
"אמרתי להם שהייתה 'שיחה מוסרית' מהפרזידנט של פולין! הגיבו הבחורים: 'אוי, עוד פעם יענקל"ה והבדיחות שלו?!'..."
6 בבוקר, והנה דפיקות עזות נשמעות בדלת, ובפתח עומדים שוטרים...
המוני בית ישראל מצטרפים ללימוד 'הדף היומי בהלכה' עם תחילת לימוד חלק ה' במשנה ברורה
עוברות עשר דקות של סיוט, רבע שעה, חצי שעה. הבן־אדם כבר כמעט מתמוטט.
נכנסתי פנימה, היא דיברה. "אם היו לי חמישה מיליון דולר ביד, הייתי משלמת אותם בהנאה!"
למה אנו נופלים שוב ושוב בטעות הזו?
"ירושלים, ת"א, ניו-יורק, לונדון, פריז, יוהנסבורג, בואנוס-איירס, מנצ'סטר" – הנהלת 'דרשו' העולמית הודיעה על שורת מעמדי סיום הש"ס שיתקיימו ברחבי העולם עם סיום המחזור הי"ג בדף היומי
הנציגים החילוניים סוברים שבחודש אלול לא נוכל 'להיאבק על כל קול'
הקטע שהכי קשה ללוליין
למד בתיכון, האבא רופא שיניים, נרשם בר"ח אלול ל'אור ישראל' ... והתקבל.
היה נראה לי שרב החובל זומם משהו
הוא קופץ מהגדר, והסבא ...מתעלף!!!
נסעו לחו"ל, נתנו את הדירה לשכנים וכשפתחו אותה...
אם היה לי 'גישמאק' וטעם בלימוד, הייתי אוהב ללמוד. אבל זהו, שאין לי
אחרי שנים,הוא פוגש בכותל את חברו היתום מהחיידר,שישן איתו בספסל בביהכנ"ס
הוא היא תקוע על אם הדרך, בלחץ אטומי, מבט מיואש, ואז הוא נזכר במפתח המאסטר...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים