האם מותר להשתמש בשבת בבעלי חיים מאולפים?

הדף היומי בהלכה ח' באב סימן רמ"ו מסעיף ב' עד אמצע סעיף ג' "ואם השאילה"

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן רמ"ו סעיף ב'

- דיני השאלה והשכרה לאינו יהודי בשבת -

מהו שיעור הזמן הנקרא "סמוך לשבת" שבו אסור ליהודי להשאיל כליו לגוי? | האם מותר לגוי לעשות בשביל יהודי דבר שהוא איסור דרבנן? | מניין לנו דין "שביתת בהמתו" בשבת? | מדוע אסור להשכיר בהמתו לגוי בשבת, והרי היא ברשות הגוי? | האם מותר ליהודי לעשות מלאכה בשבת בבהמה ששכר מגוי? | שכר היהודי בהמה מגוי ומשכירה לגוי אחר, מדוע לא עובר על איסור דשביתת בהמתו? | באיזה אופן יכול  היהודי להשכיר בהמתו לגוי ביום חול? | התנה עם הגוי שלא יעבוד בבהמתו בשבת, האם יכול לסמוך על הגוי בזה? 

אסור ליהודי להשאיל שום כלי לגוי בער"ש סמוך לכניסת השבת, ושיעור זמן הנקרא "סמוך לשבת" הוא שיעור שהגוי לא יספיק להוציא את הכלים מבית היהודי עד שתחשך, וטעם האיסור הוא שמא יחשדו שהגוי עושה מלאכה בשבת בשביל הישראל, והמ"ב מוסיף, שגם בימינו שאין רשות הרבים דאורייתא כי לא עוברים בה ששים ריבוא, בכ"ז יש את הגזירה הזאת, כי גם באופן שהיהודי מבקש מהגוי שיעשה עבורו איסור דרבנן, יש בזה איסור, וא"כ יחשדו שהיהודי ביקש מהגוי שיעשה עבורו איסור דרבנן, דהיינו להוציא כלים מרה"י לרה"ר מדרבנן.

סעיף ג'

כתוב בתורה "למען ינוח שורך וחמורך", ולומדים מזה איסור שביתת בהמתו, שאדם מצווה שבהמתו לא תעשה מלאכה, ונתחדש בזה, שאפילו לגוי אסור לעשות מלאכה בבהמתו של יהודי, ולכן אסור ליהודי להשאיל או להשכיר בהמתו לגוי בשבת, ואע"ג שברגע שמשכירה לגוי, הגוי הוא השוכר של הבהמה והבהמה עומדת ברשות הגוי? מבאר המ"ב, ששכירות לא קניא, וממילא הבהמה נחשבת ברשות ישראל והגוי עושה בה מלאכה, אבל קשה א"כ שלישראל יהיה מותר לעשות מלאכה בבהמה ששכר מהגוי כי שכירות לא קניא והבהמה ברשות הגוי? אומר המ"ב שלחומרא שכירות לא קניא אבל לא להקל על סמך זה שהישראל יעשה מלאכה בבהמת גוי, ואנחנו אומרים ששכירות קניא, אבל באופן שישראל שכר בהמה מגוי ומשכירה לגוי אחר, ממ"נ אין איסור, כי אם שכירות קניא, אז עכשיו היא נמצאת ברשות שוכר גוי, ואם לא קניא אז היא ברשות המשכיר הגוי הראשון.

הרמ"א אומר, שאדם יכול להשאיל ולהשכיר לגוי ביום חול, ולומר לו שלפני שבת יחזיר לו, אבל הישראל לא יכול להשכיר את בהמתו לגוי גם בשבת ולומר לגוי שלא יעבוד בה בשבת, כי הגוי לא ישמע לו כיוון שהוא לא מפחד מפניו שהרי הבהמה ברשותו, ואינו נבהל כמו גנב.

 

 

"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים