האם מותר להשתמש במברשת שיניים בשבת?

סימן ש"כ- מאמצע סעיף י"ח "והעולם נהגו היתר"- סוף הסעיף

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אפסיק רישיה דלא ניחא ליה

במה נחלקו לעניין שימוש בפקק של פשתן הסותם את החבית?ועל איזה טענה אמר המ"ב שהיא לא נכונה? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן ש"כ סעיף י"ח בחלקו השני במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

סעיף י"ח עוסק בעניין של פס"ר דלא ניחא ליה, והשו"ע מדבר על פקק של פשתן שהיו סותמים בו את החבית והפקק היה ספוג במשקה, וכאשר היו סותמים בו את החבית, המשקה היה נסחט מהפקק, והשאלה היא, האם מותר להדק את הפקק בפי החבית באופן שזה פס"ר שהמשקה נסחט מהפקק, ומביא השו"ע שתי דעות, י"א שמכיוון שאין כלי מתחת הפקק שהוא יקבל אליו את המשקה, זה פס"ר דלא ניחא ליה, ואמנם מוכרח הדבר שהמשקה יסחט מהפקק, אבל כיוון שהמשקה הולך לאיבוד ואין לו בו שום תועלת, הוי פס"ר דלא ניחא ליה ומותר, ויש חולקים וסוברים שאסור כיוון שזה פס"ר, וממשיך השו"ע ומביא, שהעולם נוהגים היתר, דהיינו, העולם נוהגים היתר להשתמש בפקק של פשתן גם כאשר יש כלי מתחתיו שמקבל לתוכו את המשקה הנסחט מהפקק, ולכאורה מה ההיתר? ואומר המ"ב שיש ללמד עליהם זכות, שכיוון שיש ידית לפקק של הפשתן והפקק עטוף סביב החלק העליון של הברז, ומהדקים את הפשתן באמצעות אותה ידית, זה דומה לבית יד של ספוג שמבואר בסעיף י"ז שמותר כי אז זה לא פס"ר שיסחוט וכך בפשתן הנ"ל ולכן מותר, אבל לפי שטענה זו לא חזקה, ומבאר המ"ב, שאין טענה זו נכונה כיוון שכאן הבית יד לא גורם שלא יהיה פס"ר שיסחט, אלא ודאי שזה יסחט גם עם הבית יד, ולכן צריך שלא יהיה כלי תחת החבית כשפוקקים את הנקב כדי שהמשקה ילך לאיבוד, וכן שיהיה לו בית אחיזה, ובצירוף שני הדברים אפשר להדק את הפשתן בפי החבית.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים