האם מותר להרים עציץ בשבת?

י"ז כסלו תשע"ט- סימן של"ו סעיף ד'- סעיף ח'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמדוע התירו להשליך זרעונים לפני התרנגולים והרי יתכן שהם יצמחו מהלחות שבקרקע?האם שייך איסור תולש בצמחים שלא יונקים מהקרקע?מדוע אין חיוב תולש בעציץ שאינו נקוב?ומה השיעור של 'נקוב' בעציץ?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן של"ו סעיף ד' – סעיף ח' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אסור לאדם להשליך זרעים על קרקע לחה, שמא יצמחו מלחות הקרקע, וכן עלול להיות מצב שהם ישתרשו בקרקע, ואדם שיש לו תרנגולים שצריכים לאכול גרעינים וצריך להשליך בפניהם גרעינים באופן שהם לא יצמחו, ישליך להם בכמות מועטת לאכילת יום או יומיים, ובאופן כזה אנחנו תולים שהתרנגולים יגמרו את התרנגולים לפני שהם יספיקו לצמוח ולהשתרש בקרקע, וכן מותר באופן שישליך לפניהם את הגרעינים במקום דריסת בני אדם, ואנחנו תולים שידרסו בני אדם על הגרעינים וממילא הם לא יצמחו.

מה שאמר השו"ע שמשליך בפניהם זרעים ליום או יומיים, מדובר שזורק לפניהם בפעם אחת לשבת ואגב כך לימים הבאים, ולא שזורק להם זרעים למחר או למחרתים, כיוון שזה הכנה.

שייך איסור של עוקר דבר מגידולו גם בצמחים שאין להם יניקה מהקרקע, כגון, עשבים שעלו על אוזן הכלי מלחות הכלי, ואומר המ"ב, כגון פטריות שגדלים מהלחות ואינם יונקים מהקרקע, ובכ"ז הם חשובים כמחוברים לקרקע, ומי שתולש אותם, חייב, ומה שבעציץ שאינו נקוב לא חייבים משום תולש, הוא משום שאין דרך גידולם בכך, ולפי"ז, בצמחים שדרך גידולם היא שהם לא יונקים מהקרקע, מי שתולש אותם, חייב משום תולש.

אדם שיש לו עשבים ורוצה לשמור שלא יתייבשו, וטומן אותם בתוך עפר, וכגון עשבי בושם, כאשר יתקיימו שני תנאים, תנאי א', שלא הספיקו להשתרש בקרקע, והתנאי הב', שתחב אותם בקרקע שלא למטרת השרשה, אלא למטרת שמירה על טריותם, ואז מותר לשלוף אותם משבת, ואין בזה גם משום מוקצה, כיוון שלא מזיז את העפר בידיים, אלא רק שולף את העלים שמעל פני הקרקע, וממילא העפר זז, והוי טלטול מוקצה כלאחר יד.

אסור לתלוש בשבת מעציץ נקוב, כיוון שיש בזה איסור דאורייתא, והגדרת 'נקוב' היא, באופן שיש בו נקב כדי שורש קטן שהוא פחות מכזית, ובבה"ל יש צד, שעציץ שעשוי מעץ או מחרס, אע"פ שהם לא נקובים, דינם כנקובים, כיוון שהם יונקים מהקרקע, והתולש מהם בשבת, חייב חטאת, וגם מעציץ שאינו נקוב אסור לתלוש, גזירה אטו עציץ נקוב.

אסור לטלטל ולהגביה עציץ, ולא מיבעיא שאסור לקחת עציץ נקוב ולהניח אותו על גבי משטח שמנתק ומפסיק את יניקתו מהקרקע שאז יש בזה משום תולש, וכאשר הוא מחזיר יש בזה משום נוטע, אלא אסור גם לקחת עציץ נקוב ולהגביה אותו על יתדות, ואע"פ שאין שום דבר שמפסיק בינו לקרקע, בכ"א משהו מהיניקה נתמעט, ואיסור זה הוא גם בעציץ שאינו נקוב, גזירה אטו עציץ נקוב.  

הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים