האם מותר להעביר את נרות השבת מהשולחן למדף?

הדף היומי בהלכה כ"ח בתשרי סימן רס"ג סעיף י'- סעיף י"ד

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן רס"ג סעיף י'

- מי ומי המדליקין, ואם טעו ביום המעונן -

האם קבלת שבת תלויה בהדלקת נרות? | מתי האיש מקבל שבת? | באיזה אופן יכולה אשה להתנות שלא מקבלת שבת בהדלקת נרות? | לשיטה הסוברות שבהדלקת הנר מקבלים שבת, מה יעשו עם הגפרור שבו הדליקו? | היכן המקום העיקרי להדלקת הנרות? | הדליק במקום זה והניח במקום אחר, מה הדין? | התפלל תפילת שבת, האם מועיל להתנות שאינו מקבל שבת בתפילתו? | מיעוט שלא קיבלו ע"ע שבת, נגררים אחר הרב שקיבלו? | נכנס לעיר שקיבלו שבת ויש עליו כסף, כיצד יעשה?

נחלקו האם קבלת שבת תלויה בהדלקת הנר או לא, וגם לפי הצד שקבלת שבת תלויה בהדלקת הנר, דהיינו שכאשר אדם או האשה מדליקים נרות שבת, חלה עליהם קדושת השבת, נחלקו האם תנאי מועיל, דהיינו שמתנה שמדליק נרות ואינו רוצה לקבל שבת בהדלקת הנרות, האם התנאי חל או לא, מבואר שתלוי בין איש לאשה, האשה מקבלת ע"ע את השבת בהדלקת הנרות, ואסור לה לעשות מלאכה לאחמ"כ, ולא יכולה להתפלל מנחה, אבל האיש מקבל שבת רק באמירת ברכו בערבית, או במזמור שיר ליום השבת.

נחלקו האם אשה יכולה להתנות שלא תקבל שבת בהדלקת נרות, ולהלכה, לצורך מצוה האשה יכולה להדליק נרות שבת ולהתנות שלא מקבלת ע"ע את השבת, ודווקא לצורך מותר.

לשיטות הסוברות שבהדלקת הנר מקבלים את השבת, אסור אפילו לכבות את הפתילה שבה הדליקו את נרות השבת, ולכן נהגו מקצת נשים שמשליכות הפתילה מידיהם לאחר ההדלקה.

צריך להדליק נרות במקום האכילה, וצריך להדליק גם בשאר מקומות שבבית כדי שלא יכשל בעץ ואבן, ומברכים על הנרות שמדליקים במקום האכילה, שהם העיקריים.

צריך להניח הנרות במקום שמדליקים ולא להדליק במקום זה ולהניח במקום אחר, ומבאר המ"ב ב' פשטים בדברי הרמ"א. א. לא להניח במקום שלא יוצאים שם יד"ח הדלקת נרות [כגון מקום שלא משתמש שם במשך השבת] ואח"כ להעבירם למקום שמשתמשים בו, כיוון שהדלקה עושה מצוה. ב. לא להעביר כלל את הנרות לאחר שהדליקם.

סעיף י"א

אדם שמתפלל תפילת שבת, חל עליו קדושת שבת גם אם הוא אומר שאינו רוצה לקבל שבת, ומבאר המ"ב, שאע"פ שלמדנו לעיל בסעיף י', שלגבי הדלקת נרות שבת יש מי שאומר שאם מתנה ואומר שאינו מקבל שבת בהדלקת הנר, מהני, זה הכל לעניין הדלקת הנר, אבל לגבי תפילה, כיוון שהתפלל תפילת שבת, זה חל.

סעיף י"ב

אם רוב הקהל קבלו ע"ע שבת, המיעוט שלא קבל ע"ע שבת, נמשך אחריהם, ואומר המ"ב, שזה הכל כשיש בהכנ"ס אחד בעיר, אבל אם יש כמה בתי כנסיות אין בהכנ"ס אחד נמשך אחרי חבירו, ואפילו קטן לא נמשך אחר הגדול, ומוסיף המ"ב, שאם הוא עושה מנין בביתו, הוא נמשך אחרי הרוב.

סעיף י"ג

אדם שבא לעיר בער"ש, וכבר קיבלו אנשי העיר עליהם שבת, אע"פ שהיום גדול אם יש עליו חפץ או מעות, מניחם ליפול, והטעם שמניחו ליפול ולא מטלטל אותו, כיוון שהוא נגרר אחריהם, ולכן לא יטלטלו בידים.

ה'דיל' המרגש שהפתיע את חברי ועדת תכנון ובניה בביתר עילית
כשהמדע המשוכלל הצליח במקרה לכוון לדברי התורה הקדושה...
"התעוררתי בבהלה מהחלום. ידעתי שאין זה סתם דמיון!"
הבבא סאלי זי"ע החל לצעוק: "מדוע נכנסת? מי התיר לך לבוא כאן?"...
כשביקשו מהאחים וולפסון להוריד את הכיפה לפני פגישה עם טייקון...
צעקתי שתי מילים: "רבי אלימלך!"
הוא נזרק בכל אבריו והחל לזעוק. פחד אלוקים! הנקודה היהודית שבקרבו הוצתה באחת...
הוא החליט לוותר על אף שהצדק היה עימו, ומיד יצאו כולם מן המים. ואז התגלה הנס הגדול...
"הנה ימים באים... ומלאה הארץ דעה את ה'"- קליפ מסכם: מעמדי סיום הש''ס דרשו ברחבי תבל
בנס שם לב שהאוטובוס מתקרב לתחנה. מה ההתמדה הזאת? - שאלתי אותו. "עושים אצלנו מצ'ינג", הסביר לי...
בדרך אגב שאל הרב פוקס: "ומה תעשו עכשיו עם ארבע זוגות תפילין לאחר שכבר רכשתם חדשות?"
החלום שמסעיר את הציבור החרדי
"לפעמים השערות ממש סומרות מעוצמת הנס!"
"הוא צועק לי: אתה לא תאמין!"
אמירת פרשת המן – סגולה או תזכורת?
"גם אני התארגנתי בשקט", מספר חיים לאמו המצומררת, "ויצאנו לנתב"ג. בדרך נכנסנו למאפיה"
ב-2:30 מישהו העיר אותו, שם על הספסל. הוא תיאר לעצמו שמדובר במשטרה... אבל לא!
איך תוכל להסתלק מן העולם בלא לשוב בתשובה?
בדרך חזור, האברך שלצדי מקבל טלפון מ'מעייני הישועה. "הבחור שלך יכול להשתחרר", אומרים לו...
"אמרתי לעצמי: אולי 'הדף היומי' גורם לה לבכות?"...
מה גרם למיליארדים בעולם להעריץ את ביל קלינטון?
צפו: סיפורו המרגש של חתן "קניין ש"ס" ביוהנסבורג הרה"ג רבי ארן כהן שליט"א
צפו בקליפ מסכם מ"שבת דרשו" באוקספורד שבאנגליה
חסר אונים צנח על כסא מזדמן, ואז נזכר פתאום במענה שקיבל מהגר"ח קנייבסקי: "עמלק"!
סיום הש"ס של דרשו באצטדיון ''דום דה פריז''
תיאור חי מהמעמד המרטיט של הכנסיה הגדולה הראשונה בוינה, ודבריו של מרן ה'חפץ חיים' זי"ע
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
"יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים