האם מותר להכניס כלים למדיח כלים בשבת?

סימן שכ"ג - מאמצע סעיף ד' הגה "וכן בסכום דמים"- סעיף ה'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם מותר לגבאי צדקה להניח פתק על סכום שהתחייב אדם לצדקה?

במה נחלקו השו"ע והרמ"א לעניין הזכרת סכום כסף בשבת בין קונה למוכר? באיזה אופן מותר למוכר לציין לעצמו בשבת כמה כסף חייב לו הקונה? אדם שיש לו אורחים רבים בשבת, האם מותר לו לסחוב עבורם כמות גדולה של משקאות? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"ג סעיף ד' ברמ"א - סעיף ה' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

שיטת השו"ע, שמותר לקונה לומר למוכר, תן לי ד' או ה' ביצים או רימונים בשבת, ובלבד שלא יזכיר לו את העלות של הקנייה, ושלא יזכיר לו כמה הוא חייב לו בקנייה הקודמת, וכמה יהיה חייב לו עם הקנייה הזאת, וכן לא יזכיר לו סכום מידה, כגון, קילו או חצי קילו, וכן ליטר ושני ליטר, אבל הרמ"א מיקל ואומר, שמותר לקונה לומר למוכר בשבת, תן לי ד' או ה' ביצים במחיר מסוים, כיוון שהמחיר אינו בשביל שהקונה יידע לשלם למוכר את הכסף, אלא כדי שהמוכר יידע מה היא הכמות שהקונה רוצה, ולכן מותר, אבל זה רק בדברים שהמחיר שלהם ידוע, אבל בדברים שהמחיר שלהם לא ידוע, א"כ המחיר אינו סימן לכמות שהקונה רוצה, ובאופן כזה אסור להזכיר את המחיר.

להלכה: אמנם מי שמיקל כדעת הרמ"א יש לו על מי לסמוך, אבל ראוי להחמיר כדעת השו"ע שלא להזכיר שם דמים, ובפרט במקום שיש אפשרות אחרת ע"י שיאמר לו, מחר נעשה את החשבון, וכן לעניין מידה יכול לומר לו, מלא לי כלי זה וא"צ להזכיר שם מידה.

המ"ב אומר, שיש מקומות שהיו מפקידים אצל המוכר סכום כסף, ובשבת היו קונים באותו סכום, וכדי שהמוכר יידע כמה סחורה הם לקחו, היה עושה נקבים בנייר כמניין הסחורה והדבר אסור, שהרי אסור להסתכל בפתק הזה בשבת משום שטרי הדיוטות, וכן אסור שהחנווני ירשום פתקאות מער"ש עם סכומים שונים, ובשבת יניח את הפתק ליד השם, גם זה אסור משום שטרי הדיוטות בשבת, ולכן נהגו לתת גרעין או דבר אחר על שם האיש הלוקח לסימן, ובזה אין איסור של שטרי הדיוטות.

אדם שהתחייב כסף לצדקה, מותר לגבאי צדקה להניח פתק, כיוון שלצורך מצוה מותר, אבל גם בזה ראוי להחמיר ולהניח גרעינים.

אדם שמביא בשבת כדי יין ממקום למקום, יביא אותם בשינוי, דהיינו, שיביא כד אחד או שניים ביד או בכתף, אבל לא יקח כלי גדול ויניח שם הרבה כדים, אא"כ מדובר באופן שיש לו הרבה אורחים והוא צריך להביא בזריזות, ואם הוא יביא אחד אחד, זה יקח הרבה זמן, שאז מותר לקחת כלי גדול ולהניח בתוכו הרבה כדים, ונחלקו השיטות, האם עדיף ריבוי בטירחה על פני הבאה כדרך חול, או שעדיף למעט בטירחה ולהביא כדרך חול, יש מי שאומר, שכיוון שזה ירבה לו טירחה, עדיף שיניח את הכדים בכלי גדול, ויקח אותם בפעם אחת בלי שיצטרך שוב לחזור ולהרבות בטירחה, אבל המ"ב אומר, שגם המקילים, זה רק כשזה בצינעה, אבל במקום שיראו אותו סוחב משאות בשבת, ודאי שהדבר אסור לכו"ע גם על חשבון ריבוי בטירחה.

להלכה: כהיש אומרים שעדיף למעט בטירחה ולא לעשות בשינוי, וכל זה במקום שלא רואים, אבל במקום שרואים את זה הרבה אנשים, גם היש אומרים מסכימים לדעה הראשונה ששינוי עדיף על פני ריבוי בטירחה. 

מה גרם למיליארדים בעולם להעריץ את ביל קלינטון?
צפו: סיפורו המרגש של חתן "קניין ש"ס" ביוהנסבורג הרה"ג רבי ארן כהן שליט"א
צפו בקליפ מסכם מ"שבת דרשו" באוקספורד שבאנגליה
חסר אונים צנח על כסא מזדמן, ואז נזכר פתאום במענה שקיבל מהגר"ח קנייבסקי: "עמלק"!
סיום הש"ס של דרשו באצטדיון ''דום דה פריז''
תיאור חי מהמעמד המרטיט של הכנסיה הגדולה הראשונה בוינה, ודבריו של מרן ה'חפץ חיים' זי"ע
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
לפתע נשמעו צעקות: "יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים