האם מותר להיכנס לספינה בשבת?

ד' בטבת תשע"ט - סימן של"ט סעיף ז- סוף הסימן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אאיזה מלאכות עלול לעבור אדם השוחה במים בשבת?ולאיזה עניין אמר המ"ב שהיום לא מצויים בינינו צורבא מרבנן?  • שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן של"ט סעיף ז' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אין שטים על פני המים בשבת, גזירה שמא יעשה לעצמו חבית שהשייטים עושים לעצמם כדי ללמוד לשחות, ובכך יעבור על איסור בונה, או איסור מכה בפטיש, או איסור אורג ע"י שאורג את הקנים.

אסור להפליג בספינה בשבת מאותה סיבה, כי גם זה נחשב שהוא שט על פני המים, אא"כ הספינה עומדת במקומה שאז מותר להיכנס בה בשבת, וכן אם היא קשורה לנמל כדרך הספינות, מותר להיכנס בה בשבת, אע"פ שהיא זזה ע"י המים.

כתוב בגמרא בשבת קלט: שמותר לתלמיד חכם להיכנס לספינה בשבת עצמה כדי לישון בה אע"פ שהוא יודע שאח"כ יבוא גוי והגוי ינהיג וישוט עם הספינה, כיוון שהוא לא נכנס לצורך כך, והוי הערמה באיסור דרבנן ומותר, אבל לסתם אדם לא התירו להערים, ומביא המ"ב, שהיום לא מצויים בינינו צורבא מרבנן לעניין כך, ולכן היום אסור לכל אדם ואפילו לתלמיד חכם להיכנס לספינה באופן כזה.

יש נידון במ"ב, כאשר הגוי חייב לו חוב גדול והגוי הולך למות, והוא יודע שאם הוא לא יפליג בספינה עכשיו, הוא יאבד את כספו, האם מותר להפליג בספינה בשבת או לא? המג"א סובר, שאפילו בברי היזקא ובוודאי שהגוי לא יפרע לו, אסור להפליג בספינה אפילו בתוך התחום, אבל החיי אדם מביא, שאפשר להקל אם אין אפשרות אחרת, ורק בתוך התחום, אבל מחוץ לתחום, אסור.

הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים