האם מותר להוציא שן בשבת?

סימן שכ"ח סעיף ג'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמהי ההגדרה של ' מכה של חלל'? באיזה אופן מחללים שבת על כאב שיניים? ומה הדין כאשר יש לאדם מיחוש באחד מהאברים הפנימיים? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"ח סעיף ג' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

מכה של חלל מוגדרת כחולי שיש בו סכנה ומותר לחלל עבורו את השבת, וכוונת הדבר 'מכה של חלל' הוא, מכה בחלל הגוף, דהיינו, כל חולי שהוא באחד מהאברים הפנימיים של האדם, וחלל הגוף הוא מהשיניים פנימה, והשיניים עצמם ומושב השיניים, דהיינו, החניכיים, גם הם מוגדרים כחלל הגוף, וכאשר יש בהם מכה, זה מוגדר כדבר שיש  בו סכנה, ומותר לחלל עליו את השבת.

האופן המותר לחלל את השבת במכה של חלל, הוא דווקא באופן שיש שם קלקול, דהיינו, מכה או בועה וכיוצא בזה, אבל מיחוש בעלמא באחד מן האברים הפנימיים, לא מוגדר כפיקוח נפש.

השו"ע מדבר על שני דוגמאות קיצוניות, א. קלקול באחד מהאברים הפנימיים. ב. מיחוש באחד מהאברים הפנימיים, אבל במקרה ביניים, דהיינו, כאב חזק באחד מהאברים הפנימיים, שזה לא קלקול, אבל זה גם לא מיחוש אלא כאב חזק, בבה"ל נשאר בצ"ע בזה, ובסוף דבריו אומר, שכאשר יתכן שהכאב החזק הזה מורה על קלקול שיש באחד מהאברים הפנימיים, באופן כזה מותר לחלל את השבת, שהרי הכאב החזק יוצר ספק אולי מדובר גם בקלקול שנראה באחד מהאברים הפנימיים.

המ"ב מביא בס"ק ח', אדם שיש לו כאב בשיניים, בכאב משמעותי מותר לחלל את השבת כמבואר לעיל, אבל יש חילוק, שכאשר החולה או שיש רופא שאומרים שהכאב שיניים שיש לו אינו מצריך חילול שבת, לא מחללים עליו את השבת, אבל מחלת 'צפידנא' שהיא מחלת השיניים, שזה מוגדר כפיקוח נפש, אע"פ שיש רופא או החולה אומרים שזה לא פיקוח נפש, אבל כיוון שחז"ל קבעו שהמחלה המסוימת הזאת היא מחלה שיש בה פיקוח נפש, מחללים עליה את השבת.

אדם שיש לו כאב בשיניים, ורפואתו היא להוציא את השן, מותר ע"י גוי, ומבאר המ"ב, שהוצאת השן כרוכה באיסור דאורייתא של חובל, שהרי יוצא דם בהוצאת השן, לכן מותר רק ע"י גוי, ואע"פ שכאב שיניים מוגדר כמכה של חלל, ומדוע מותר רק ע"י גוי ולא גם ע"י ישראל? מבאר המ"ב, שהוצאת השן היא לא רפואה ידועה ויתכן שזה יזיק לו, ולכן מותר רק ע"י גוי (הבה"ל דן, מהיכי תיתי שהוצאת השן כרוכה באיסור דאורייתא, הרי הדם שיוצא בהוצאת השן, זה פס"ר דלא ניחא ליה?) עכ"פ כאשר הדם סובל בשיניו ורוצה תרופה שמרפאה את השן, מחללים על זה שבת, אבל הוצאת השן שהיא לא רפואה ידועה ויש בזה גם סכנה, מותר רק ע"י גוי, ומביא המ"ב עוד, שאע"פ שהיהודי מסייע לגוי בהוצאת השן ע"י פתיחת פיו, מסייע אין בו ממש, ושלא כדברי הט"ז שמחמיר במסייע.

"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים