האם מותר לבזוק מלח על גבי אבוקדו בשבת?

סימן שכ"א סעיף ג'- סעיף ד'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם מותר למלוח ביצים בשבת?

באיזה אופן מותר למלוח כמה ירקות ביחד? מה ההיתר לחתוך צנון דק דק ולמלוח אותו? האם מותר למלוח צנון בתחילת הסעודה ולאוכלו רק בסוף הסעודה? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"א סעיף ג'  - סעיף ד' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אסור לאדם לקחת ד' או ה' חתיכות צנון ולמלוח אותם ביחד, וטעם האיסור הוא, כיוון שנראה ככובש כבשים, והכובש אסור כיוון שדומה למבשל, ובמ"ב מביא שטעם זה מקורו ברמב"ם, אבל רש"י מסביר משום שזה דומה למעבד, עוד מביא המ"ב בסקי"ג, שלאו דווקא צנון, אלא כל דבר שצריך מליחה כגון בצלים או שומים או אוגרקעס חיים, ובכ"ז מביא המ"ב, שכל האיסור משום שנראה ככובש כבשים זה רק בירק שהדרך לקיים אותו לימים מרובים ע"י המלח, אבל ירק שאין דרכו בכבישה, אין איסור.

גם בירקות שהדרך לכבוש אותם ואסור למלוח אותם ד' או ה' חתיכות, כל האיסור הוא רק כשמולחם יחד ואז יש איסור גם כשאוכל כל חתיכה בפני עצמה, אבל אם רוצה למלוח כל חתיכה בפ"ע, אין איסור בדבר.

המ"ב אומר, שמנהגנו שחותכים בשבת צנון דק דק, ונותנים אותו בקערה, ומולחים אותו, ושופכים עליו חומץ ואוכלים אותו, ולכאורה הרי זה דומה להרבה חתיכות שאסור מדינא ואפילו אוכל מיד, ואיך אנחנו נוהגים כך? ומבאר המ"ב, שכיוון שלא מניחים אותו כלל להזיע, אלא שופכים חומץ ומינים אחרים, לא דמי לעיבוד, וכ"ש אם שופכים שם שמן תיכף שהשמן מחליש כח המלח, אין בעיה, א"כ נראה מדברי המ"ב, שאם מיד אוכלים את זה, יש בזה צד של היתר, וכ"ש אם שופכים שמן שהשמן מחליש כח המלח, מותר, ויוצא לדבריו, שירקות שחותכים דק דק אפילו כמות מרובה, אם נותנים שם שמן ואח"כ מלח ואוכלים אותו מיד מותר.

ובקצת מקומות עושים ירק שקורין 'שלאטין', ומולחים אותו בפ"ע תחילה, ומשהין אותו כך, ומסננים המים שיוצאים ממנו, ואח"כ מערבים אותו עם שמן זית וחומץ, וזה איסור גמור, שזה דומה לעיבוד, כיוון שממתין שיקבל המלח היטב, אבל אם לא ממתין שהמלח יתקבל היטב, אין איסור.

ביצים מותר למלוח כיוון שאין דרך לעשות מהם כבשים, ואין המלח מועיל להם כ"כ.

יש מי שכתב, שמותר לטבול כמה חתיכות צנון אחת אחת לבדה, ולהניח אותם במרוכז ולאכול אותם, ומבאר המ"ב שהטעם הוא כיוון שלא נראה ככובש כבשים, ומה שצריך להניחן לפניו, היינו שיהיו מונחים לפניו לאכול, אבל יזהר שלא יהיו נוגעות זו בזו, שלא ישהה אותם זמן ארוך אפילו באותה סעודה עצמה כגון מתחילת הסעודה עד סופה כדי שיזיעו הרבה, שזה דומה לעיבוד, אבל אם משתהים שעה מועטת ומזיעים קצת, אין בעיה, וכל זה לדעת השו"ע, אבל המנהג שלא להשהות כלל במלח, אלא מטבל ואוכל במלח.

צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
לפתע נשמעו צעקות: "יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים