האם מותר לאורח להוליך את מנת האוכל מבית המארח אל ביתו ?

י"א תמוז תשע"ט - סימן שצ"ז- סעיף ט"ז- סוף הסימן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אאדם שמילא מים מבור של הפקר עבור חבירו מדוע המים מקבלים את שביתת הממלא והרי הוא מילא לצורך חבירו ? מי שיש לו פירות מופקדים בעיר רחוקה ובני העיר עירבו עירובי תחומין, האם מותר לנפקד להוליך הפירות אל המפקיד?ומדוע בבור של שותפים כשמילא האחד מים עבור חברו, הם כפי התחום של חברו ולא כפי התחום של הממלא?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שצ"ז סעיף ט"ז – סעיף י"ח במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

כהמשך לסעיף י"ד בעניין בור של הפקר, שהוא כרגלי הממלא, והמים קונים את השביתה של הממלא אותם, ולא מיבעיא אם מילא מער"ש או מערב יו"ט שבוודאי שהם קונים את השביתה שלו כי הם שלו, אלא אפילו מילא אותם ביו"ט עצמו, גם הדין הוא שהם קונים את השביתה שלו, כי הוברר הדבר שבבין השמשות הם היו עומדים להיות ברשותו, בסעיף ט"ז אומר השו"ע, שאדם שמילא מים של הפקר לצורך חבירו, המים מקבלים את השביתה של הממלא, ואע"פ שמילא לצורך חבירו וחברו זכה בהם, והדין נותן שהמים יקבלו את שביתת חבירו, בכ"ז הם מקבלים את שביתת הממלא, וטעם הדבר מבאר המ"ב, כיוון שחברו זכה בהם רק מכח הממלא, מיגו שהממלא היה זוכה לעצמו זוכה לחברו, לכן הם מקבלים את שביתת הממלא, והמ"ב מביא, שהרבה אחרונים חולקים וסוברים, שהמים קונים את שביתת חבירו, כיוון שהמים ברשות חברו.

המ"ב מוסיף, בור של שותפים, ואחד מהם מילא עבור חברו, בוודאי שהמים האלו כפי התחום של חברו, כיוון שבבין השמשות הוברר הדבר שהמים האלו הם של אותו שותף שאליו הם הגיעו.

אדם שיש לו פירות, והם מופקדים אצל אדם שגר בעיר רחוקה, וא"א להגיע מאותה העיר אל העיר של בעל הפירות ללא עירובי תחומין, אם בני העיר הרחוקה עירבו עירובי תחומין כדי שיוכלו לבוא אל אותה העיר של בעל הפירות, אסור לנפקד להביא את הפירות איתו אל המפקיד, כי הפירות האלו הם ברשותו ובשביתתו של בעל הפירות, ומכיוון שבעל הפירות לא עשה עירובי תחומין, אסור לו ללכת מהעיר שלו אל אותה העיר, ולכן אסור לאותו שהפירות ברשותו להוליך את הפירות מביתו אל המפקיד, ואע"פ שהוא עצמו כן עשה עירובי תחומין.

כל מה שנאמר הדין, שהפירות מקבלים את התחום של בעליהם, ולא של אותו שהם מופקדים אצלו, זה רק כאשר הנפקד אמר למפקיד שיניח כאן את הפירות, והוא לא מקבל עליהם אחריות, אבל אם הנפקד מקבל עליהם אחריות, הפירות קונים את שביתתו של הנפקד, כי הם באחריותו, ואם הנפקד לא עירב, אסור לו להוליך את הפירות, כי הם מקבלים את שביתתו, אא"כ מדובר באופן שבעל הפירות עומד ליטול את הפירות הללו, שאז אם הוא עירב עירובי תחומין, מותר לו להוליך את הפירות אליו, אע"פ שהנפקד לא עירב עירובי תחומין.

אדם שהזמין אורחים שיסעדו אצלו ביו"ט, והאורחים רוצים להוליך את המנות שקיבלו מבעל הסעודה, אל המקום שלהם, ובעל הסעודה לא עשה עירובי תחומין, אסור להם להוליך את המנות לשם, ואע"פ שהוא הזמין אותם מערב יו"ט, אסור, אבל אם הוא זיכה להם כבר מערב יו"ט, א"כ הם כבר קנו את המנות מערב יו"ט, ויכולים להוליך את המנות כפי התחום שלהם.

"הנה ימים באים... ומלאה הארץ דעה את ה'"- קליפ מסכם: מעמדי סיום הש''ס דרשו ברחבי תבל
בנס שם לב שהאוטובוס מתקרב לתחנה. מה ההתמדה הזאת? - שאלתי אותו. "עושים אצלנו מצ'ינג", הסביר לי...
בדרך אגב שאל הרב פוקס: "ומה תעשו עכשיו עם ארבע זוגות תפילין לאחר שכבר רכשתם חדשות?"
החלום שמסעיר את הציבור החרדי
"לפעמים השערות ממש סומרות מעוצמת הנס!"
"הוא צועק לי: אתה לא תאמין!"
אמירת פרשת המן – סגולה או תזכורת?
"גם אני התארגנתי בשקט", מספר חיים לאמו המצומררת, "ויצאנו לנתב"ג. בדרך נכנסנו למאפיה"
ב-2:30 מישהו העיר אותו, שם על הספסל. הוא תיאר לעצמו שמדובר במשטרה... אבל לא!
איך תוכל להסתלק מן העולם בלא לשוב בתשובה?
בדרך חזור, האברך שלצדי מקבל טלפון מ'מעייני הישועה. "הבחור שלך יכול להשתחרר", אומרים לו...
"אמרתי לעצמי: אולי 'הדף היומי' גורם לה לבכות?"...
מה גרם למיליארדים בעולם להעריץ את ביל קלינטון?
צפו: סיפורו המרגש של חתן "קניין ש"ס" ביוהנסבורג הרה"ג רבי ארן כהן שליט"א
צפו בקליפ מסכם מ"שבת דרשו" באוקספורד שבאנגליה
חסר אונים צנח על כסא מזדמן, ואז נזכר פתאום במענה שקיבל מהגר"ח קנייבסקי: "עמלק"!
סיום הש"ס של דרשו באצטדיון ''דום דה פריז''
תיאור חי מהמעמד המרטיט של הכנסיה הגדולה הראשונה בוינה, ודבריו של מרן ה'חפץ חיים' זי"ע
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
לפתע נשמעו צעקות: "יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים