האם מותר לאדם בשבת לשאוב מים מהנהר לתוך ביתו?

כ"ט בשבט תשע"ט - סימן שנ"ה- סעיף א'- אמצע סעיף א' "והנה מילי"
לא מצליח לצפות? לחץ כאן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמה החידוש בכך שמותר לשפוך מים מהבית אל הנהר?ומדוע הקלו חז"ל בדין שאיבת מים מן הים אל הספינה בשבת? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שנ"ה סעיף א' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אדם שביתו סמוך לנהר, ורוצה בשבת למלאות דלי מהנהר, ולהכניס את הדלי לתוך הבית, שלכאורה יש בזה הוצאה מרשות לרשות, שהרי הנהר הוא כרמלית, ומוציא ממנו אל הבית שהוא רה"י, מבואר בשו"ע, שבאופן שהבית הוא סמוך לנהר ויוצא מן הבית מרפסת קטנה, שיש בה נקב ודרכו היו משלשלים דלי בחבל ושואבים בו מים מהנהר, אם סביב לאותו נקב, יש מחיצות שיש בגובהם י' טפחים, וגם החלל שבין המחיצות יש בו ד' על ד' טפחים (שהרי כדי שמחיצה תחשב מחיצה, צריך שיתקיימו בה ב' תנאים: א. שבגובה המחיצות יהיה י' טפחים. ב. החלל שהמחיצות מקיפות יהיה בו ד' על ד') מותר לשלשל חבל מאותו נקב, ולשאוב מים מהנהר ולהכניס לבית, מאחר ויש מחיצות בגובה י', אנחנו אומרים, 'גוד אחית מחיצתא', דהיינו, שהוי כמו שהמחיצות יורדות עד אל תוך המים, ונמצא שהמקום בו הוא ממלא, אינו כרמלית, אלא רה"י.

כשם שמותר למלאות מהנהר, כך מותר לשפוך מים מהבית למחיצות, והחידוש בזה מבאר המ"ב, שכאשר הוא שופך מים מהבית דרך המחיצות אל הנהר, המים מתפשטים מחוץ למחיצות, וקמ"ל שהדבר מותר.

אדם המפליג בספינה, ורוצה למלאות מים מהנהר לתוך הספינה שהיא רה"י, חז"ל הקלו בספינה ואמרו, שגם אם אין במרפסת מחיצות, מותר לו לשלשל את הדלי מהנקב שבמרפסת, ולמלאות מים, ולהכניס לתוך הספינה, כיוון שאנחנו אומרים, שרואים את הדבר כמו שאנחנו כופפים את המרפסת ועושים ממנה מחיצות, ואחרי שעושים ממנה מחיצות אומרים גוד אחית, והטעם שהקלו בספינה הוא, מפני שלא רצו להכביד עליו שיעשה מחיצות בספינה, שהרי איך ישיג מחיצה בספינה? ולכן אם יש שם זיז ד' על ד' ובתוכו נקב, רואים כאילו שהוא מתקפל ונעשה מחיצות, ואחרי זה אומרים, גוד אחית מחיצתא, ושואב מים דרך הנקב.

"אם רבש"ע לא ירצה, אז לא תירה בי!"
כשאש המחלוקת בוערת - אם אבלום את פי, האם אזכה לסגולה?
"מה יש לי ללכת? הרי לא תהיה שום תועלת בהשתתפותי!"
כשמרן הגראי"ל שטיינמן רצה לעמוד ב'איצקוביץ' עם קופת צדקה...
היכן מברכים ברכת האילנות באייר או בתחילת סיון?
הבחור הצטדק וענה שלא נשאר תפקיד בשבילו. אמר לו ראש החבורה: "אז לפחות תהיה עצבני!"...
"אני שומע את השיר ברמקול, אך לא מצליח להבין את המילים!"
בירר מרן שליט"א אצל האברך: "על איזה סכום התחייבת?"
"אני אוהב את האברכים ושמח להשתתף בשמחתם"...
"אתה רוצה לתת לנו את הכסף בחיים או לאחר המוות?"
"תאמר לו שהתור מבוטל – אבל באמת תשמור עבורו את התאריך"
באחד הימים הוא הפתיע והגיע ל'ועד' עם עגבניה, סכין וצלחת...
חלף במקום ילד בן 12 שהבחין ב'קוביה' המהלכת, ונתקף בזעם בלתי מוסבר. הוא החל בועט בה בחזקה...
"כנופיית משוגעים! רוסיה איננה מעוניינת במשוגעים!!"
"אבל הבטחתי לקב"ה שיותר לא אבקש ממנו!"
"נדהמנו לראות כי הבחור לבוש בציצית ומגבעת"...
"פרויקֶה אל תמצמץ, היידֶה, תעשה זכרון דברים, אנחנו מאחוריך!"
"הוא רוצה שאשתו תוותר, העיקר שהוא לא יוותר!"
לאחר שנרדמה הג'ירפה לחלוטין, הורשה צוות החוקרים לחלוב אותה. המתח בקרבם גאה...
''אני לא אשכח את זה כל חיי, ברגע מסוים אבא חיבק אותי בבכי עצום וצעק: 'יוסי, אני אוהב אותך!'"
"השעון הדיגיטלי על הקיר הראה 6:16. כשנכנסתי לבית הכנסת, ציפה לי השוק של חיי..."
אמרתי לעצמי: "אם השי"ת קיים, שהכוס תתפוצץ, ושכל השברים יישארו מקובצים". עוד לא סיימתי בקשתי, והנה הכוס התפוצצה...
"לך יש יראת שמים?! – כשתהיה לך יראת שמים, גם לילדים תהיה!"...
"אני צריך לרכוש דירה ויש לי רק חצי מיליון שקלים"
"עכשיו לא תתבייש, כי הגארטל והבעקיטשע הם באותו צבע"...
מה באמת צריכים לנקות לפסח? ואלו מוצרים לא אמורים לשרוף בשרפת חמץ?
האם יש להימנע מלאכול "נגיסי חזיר"?
"הבן שלכם אכן מאד חשוב, אולם בתי גם היא חשובה!"
"הרב שך אמר לי: אתה חייב להמשיך לצייר! לצד הלימוד - תעסוק באומנות!"
"מאז שהצטרפתי למבחנים, הלימוד קיבל מימד אחר! לימוד על מנת לעשות, על מנת לזכור!"
"רבש"ע, נשארתי לבדי חסר כל, ועוד אלך לאכול טריפות?!"
מעשה בשדכן בן חמש...
"ידוע לך על חוק צבאי האוסר להכנס למבנה סגור עם כיסוי ראש?"
גיבש עורך הדין במוחו רעיון שטני: כאשר התכונן היהודי לעלות באחד הדיונים אל הדוכן, צבט אותו עורך הדין צביטה עזה...
כשחזרתי למקום הבחנתי באברך צעיר שעומד שם עם עגלת ילדים. נזכרתי שגם לפני שעה ורבע ראיתי אותו עומד כך...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה