האם מותר בשבת לשפוך מים על טלית כי שלא תאחז בה האש?

ז' כסלו תשע"ט- סימן של"ד- סעיף כ"ב- סעיף כ"ה

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמדוע התירו להניח כדי מים לי האש כדי שיתבקעו ותכבה האש והרי יש בזה גרם כיבוי? מה החידוש בכך שמותר לכפות קערה על הנר שלא יאחז בקורה?ומה הדין כאשר גוי או קטן באים לכבות את הדליקה, האם צריך למנוע אותם מזה? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן של"ד סעיף כ"ב – סעיף כ"ה במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אסור לאדם לכבות את האש בשבת, אבל במקום הפסד מותר לו לגרום לאש שתכבה, דהיינו, דליקה שמתפשטת, מותר לו לקחת כדי חרס חדשים, למלאות אותם במים ולהניח אותם, בכדי שכאשר האש תבוא אל אותם כדים, הכדים יתבקעו, והמים ישפכו ויכבו את הדליקה, שהרי אינו עושה מעשה כיבוי בידיים, אלא גורם לכיבוי, וגרם כיבוי במקום הפסד, מותר.

טלית מקופלת שאחזה בה האש, מותר לו לפשוט אותה, וכן מותר לו להתכסות בה שע"י זה האש תכבה, ונחלקו הפוסקים, האם הדבר מותר גם כאשר הוא מתכוון לכיבוי האש, או רק כאשר הוא מתכוון להתכסות בטלית ותוך כדי כך האש מתכבה שאז הדין הוא שמותר.

מותר לפרוס ספר תורה שלא תאחז בו האש, וכן מותר לקרוא לגוי שיכבה אותה.

אומר הרמ"א, מותר לכפות קערה על הנר שלא תאחז בקורה, ומבאר המ"ב לעיל בסי' רע"ז, שהחידוש בזה הוא, שאע"פ שהקורה היא דבר שאינו ניטל בשבת, מותר לו ליטול קערה ולכפות על הנר לצורך הקורה.

טלית שאחזה בה האש, האם מותר לשפוך עליה מים כדי שכשתגיע אליה האש היא תכבה? יש ג' שיטות בדבר, י"א, שאסור כי זה לא גרם כיבוי, אלא גרם כיבוי הוא רק כאשר המים נמצאים בתוך כלי, והאש מגיעה אל הכלי, והכלי מתבקע, ונשפכים המים ומכבים את האש, אבל בזה ששופך מים ממש ע"ג הטלית, זה כיבוי ממש, וי"א, שכשם שמותר להניח מים בתוך כדים, כך מותר לשפוך מים ע"ג הטלית, וי"א, שיש לחלק בין מים לבין שאר משקים, והעניין בזה הוא משום הלכ' כיבוס, ולשיטתם, אסור לשפוך מים על בגד, שהרי המים מכבסים את הבגד, אבל שאר משקים מותר, ומשום איסור כיבוי אין בזה, כיוון שזה מוגדר כגרם כיבוי, והשיטה המקילה שסוברת שמותר לשפוך גם מים על הבגד ולא חששו לכיבוס, הוא משום שמדובר בטלית נקייה, וממילא לא שייך בזה כיבוס, ודברי הסברא השנייה נראים.

גוי שבא לכבות את הדליקה א"צ למנוע אותו מכך, כיוון שעושה על דעת עצמו שמצפה לתגמול מהיהודי עבור מה שעשה, אבל קטן שבא לכבות, צריך למנוע אותו, ולא מיבעיא בבית אביו שאביו מצווה על שביתתו, אלא גם כשעושה זאת בבית אחרים, כיוון שעושה זאת על דעת גדול, צריך למנוע אותו מזה.

צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
לפתע נשמעו צעקות: "יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים