האם מותר בשבת להניח פרחים בתוך מים?

י"ח כסלו תשע"ט- סימן של"ו סעיף ט'- סעיף י"א

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמדוע מותר להריח הדס המחובר לקרקע ואילו שאר פירות אסור להריח בהם בעודם מחוברים?אדם שהניח חיטים במים האם יש בזה משום זורע?ובאיזה אופן התירו חז"ל לפתוח צינור ניקוז שנסתם ע"י עשבים?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן של"ו סעיף ט' – סעיף י"א במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

במקום פסידא, חז"ל התירו איסור דרבנן, ומביא השו"ע דוגמא לכך, כגון, צינור שמקלח את מי הגשמים מהגג לקרקע, וקשים ועשבים סתמו את הצינור, וממילא מי הגשמים נשארים על הגג, ויוצאים ומתפשטים בגג ונופלים לבית ומזיקים, וכיוון שהם יוצרים נזק בבית, התירו חז"ל למעוך ברגלו בצינעה את הקשים והעשבים, וכיוון שמתקן ע"י שינוי, לא גזרו בזה, ומביא המ"ב, שאסור להסיר את הקשים ברגליו לכאן ולכאן, ואולי משום שזה נקרא תיקון יותר משובח.

הדס מחובר מותר להריח בו כיוון שאינו ראוי לאכילה ואין חשש שיתלוש, ולהריח אפשר במחובר, אבל אתרוג או תפוח או שאר פרי המחובר לקרקע, אסור להריח בו בשבת, שחששו חז"ל, שמא כשיריח אותם בעודם מחוברים לקרקע, הוא עלול לתלוש אותם, ולאו דווקא להביא מספריים ולגזור אותם מהאילן, אלא הוא עלול לאכול אותם בעודם מחוברים, וגם זה נחשב לתלישה, שהרי הם היו מחוברים, וכעת הוא לועס אותם בפיו.

לא רק לזרוע את הגרעינים בקרקע יש בזה איסור זורע, אלא גם לשרות חיטים ושעורים במים יש בזה איסור זורע, כיוון שבתוך המים הם צומחים, ואסור אפילו בגרעין אחד, ואפילו שהם לא הצמיחו בשבת, אסור, אבל אם קודם שהצמיחו הם נאכלו ע"י בהמה וכיו"ב, לא עבר על איסור.

מותר להניח במים בשבת ענפי אילן או פרחי נוי, ואומר המ"ב, שמדובר באופן שהפרחי נוי הוכנו מבעו"י, כי אם לא כך, הם נחשבים מוקצה, ויש נידון, שהרי כתוב בסי' תרנ"ד, שמותר להחזירם בשבת לתוך המים רק כאשר הם היו בער"ש בתוך המים, וגם אז מותר להכניס אותם רק לתוך המים שהם היו ולא להוסיף מים חדשים, וכ"ש שאסור להחליף את המים, אבל אם היו מים עומדים מער"ש, אע"פ שהפרחים לא היו בתוך המים, מותר לו להניח אותם לכתחילה בתוך המים (ושלא כמו שכתוב בסי' תרנ"ד שרק אם הם היו בתוך המים מער"ש) וכל ההיתר בזה הוא רק כאשר אין בהם פרחים שנפתחים מלחלוחית המים, שאז נראה כזורע, ומסתימת דברי הרמ"א נראה שהוא לא סובר כך.

צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
לפתע נשמעו צעקות: "יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים