האם מועיל לעירובי תחומין מאכל שהוא ספק איסור ?

י"ג אב תשע"ט -סימן ת"ט- סעיף ה'- סעיף ו'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמה החידוש בכך שאדם מקבל ד' אמות נוספות ממקום הנחת העירוב תחומין?מה הדין באופן שאבד או נשרף העירוב?ומה יהיה הדין באופן שהניח עירוב מתרומה שנטמאת?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימנים ת"ט סעיף ה' – סעיף ו' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אדם שמניח עירוב תחומין במקום פתוח, מלבד מה שהוא זוכה באלפיים אמה לכל רוח ממקום הנחת העירוב תחומין, הוא מקבל בנוסף לכך עוד ד' אמות ממקום הנחת העירוב, ואם מניח את עירוב התחומין במקום המוקף מחיצות, כל אותו מקום נחשב כד' אמות, וכיוון שבכל הנחת עירוב תחומין יש לו גם ד' אמות ממקום הנחת העירוב, יוצא חידוש, שאדם שהניח עירוב תחומין בסוף התחום או אפילו באמצע התחום, והמזון התגלגל ויצא חוץ לתחום, ונעצר תוך ד' אמות מחוץ לתחום, מכיוון שלכל עירוב תחומין יש ד' אמות נוספות מלבד האלפיים, יוצא שהעירוב תחומין שלו, הד' אמות שלו נפגשים בתוך התחום, והעירוב תחומין חל, כי מי שעומד בסוף התחום, יכול להביא אליו את העירוב תחומין, שהרי כפי המבואר בסוף סימן ת"ח, אי אפשר להניח עירוב תחומין מחוץ לאלפיים מתחום העיר, כיוון שעניינם של עירובי התחומין הוא, שאדם קונה את שביתתו שם, ושם דירתו, ואם הוא לא יכול בבין השמשות להביא את המזון אליו, איך זה יחשב לו כדירה? ולכן מהאי טעמא, עירוב תחומין המונח במרחק של יותר מאלפיים אמה מהעיר, אינו חל, כי א"א לקנות שם שביתה, שהרי בבין השמשות הוא לא יכול להביא את המזון אליו, וזה הכל אם זה חוץ לד' אמות מחוץ לתחום, אבל אם מדובר בתוך ד' אמות מסוף התחום, הוא יכול להביא אליו את העירוב תחומין, ולכן העירוב חל.

מה שנקט השו"ע דווקא כשהעירוב מתגלגל ולא באופן שהניח אותו תוך ד' אמות מחוץ לתחום, אומר המ"ב, שיבואר לקמן.

מבואר בשו"ע שאם אבד העירוב או נשרף, או שהיה בסוף התחום ונתגלגל חוץ לד' אמות, העירוב פסול, וכן אם העירוב היה תרומה שנטמאת, שאינה ראויה לא לכהן ולא לישראל, ואם זה קרה מבעו"י, העירוב לא חל, כיוון שבזמן קניית העירוב, העירוב לא היה קיים, אבל אם זה קרה משחשיכה, העירוב חל, אבל בספק האם זה קרה בבין השמשות או לאחר בין השמשות, העירוב כשר, כיוון שספק העירוב כשר ורק כשיהיה לו חזקת כשרות, כגון שהניחו שם ואירע בו ספק, אבל אם לא היה לו חזקת כשרות, כגון בספק האם הונח שם, העירוב פסול, והמ"ב אומר, שאדם שהניח מאכל ספק אסור, ודאי שהעירוב תחומין פסול משני טעמים, ראשית, לא היה לו חזקת כשרות מעולם, ושנית, אסור לאכול את המאכל הזה כי יש עליו ספק איסור, ואיך יקנה על ידו עירובי תחומין, הרי לא יכול לאכול אותו.

"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים