האם מועיל חיבור בין שתי חצרות ע"י סולם החקוק בכותל?

ט' אייר תשע"ט - סימן שע"ב - סעיף י"ג- סעיף ט"ז
לא מצליח לצפות? לחץ כאן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אשני סולמות שבשניהם יחד אין ד' טפחים האם מועיל לצרף קש להשלימם לשיעור ?סולם שאין בו ד' טפחים מה הטעם שמועיל להשלימו לשיעור ע"י הצמדת הסולם לכותל שחקוק בו שליבות? מה החידוש שאילן יכול לשמש כסולם לחבר בין החצרות?ומה הדין באילן של אשירה? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שע"ב סעיף י"ג – סעיף ט"ז במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

שתי חצרות הסמוכות אחת לשנייה שיש ביניהם כותל בגובה י' טפחים, הכותל חוצץ בין שתי החצרות שלא יוכלו לערב יחד, אא"כ יש באותו כותל פתח ברוחב ד' טפחים, שע"י אותו פתח, שתי החצרות יכולות לערב יחד אם הם רוצים, ויכולים גם לערב בנפרד, ואינם חייבים לערב יחד, וכן יש אפשרות לחבר את שני החצרות, אע"פ שמפסיק ביניהם כותל י' טפחים, וזה ע"י העמדת סולם משני צידי הכותל, ואז הסולם נחשב כפתח, שאפשר לעלות בו מכאן, ולרדת מהצד השני בחצר השנייה, ועי"ז החצרות מתחברות יחד, אבל צריך שרוחב הסולם יהיה ד' טפחים כשיעור פתח.

אדם שהיו לו שני סולמות צרים שבשניהם יחד לא היה שיעור ד' טפחים, והעמיד אותם זה בצד זה, והרחיקם אחד מהשני כדי שבסה"כ יהיה ד' טפחים יחד עם האוויר שביניהם, ומילא את האוויר קש, לא יועיל להתיר לערב יחד, כיוון שהחלק האמצעי הוא החלק העיקרי, ששם מניחים את הרגלים לצורך העלייה, ואם החלק האמצעי עשוי מקש, לא ראוי לעלות על סולם כזה, אבל אם העמיד הסולם באמצע, דהיינו שאת השליבות החזקות יותר הוא הניח באמצע, ומהצדדים הוא הניח קש, א"כ הוא יעלה עם הרגליים באמצע, ובצדדים יאחז בקש, ומצטרף הקש לשליבות כדי להשלים ד' טפחים.

סולם שאין בו רוחב ד', והצמיד את הסולם לכותל, וחקק בכותל שליבות להשלים לד' טפחים, החקיקה מצטרפת לסולם להשלמת ד' טפחים, ולא צריך שהשליבות יהיו בכל גובה הכותל, אלא מספיק שהשליבות יהיו עד גובה י' טפחים בגובה הכותל, כיוון שיש כאן שיעור של פתח, ולכן רק הסולם צריך להגיע עד ראש הכותל, אבל לא השליבות.

כותל של י' טפחים המפריד בין שתי החצרות, וחקק בכותל בלבד כעין שליבות, צריך שיחוק בכל גובה הכותל עד למעלה, ומבאר המ"ב, שחקיקה בכותל לא נוח לעלות עליה, כיוון שזה לא שליבות טובות, לכן יחוק עד למעלה, וכל מה שלמדנו שחקיקה מצטרפת לסולם, או שחקיקה מועילה לבד אם היא בכל גובה הכותל, זה מועיל להכל, בין להשתמש ע"ג הכותל, ובין לערב את שתי החצרות יחד אם החקיקה היא משני הכיוונים.

אילן הנמצא ליד הכותל, וחקק בו כעין שליבות שיוכל לעלות עליו, האילן יכול לשמש כסולם לחבר את שתי החצרות יחד, והחידוש בזה הוא, שהרי אסור לעלות באילן בשבת, וא"כ איך האילן יכול לשמש כסולם לחבר את שתי החצרות? ומבאר המ"ב, שזמן קניית העירוב הוא בבין השמשות, והאיסור לעלות על אילן בשבת, זה רק שבות, ולא גזרו על שבות בבין השמשות.

אילן של אשירה שעשה אותו סולם לכותל, לא יועיל, כיוון שאיסור השתמשות באילן של אשירה הוא מדאורייתא, ונוהג איסור זה בכל זמן, אבל הרא"ש כתב להיפך, ואומר, שאילן סתם, האיסור לעלות עליו הוא איסור של שבת, ואינו מועיל לחבר את שתי החצרות, משא"כ אשירה שהיא איסור של ע"ז, יכול לשמש כפתח, שהרי מצד איסור שבת הוא בסדר, ויש רק סיבה צדדית שא"א להשתמש בו, ולא מחמת איסורי שבת, ואע"ג שגם באשירה אסור להשתמש מצד איסור שבת, שהרי אסור לעלות עליו בשבת, י"ל שצריך שהאשירה תהיה יבשה ללא עלים ופירות, ומעיקר הדין, אין איסור לעלות עליה בשבת, וכן מצד ע"ז מותר, כיוון שזה איסור צדדי, א"כ אשירה יכול לחבר שתי חצרות בשבת.

כשם שמחיצה בין שתי החצרות אם היא גבוהה י', היא מפרידה בין החצרות שא"א לערב יחד, כך חריץ עמוק י' ורחב ד' מפריד בין החצרות שלא יוכלו לערב יחד, ואומר המ"ב, שמדובר שזה הולך לכל אורך שתי החצרות, אבל אם יש פינה אחת של ד' טפחים ששם יש חיבור בין שתי החצרות, אפשר לערב יחד, כיוון שאותם ד' טפחים ישמשו כפתח, ואם סתם את החריץ בתבן וקש, לא מועיל, כיוון שזה ראוי למאכל בהמה, אא"כ ביטלו, ואם היה מלא עפר או צרורות, אפילו בסתמא שלא ביטלו צריכים לערב יחד, כיוון שהם חצר אחת ואינם יכולים להיחלק, אלא חייבים לערב יחד, ואם מילא בפירות, מסתמא ביטל, כיוון שדרכם לעשות שם אוצר, ויש חולקים, וסוברים שלא מבטל פירות הראויים לאכילה, אא"כ הם טבל שאסורים באכילה בשבת.

לא חולפות 24 שעות, והרב פינקוס מתקשר לבקש את הכסף...
סיפורו המיוחד של ז'אן קלוד, האיש שכל יהדותו המאוחרת הסתכמה בטלית אחת
"החלטתי להיכנס דרך המרפסת, ואז התנפלו עלי שני כלבים. אחד מהם נשך אותי.."
הבטתי בדף של מס הכנסה בחוסר אמון. האם יתכן שהחתימה נתנה בלי שום בדיקה?
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
המלמדים סיכמו ביניהם שכאשר הישועה תבוא הם יערכו סעודת הודיה בקבר שמואל הנביא.
כמה נבחנו ב'דרשו' מאז היווסדו? כמה דפי גמרא נלמדו? – סקירה מרתקת וראשונית מסוגה
"הרב שך אמר לי: אתה חייב להמשיך לצייר! לצד הלימוד - תעסוק באומנות!"
''אני לא אשכח את זה כל חיי, ברגע מסוים אבא חיבק אותי בבכי עצום וצעק: 'יוסי, אני אוהב אותך!'"
"לך יש יראת שמים?! – כשתהיה לך יראת שמים, גם לילדים תהיה!"...
"הבן שלכם אכן מאד חשוב, אולם בתי גם היא חשובה!"
האם יש להימנע מלאכול "נגיסי חזיר"?
הנכד של הרבנית קנייבסקי שאל :"את אישה מבוגרת מדוע את צריכה להתייעץ עם סבא אם לנסוע לברית של הנכד שלך?"
זמני כניסת שבת ויציאת החג
מדוע קוראים מגילת רות בחג השבועות?
למה התורה גילתה לו את סודותיה?
כשנהיה בערך בן שבעים איזה מקובל ספרדי, אמר לו שכבר הגיע זמנו למות , אבל יתנו לו אריכות ימים
אבל איך הוא יבקש ממנו סליחה? כבר עדיף להבלע באדמה מלשאת את הבושה ...
''עבודה נהדרת'' • המעסיקים המוכשרים שיודעים לחשוב על הפרטים הקטנים
ואז, הם שולפים מהתיק אקדח. "תרוקן את הכיסים בבקשה!"
כדאי שתרעננו קודם כל את הידע שלכם בהלכות שמירת הלשון...
מרן הגר''ח קנייבסקי: "עת סכנה לכל תושבי ישראל"
"כששמעתי את העצה הזו שנתן הת"ח לאבא הזקן", אמר הגר"י זילברשטיין, "שפשפתי ידיי בהנאה גדולה..."
"שבעזה ייצרו טילים עם חשמל מהמדינה?! להוריד להם ת'שאלטר!"
"מנהלים מלחמה על כל אחד ואחד": הרה"ג ר' אהרן ידלר מבכירי פעילי 'אחינו', מספר על נערים חסרי רקע תורני שהופכים בתוך זמן קצר לבחורי ישיבות מן המניין
נוסעים עם אגד למירון? כל המידע על מספרי הקווים, תחנות ירידה ועליה, אמצעי רכישה ועוד.
כל הפרטים: תחבורה ציבורית למירון תשע''ט
כל המידע על הכבישים שייסגרו, והנחיות לתושבי מירון ואורחיהם
במשטרה נערכים להיללות הרשב"י במירון- תחבורה, מפות ,חניונים, כל המידע כאן בפנים
ברוכים העולים: אושר עד תרמו 120,000 מארזי עוגות בוקר אישיות, תורם החפץ בעילום שמו תרם 17 מבנים המחוברים לביוב מים וחשמל
בידי מי היתה זכות ההדלקה המרכזית במירון עד לפני כ-200 שנה?
"סעודות השבת מתנהלות אצלו בפשטות נפלאה, והוא דואג שלא יחסר דבר לכולם"
"דמעה סוררת הרטיבה את אפי, אך עיני נשארו פתוחות לרווחה..." -- עדות אישית מהרב ח. ל. מקרית גת, כשקולו הרוגש מעביר גם את הלא נאמר...
"יש פה רגבי אדמה מאתרא קדישא מירון!"
מרן הסטייפלר וזוגתו סחבו את המזרן, ומרן החזו"א הולך לפניהם להנחותם
"כמה זמן נותר עד הטיסה?" ענו: "כשעתיים" מיד הוסיף ושאל: "קניתם מתנה לנשותיכם?"
"הרי בבית חם, אז למה יושב הרב בבית הכנסת כאשר הקור כה נורא?!"
הבעלזר רב'ה, ר' אהרן, בקש מהגבאי שלו: "תכין לי כוס קפה הכי טעים"
הגרש''ז איערבאך זצ''ל: ''אני נהנה לשמוע כשבני משפחתי קיבלו קנס משוטר על אי זהירות בדרכים''
אולי נזכה שתגלה לנו את הסוד?- אתה מוכרח לענות לי את התשובה האמיתית לאמיתה!
"למה נכנסתם לכאן?" "בגלל ההפצצות! ידוע שהמקום הזה מוגן!"
"גם בטיסות אפשר להספיק", סח הוא באושר. "באחת השנים בנסיעה בתשרי הספקתי בטיסה לניו יורק לחזור על כל מסכת 'בבא קמא' כשבחזור לארץ ישראל סיימתי את 'בבא מציעא'"...
"שנה שלימה שאני שומר את הסוד הזה, ואף אחד בעולם לא יודע את זה!!! אפילו בני המשפחה הכי קרובים... ולמה?? עשיתי חשבון, שאם אני כעת אגלה את זה למשפחה שלי, הם ירעישו עולמות"...
"השעון הדיגיטלי על הקיר הראה 6:16. כשנכנסתי לבית הכנסת, ציפה לי השוק של חיי..."
"מאז שהצטרפתי למבחנים, הלימוד קיבל מימד אחר! לימוד על מנת לעשות, על מנת לזכור!"
"עכשיו לא תתבייש, כי הגארטל והבעקיטשע הם באותו צבע"...
"אמרתי להם שהתורה מגנה עלינו, ולכן נישאר כאן ונמשיך בלימוד. לאחר דקות ספורות שמענו 'בום' אדיר..."
הבחור הרגיש מאוד לא נוח בישיבה שבה הוא לומד. חש שהוא מוכרח לעבור למקום אחר!
ניגש האדמו"ר מקאליב אל הנער באושוויץ ושאלו: "מה אתה ממלמל בפיך כל העת?"
הם מסתובבים בינינו, לומדים איתנו בכוללים, מתפללים איתנו בבית הכנסת, עורכים קניות לצידנו. אבל הם מרוממים, דרגה אחת מעל...
לא בה' באייר תש"ח נהיינו לעם – אלא במעמד הר סיני!
ה'מהפך' שחוללה המדינה בדמותו של היהודי ה'גלותי' שהפך ל'צבר מערבי'
96 שנים של גבורה: הכל על אדמו"ר השואה, האדמור מקאליב זצ"ל. ההלוויה. מסכת חייו בשנות הזעם ועד אחרון ימיו. צפו עכשיו!
'והיא שעמדה' שייך לשנה הנוכחית, ואילו הקטע השני שייך לשנה הבאה!
"פניתי לדייל בחנות ושאלתי אותו אם זה בטעות. הוא אפילו לא התבלבל. 'כאן אנחנו מוכרים הכל', הצהיר בפניי בעזות''...
"אם רבש"ע לא ירצה, אז לא תירה בי!"
כשהמחלוקת בוערת - אם אבלום את פי, אזכה לסגולה?
הוא יהודי שהגיע מאיראן, שאלתי אותו: מה אתה אומר על האיראנים? הוא היה כל כך רגוע. 'שטויות', הוא אמר...
"מה יש לי ללכת? הרי לא תהיה שום תועלת בהשתתפותי!"
כשמרן הגראי"ל שטיינמן רצה לעמוד ב'איצקוביץ' עם קופת צדקה...
היכן מברכים ברכת האילנות באייר או בתחילת סיון?
"מה יש לי ביד?" - פרפר! "אבל הוא חי או מת?"
הבחור הצטדק וענה שלא נשאר תפקיד בשבילו. אמר לו ראש החבורה: "אז לפחות תהיה עצבני!"...
"אני צריך לרכוש דירה ויש לי רק חצי מיליון שקלים"
"אני שומע את השיר ברמקול, אך לא מצליח להבין את המילים!"
בירר מרן שליט"א אצל האברך: "על איזה סכום התחייבת?"
"אני אוהב את האברכים ושמח להשתתף בשמחתם"...
"אתה רוצה לתת לנו את הכסף בחיים או לאחר המוות?"
"תאמר לו שהתור מבוטל – אבל באמת תשמור עבורו את התאריך"
באחד הימים הוא הפתיע והגיע ל'ועד' עם עגבניה, סכין וצלחת...
חלף במקום ילד בן 12 שהבחין ב'קוביה' המהלכת, ונתקף בזעם בלתי מוסבר. הוא החל בועט בה בחזקה...
"כנופיית משוגעים! רוסיה איננה מעוניינת במשוגעים!!"
"אבל הבטחתי לקב"ה שיותר לא אבקש ממנו!"
"נדהמנו לראות כי הבחור לבוש בציצית ומגבעת"...
"פרויקֶה אל תמצמץ, היידֶה, תעשה זכרון דברים, אנחנו מאחוריך!"
"הוא רוצה שאשתו תוותר, העיקר שהוא לא יוותר!"
לאחר שנרדמה הג'ירפה לחלוטין, הורשה צוות החוקרים לחלוב אותה. המתח בקרבם גאה...
אמרתי לעצמי: "אם השי"ת קיים, שהכוס תתפוצץ, ושכל השברים יישארו מקובצים". עוד לא סיימתי בקשתי, והנה הכוס התפוצצה...
לפתע,מצאתי את עצמי פונה אל גדול הדור: יש לי שאלה...
"למרות חגיגת בר המצוה של בני, היה לי קשה לוותר על השיעור היומי"
הבכי שבכית ימנע ממך מלבכות על ענייני פרנסה, שידוכין ובריאות
יום אחד בהיותי בביתי, דופקים בדלת. קמתי ופתחתי, והנה מולי עומד אותו בחור...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים