האם יתכן שכלי יחשב כרשות היחיד?

א' בשבט תשע"ט - סימן שמ"ה - סעיף ד'- סעיף ו'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמה הטעם שחורים המפולשים מצד לצד בכותל שברה"י נחשבים לרה"י והרי הם יוצאים גם לרה"ר?מה הדין כאשר החורים נמוכים מי' טפחים? ומה הנ"מ בכך שאוויר רה"י עולה עד לרקיע?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שמ"ה סעיף ד' – סעיף ו' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

כדי שמקום יחשב לרה"י, צריך שיתקיימו שני תנאים:

א. שיהיה מוקף מחיצות שגובהם י' טפחים.

ב. רוחב של אותו שטח הוא ד' על ד' טפחים.

דן השו"ע, באופן שרה"י סמוכה לרה"ר, ומחיצות מקיפות את רה"י, ויש במחיצות חורים מפולשים, ראשם האחד ברה"י, וראשם השני ברה"ר, איך דנים חורים אלו, האם כרה"ר או כרה"י, ומבואר, שאותם חורים נידונים כרה"י, והטעם, כיוון שבני רה"י משתמשים בחורים אלו להצניע את חפציהם.

המ"ב מביא מחלוקת, האם בכדי שאותם חורים יחשבו לרה"י, צריך שיהיה בהם חלל של ד' על ד', או שגם בלי זה הם נחשבים לרה"י, לדעת התוס', צריך שבחורים אלו יהיה חלל של ד' על ד' טפחים, ולרשב"א א"צ שיהיה בהם חלל של ד' על ד' טפחים, כי הם חלק מרה"י שהם סמוכים אליו, ומספיק שיש ברה"י ד' על ד' טפחים גם אם אין בחורים ד' על ד' טפחים.

עוד מביא המ"ב, שנחלקו באופן שחורים אלו נמצאים בגובה פחות מי' טפחים, האם גם אז הם נידונים כרה"י, או שהם נידונים כרה"ר, כיוון שבאופן שהם נמוכים, בני רה"ר משתמשים בהם להצניע חפציהם.

חורים שבחומה המקיפה את רה"י, והם פתוחים רק לרה"ר, ודאי שהם נידונים כרה"ר, והמוציא חפץ מרה"י ומניח באותם חורים, יהיה חייב משום הוצאה מרשות לרשות, אא"כ אותם חורים נמצאים בגובה של י' טפחים, ויש בחללם שטח של ד' על ד', שאז הם מוגדרים כרה"י בפני עצמם.

אוויר רה"י עולה עד לרקיע, כלומר, מקום שמוגדר רה"י, דהיינו, שהוא מוקף מחיצות שגובהם לפחות י' טפחים, ושטח חללו לפחות ד' על ד', מקומו עד לרקיע, ונ"מ, שאם נעץ קנה בקרקע רה"י, והקנה גבוה מעל אמה הרבה מעל המחיצות, גם למעלה נחשב הקנה רה"י, ואם זרק חפץ מרה"ר והחפץ נח ע"ג אותו קנה גבוה, יש כאן עקירה והנחה, וחייב על הוצאה מרשות לרשות.

רה"י יכול להיות גם בכלים, ולכן כלי שיש בו את התנאים של רה"י, נידון כרה"י, ואם הכלי עומד ברה"ר, ואדם עקר חפץ מרה"ר והניח בתוך אותו כלי, הוא חייב משום הוצאה מרשות לרשות, וכן אם הוציא חפץ מאותו כלי ומניחו ברה"ר, חייב משום הוצאה מרה"י לרה"ר, ומוסיף המ"ב, שכרמלית אין בכלי, ולכן כלי שעומד באמצע רה"ר והמחיצות פחות מעשרה שזה כרמלית, אין זה נקרא כרמלית, אלא הכלי נידון לפי המקום שהוא עומד בו, ואם הוא ברה"ר, נידון כרה"ר, ואם עומד הכלי בכרמלית, הוא נידון ככרמלית מחמת הרשות שהוא נמצא בו.

"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים