האם יש תקנה למי ששכח לבדוק חמץ ?

י"ד תשרי תש"פ - סימן תל"ה- סימן תל"ו אמצע סעיף א' "ואם דעתו לחזור"

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אאדם שיוצא לדרך לפני ליל י"ד מתי יבדוק את החמץ שבביתו?האם מברך על ביעור חמץ? ומדוע מי שמצא חמץ בפסח לא מברך על ביעורו?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תל"ה סעיף א' – סימן תל"ו סעיף א' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אדם ששכח ולא בדק את החמץ בליל י"ד כתקנת חכמים, הדין הוא, שהוא חייב לבדוק את החמץ ביום י"ד, באיזה שעה שיזכור מהיום, ומביא המ"ב, שכדאי להזדרז ולבדוק, כדי שלא ישכח פעם נוספת, וכן יבטל את החמץ אם עדיין יש שהות לכך, ואם לא בדק גם ביום י"ד, יבדוק בתוך הפסח עצמו, ומביא המ"ב שלכאורה אין מקום לבדוק ביו"ט של פסח, כיוון שבכל מקרה אינו יכול לבער אז את החמץ, ובכ"ז מביא מהפר"ח, שהדבר תלוי, אם מדובר באדם שביטל את החמץ לפני פסח שבכל מקרה לא עובר עליו בב"י וב"י, אם הוא לא בדק את החמץ, יבדוק בחול המועד, אבל אם מדובר באופן שלא ביטל את החמץ, וממילא עובר עליו בב"י וב"י, הדין הוא, שאם נזכר שלא בדק, יבדוק ביו"ט של פסח.

אם לא בדק בתוך הפסח, יבדוק לאחר הפסח, כדי שלא ייכשל באיסור חמץ שעבר עליו הפסח שהוא אסור בהנאה, ומביא המ"ב, כל הבדיקות שמדובר כאן, הם ע"י נר ואפילו ביום, ובחורים ובסדקים, אבל לא מברך על בדיקה זו, וטעם הדבר, כיוון שמותר להשהות את החמץ הזה מדאורייתא ומדרבנן, ומה שאסור לאוכלו הוא מטעם קנס, והבדיקה היא רק כדי שלא ייכשל באכילתו, ואם נתחמץ לו חמץ בפסח, יברך עליו כשמבער אותו, ואם בדק וביטל את החמץ לפני פסח, ומצא חמץ בפסח, יש דעות בין האחרונים האם צריך לברך, שאפשר שהברכה שבירך לפני פסח, פוטרת את זה, וספק ברכות להקל, ולא יברך.

אדם שיוצא לדרך לפני ליל י"ד, ולא יהיה בביתו בליל י"ד, אם יוצא מביתו בשלושים יום הסמוכים לחג הפסח, חל עליו חובת בדיקה, ויבדוק את החמץ בלילה לפני שהוא יוצא, וכן יבטל את החמץ, ואם יש לו בנים קטנים שצריכים לאכול חמץ, ישים אותם בבית אחר, ויתן להם שם חמץ, ואת ביתו יפנה מן החמץ, ולא יברך על ביעור חמץ, וטעם הדבר מבאר המ"ב, שהברכה על ביעור חמץ, שייכת רק איפה שהוא בודק את החמץ בליל י"ד, ומשהה אותו לשורפו למחרת, אבל כאן שבודק הרבה לפני פסח, ואת החמץ שהוא ימצא בבדיקה הוא לא ישרוף, אלא הוא רק מפנה את הבית מהחמץ ולוקח אותו למקום אחר, ממילא אין מקום לברך על ביעור חמץ.

אם יוצא לדרך לפני שלושים יום, א"צ לבדוק אז, כי לא חל עליו חובת בדיקה, וכשמגיע פסח, יבטל את החמץ, אא"כ מדובר שהוא רוצה לחזור לביתו בפסח, שאז הדין שונה, ומביא המ"ב מחלוקת, באופן שהוא יודע שיש לו חמץ, האם צריך לבער אותו, י"א שחייב לבער, וי"א שמספיק ביטול, כי תקנת בדיקה לא חלה אלא בתוך ל' יום הסמוכים לפסח ולא קודם לכן.

בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים. לבו התמלא פחד. מי יודע מה הם זממו לעשות לו?
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים