האם בעל חי יכול לשמש כלחי להתיר בטלטול?

ה' באדר ב תשע"ט - סימן שס"ג- סעיף ג'- סעיף ה'
לא מצליח לצפות? לחץ כאן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אבאיזה אופן מותר לטלטל במבוי?האם אדם יכול לשמש כלחי להתיר בטלטול? מדוע יש חילוק בין מבוי לחצר לעניין אופן ההיתר בטלטול? ומה הדין כאשר נוצר לחי ע"י שנפרץ הכותל? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שס"ג סעיף ג' – סעיף ה' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

מבוי, דהיינו, סמטה שנכנסים אליה מרה"ר, ומרה"ר נכנסים לתוך איזה רחוב, ומאותו מבוי נכנסים לחצרות, ומהחצרות נכנסים לבתים, ומדובר במבוי שמוקף מג' כיוונים, מדאורייתא מותר לטלטל בו, ומדרבנן, כיוון שהוא מוקף רק מג' מחיצות, וברוח הרביעית הוא פרוץ לרה"ר, אסור לטלטל במבוי, אא"כ יעשה תיקון ברוח הרביעית הפרוצה, והתיקון הוא ע"י לחי שעוביו ורוחבו כל שהוא, שיעמידנו בפתח המבוי, ויש חילוק בין מבוי לבין חצר, שלגבי חצר למדנו, שחצר שמוקפת מג' מחיצות, וברוח הרביעית היא פרוצה לרה"ר או לכרמלית, היא צריכה תיקון, והתיקון הוא ע"י ב' אפשרויות, או שיעמיד לחי ברוחב ד' טפחים בצד אחד של הרוח הפרוצה, או שיעמיד שני לחיים בעובי משהו משני צידי הפירצה, ואילו במבוי, מספיק לחי אחד בעובי משהו להעמיד אותו בצד אחד של הפירצה, בכדי שהמבוי יהיה מתוקן ומותר בטלטול, וההבדל ביניהם הוא, כיוון שחצר הוא מקום צנוע ומיועד לתשמישים צנועים, אבל מבוי הוא מקום שיותר מסור לרבים, וממילא כאשר צריך לתקן חצר, תיקנו חז"ל שיעשה תיקון שמתאים לחצר, והיינו, תיקון שסוגר יותר את החצר וכדלעיל, משא"כ מבוי שמסור לרבים ולא עושים בו תשמישים צנועים, מספיק להעמיד שם לחי שעוביו כל שהוא בלבד, וגובהו יהיה י' טפחים, והטעם, כיוון שלחי צריך לשמש כמחיצה, ומחיצה צריכה להיות בגובה י' טפחים.

יכול לעשות את הלחי מבעל חי שיש בגובהו י' טפחים, ולהעמידו בפתח המבוי שישמש כלחי, ובלבד שיקשור אותו ביתדות שיוצאים מהכתלים באופן שלא יוכל לרבוץ, כדי שלא יתמעט גובהו מי' טפחים.

אפילו אדם יכול לשמש כלחי להתיר בטלטול את המבוי או את החצר, וצריך לקשור אותו, והטעם, מבאר המ"ב ב' אפשרויות, או שמדובר באופן שלא הודיעו לו שהוא משמש כלחי, וא"כ יש חשש שפתאום הוא יקום וילך והמבוי יאסר בטלטול, ולפי"ז אם הודיעו לו שהוא משמש כלחי, א"צ לקשור אותו, כיוון שהוא יודע שסומכים עליו והוא לא ילך, טעם שני מביא המ"ב, שאפילו שהודיעו לו שהוא משמש כלחי, צריך לקשור אותו, שמא ישכח וילך.

לא צריך לעשות לחי כדי להתיר בטלטול, אלא גם אם הכותל נפרץ, ונשתייר שם שיריים מהכותל בגובה י"ט ובעובי משהו, הוי לחי להתיר בטלטול, ומוסיף השו"ע, ובלבד שיהיה ברוחב טפח, ואע"פ שבסעיף הקודם למדנו שלחי של מבוי מספיק שיהיה בעוביו כל שהוא, הבה"ל דן בעניין, ויש לו צד לומר, שאולי יצטרכו דווקא טפח כדי להתיר את המבוי בטלטול באופן שנשתייר בכותל.

מרן הסטייפלר וזוגתו סחבו את המזרן, ומרן החזו"א הולך לפניהם להנחותם
"כמה זמן נותר עד הטיסה?" ענו: "כשעתיים" מיד הוסיף ושאל: "קניתם מתנה לנשותיכם?"
"הרי בבית חם, אז למה יושב הרב בבית הכנסת כאשר הקור כה נורא?!"
הבעלזר רב'ה, ר' אהרן, בקש מהגבאי שלו: "תכין לי כוס קפה הכי טעים"
הגרש''ז איערבאך זצ''ל: ''אני נהנה לשמוע כשבני משפחתי קיבלו קנס משוטר על אי זהירות בדרכים''
אולי נזכה שתגלה לנו את הסוד?- אתה מוכרח לענות לי את התשובה האמיתית לאמיתה!
"למה נכנסתם לכאן?" "בגלל ההפצצות! ידוע שהמקום הזה מוגן!"
"גם בטיסות אפשר להספיק", סח הוא באושר. "באחת השנים בנסיעה בתשרי הספקתי בטיסה לניו יורק לחזור על כל מסכת 'בבא קמא' כשבחזור לארץ ישראל סיימתי את 'בבא מציעא'"...
"שנה שלימה שאני שומר את הסוד הזה, ואף אחד בעולם לא יודע את זה!!! אפילו בני המשפחה הכי קרובים... ולמה?? עשיתי חשבון, שאם אני כעת אגלה את זה למשפחה שלי, הם ירעישו עולמות"...
"מאז שהצטרפתי למבחנים, הלימוד קיבל מימד אחר! לימוד על מנת לעשות, על מנת לזכור!"
"עכשיו לא תתבייש, כי הגארטל והבעקיטשע הם באותו צבע"...
"אמרתי להם שהתורה מגנה עלינו, ולכן נישאר כאן ונמשיך בלימוד. לאחר דקות ספורות שמענו 'בום' אדיר..."
הבחור הרגיש מאוד לא נוח בישיבה שבה הוא לומד. חש שהוא מוכרח לעבור למקום אחר!
ניגש האדמו"ר מקאליב אל הנער באושוויץ ושאלו: "מה אתה ממלמל בפיך כל העת?"
הם מסתובבים בינינו, לומדים איתנו בכוללים, מתפללים איתנו בבית הכנסת, עורכים קניות לצידנו. אבל הם מרוממים, דרגה אחת מעל...
לא בה' באייר תש"ח נהיינו לעם – אלא במעמד הר סיני!
ה'מהפך' שחוללה המדינה בדמותו של היהודי ה'גלותי' שהפך ל'צבר מערבי'
96 שנים של גבורה: הכל על אדמו"ר השואה, האדמור מקאליב זצ"ל. ההלוויה. מסכת חייו בשנות הזעם ועד אחרון ימיו. צפו עכשיו!
'והיא שעמדה' שייך לשנה הנוכחית, ואילו הקטע השני שייך לשנה הבאה!
"פניתי לדייל בחנות ושאלתי אותו אם זה בטעות. הוא אפילו לא התבלבל. 'כאן אנחנו מוכרים הכל', הצהיר בפניי בעזות''...
"אם רבש"ע לא ירצה, אז לא תירה בי!"
כשאש המחלוקת בוערת - אם אבלום את פי, האם אזכה לסגולה?
הוא יהודי שהגיע מאיראן, שאלתי אותו: מה אתה אומר על האיראנים? הוא היה כל כך רגוע. 'שטויות', הוא אמר...
"מה יש לי ללכת? הרי לא תהיה שום תועלת בהשתתפותי!"
כשמרן הגראי"ל שטיינמן רצה לעמוד ב'איצקוביץ' עם קופת צדקה...
היכן מברכים ברכת האילנות באייר או בתחילת סיון?
"מה יש לי ביד?" - פרפר! "אבל הוא חי או מת?"
הבחור הצטדק וענה שלא נשאר תפקיד בשבילו. אמר לו ראש החבורה: "אז לפחות תהיה עצבני!"...
"אני שומע את השיר ברמקול, אך לא מצליח להבין את המילים!"
בירר מרן שליט"א אצל האברך: "על איזה סכום התחייבת?"
"אני אוהב את האברכים ושמח להשתתף בשמחתם"...
"אתה רוצה לתת לנו את הכסף בחיים או לאחר המוות?"
"תאמר לו שהתור מבוטל – אבל באמת תשמור עבורו את התאריך"
באחד הימים הוא הפתיע והגיע ל'ועד' עם עגבניה, סכין וצלחת...
חלף במקום ילד בן 12 שהבחין ב'קוביה' המהלכת, ונתקף בזעם בלתי מוסבר. הוא החל בועט בה בחזקה...
"כנופיית משוגעים! רוסיה איננה מעוניינת במשוגעים!!"
"אבל הבטחתי לקב"ה שיותר לא אבקש ממנו!"
"נדהמנו לראות כי הבחור לבוש בציצית ומגבעת"...
"פרויקֶה אל תמצמץ, היידֶה, תעשה זכרון דברים, אנחנו מאחוריך!"
"הוא רוצה שאשתו תוותר, העיקר שהוא לא יוותר!"
לאחר שנרדמה הג'ירפה לחלוטין, הורשה צוות החוקרים לחלוב אותה. המתח בקרבם גאה...
''אני לא אשכח את זה כל חיי, ברגע מסוים אבא חיבק אותי בבכי עצום וצעק: 'יוסי, אני אוהב אותך!'"
"השעון הדיגיטלי על הקיר הראה 6:16. כשנכנסתי לבית הכנסת, ציפה לי השוק של חיי..."
אמרתי לעצמי: "אם השי"ת קיים, שהכוס תתפוצץ, ושכל השברים יישארו מקובצים". עוד לא סיימתי בקשתי, והנה הכוס התפוצצה...
"לך יש יראת שמים?! – כשתהיה לך יראת שמים, גם לילדים תהיה!"...
"אני צריך לרכוש דירה ויש לי רק חצי מיליון שקלים"
מה באמת צריכים לנקות לפסח? ואלו מוצרים לא אמורים לשרוף בשרפת חמץ?
האם יש להימנע מלאכול "נגיסי חזיר"?
"הבן שלכם אכן מאד חשוב, אולם בתי גם היא חשובה!"
"הרב שך אמר לי: אתה חייב להמשיך לצייר! לצד הלימוד - תעסוק באומנות!"

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה