האם בני אדם יכולים לשמש כמחיצה?

כ"ט באדר א' תשע"ט - סימן שס"ב- סעיף ה'- סעיף ז'
לא מצליח לצפות? לחץ כאן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמה החידוש בכך שאוכף יכול לשמש כמחיצה?על מה צריך להקפיד כשעושה מחיצת קנים או חבלים? באיזה אופן בהמה יכולה לשמש כמחיצה? וכיצד יעשה אדם ששכח חפץ ברה"ר ורוצה להביאו אליו לרה"י? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שס"ב סעיף ה' – סעיף ז' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

כלים ואוכפות שע"ג הבהמה יכולים לשמש כמחיצה, והחידוש בזה מבאר המ"ב, שאע"פ שלאחר השבת הוא עתיד לקחת אותם, בכ"ז יכולים לשמש כמחיצה, ואע"פ שמחיצה טובה צריכה להיעשות משתי וערב יחד, המחיצה יכולה להיעשות גם ע"י שתי בלבד, כגון שנועץ קנים סביב המקום בקרקע, או גם ע"י ערב בלבד, ע"י שמקיף את המקום בחבלים, אלא שבמחיצות אלו יש מגבלה מסוימת, והיא, שהם מוגבלים את שטח בית סאתיים בלבד, ואפילו אדם אחד שנמצא ביישוב, חז"ל הקלו ואמרו שיכול לעשות מחיצה משתי או ערב בלבד.

כאשר אדם עושה מחיצה ע"י קנים או חבלים, הם לא צריכים להיות דבוקים אחד בשני, אלא גם אם יש מרחק בין חבל אחד לחברו, או בין קנה אחד לחברו, זה נחשב מחיצה, אבל צריך שהמרחק ביניהם יהיה פחות מג' טפחים, ומדין לבוד אנחנו מחברים אותם יחד, משא"כ אם יש מרחק ג' טפחים, הם נפרדים, ומדין פרוץ על העומד המחיצה פסולה.

אדם יכול להשתמש בבעל חי כמחיצה אבל צריך שיהיה קשור, ומביא המ"ב ב' טעמים בזה, ואומר, שאם לא יהיה כפות, חוששים שמא הם יברחו וא"כ הוא מטלטל בלי מחיצות, וכן ע"י שהבעל חי כפות, הוא שוכב ע"ג הקרקע, וממילא אין חלל בינו לקרקע, כי אם יש חלל, המחיצה פסולה, שהרי המחיצה צריכה להיות פחות מג' טפחים סמוך לקרקע.

אדם יכול לקחת קבוצת אנשים שהם סמוכים אחד לשני בפחות מג' טפחים, ולהשתמש בהם כמחיצה, ואפילו כשהם מהלכים, נחשבים כמחיצה גמורה וביניהם רה"י, וכגון שהיו מוקפים מד' רוחות, ומועילה מחיצה זו גם לדבר דברי תורה במקום שאינו נקי, אבל יש בזה מגבלה, והיא, הם לא יידעו שהם משמשים כמחיצה, ואפילו אם אדם אחד יודע שהם הועמדו למחיצה, לא מועיל, ואפילו שלא אמר להם שעושה מהם מחיצה, אבל אם יתכן שהם יידעו, וכגון, שכבר עשה מהם מחיצה פעם אחת, ואם הוא משתמש בהם שוב, הם יבינו שהוא שוב עושה מהם מחיצה, לכן לא יעשה מהם מחיצה, והאיסור בזה מבאר המ"ב, שאע"פ שאין בזה משום 'בונה' בשבת, מ"מ אסור, כיוון שאם הם יידעו שהם משמשים כמחיצה, הם יבואו לזלזל באיסורי שבת, ואם עשה מהם מחיצה, המחיצה פסולה.

אדם שרוצה לטלטל ומסובב את עצמו באנשים, הדבר אסור, כיוון שהם יבינו שהם משמשים לו כמחיצה, וכל מה שמותר לטלטל ע"י קבוצת אנשים, זה כאשר יש הרבה אנשים, אבל לא כשהם קרובים אליו ורואים שהוא מטלטל ע"י מחיצה שלהם, והם גורמים לו היתר, או כשהם הולכים מעצמם.

מה שצריך שהם לא יידעו שהם משמשים כמחיצה, זה רק בזמן עשיית המחיצה, אבל אם אח"כ נודע להם הדבר, אין איסור.

מביא השו"ע 'יש מי שאומר', שלא רק שצריך שהאנשים יידעו שהם משמשים כמחיצה, אלא צריך שגם המשתמש בהם לא יידע שהם משמשים לו כמחיצה, וטעם הדבר מבאר המ"ב, שצריך שהם לא יידעו שהם כמחיצה, כך הוא לא יידע, אבל אחר שהועמדו מותר להם ולו לדעת מזה, ולכן כדי שלא יידע הוא והם, צריך שמישהו אחר יעמיד לו אותם ע"י שיאמר להם שיעמדו כמחיצה, ויאמר לאותו אחד שיש כאן עירוב טוב ואפשר לטלטל והוא לא צריך לדעת באיזה אופן העירוב, ומביא המ"ב, שהרשב"א חולק על זה ואומר, שאין הקפדה שאותו איש שמשתמש בהם יידע שהם משמשים לו כמחיצה, אלא ההקפדה בזה היא רק על האנשים עצמם שלא יידעו שהם משמשים כמחיצה, וכך נוקטים לדינא.

אומר הרמ"א, מחיצת אנשים מועילה מדאורייתא, אבל רק בשעת הדחק יעשה כך, ואדם ששכח חפץ ברה"ר, ורוצה להביאו אליו לרה"י, עדיף שיבקש מתינוקות שילכו באותו אזור, והם כבר ימצאו את החפץ ויביאו לו אותו אליו הביתה, ומביא המ"ב, שהבאת חפץ ע"י תינוק מותר רק אם עושה לצורך עצמו, אבל לצורך גדול, וכ"ש לצורך אביו, הוא מצווה למחות בו על כך ולהפרישו מהאיסור, נמצא א"כ שהעצה הזאת מותרת רק כאשר האבא לא רואה את זה, וכגון בקטן של מישהו אחר, וכן רק כשעושה הקטן לתועלת עצמו ולא לתועלת גדול.

את זה אתם לא מפספסים!
שאלו אותו: "ר' יעקב, למה אתה לבוש במעיל פרווה חם, הלא חודש אב היום?"
"אל תשכחו לצרף במשלוח המנות שלכם קצת לֵב עם חבילת הבונבוניירה..."
"שלושה ימים ביקשתי מהשי"ת שהוא יתפגר באופן מוחלט. ואכן לאחר שלושה ימים הוא התפגר ומת"...
מהו המסר המרכזי ביותר של חג הפורים?
סגולה לתענית אסתר
אומר הכומר: "למה אצלכם קוברים עם פיג'מה? אצלנו שמים לו כובע, עניבה - שולחים אותו כמו בן אדם!"
צפו: טיש פורים בחצר הקודש מודז'יץ
כשבגור עושים מצ'ינג, אז גם אם אתה לא חסיד גור, וגם אם אתה לא יכול לתרום – יש לך הרבה מה לשמוח!!
"באותם ימים קשים לא חלמתי, שיום אחד אעמוד בראש משימה שמשגרת חללית ישראלית לירח...''
לפתע קריין שדה-התעופה התחיל לצעוק: ''פוקס - תל אביב''. הרגשתי שהלב שלי דופק. מה קרה?
פורים - ללמד את ההיסטוריה
נגמר לכם המצב רוח? אולי תקנו גלידה, אולי תעשו התעמלות, מה הכי טוב?
כמה זה חצי רוח הקודש? ומה ההבדל בין בו"ה לרפו"ש?
לפליאתם על כוחו לכבוש צחוקו, השיב רבינו בחרדה: "הרי הלבנת פנים היא!"
משתה פורים בחסידות פינסק קרלין
שלחו לו משלוח מנות ע"י ילד המחופש לקוף...
צפו: איך מצליחים לשמור על שמחה ומצב רוח?
מה אתם עושים לפני שאתם נרדמים בלילה? - העצה של מרן הגר"ח
הסכים לתרום סכום גדול לישיבת מיר, בתנאי שבביהמ"ד ימחאו לו כפיים 5 דקות. ענה רבינו: "יש לשלוח אותו לבית רפואה למשוגעים"...
"וכי צריך רב? הרי יש כאן כזה רב חשוב והגון, הרב של פורים..."
"ברוך מרדכי היהודי" - משתה פורים אצל הגרב"מ אזרחי שליט"א
"ומה לא עושים למען הפרנסה?!"…
צפו: ''לא נולד האדם שהפסיד מתפילה בציבור''
מחפש להיות בריא? לא להזדקק לרופאים?
מרן זצ"ל התהלך אנה ואנה, ולבסוף אמר: "מבטיח אני"...
"חשוב שתדעי: ילד יהודי שבוכה, השכינה בוכה ומצטערת עמו..."
'השרת של הישיבה' נכנס לחדר-השיעורים והתחיל למסור שיעור...
תוך כדי שירת "כל מקדש שביעי כראוי לו"', צלצל אחד הטלפונים הניידים שלי...
הראיתי את הכתבה למרן, וכשסיים לקוראה אמר לי: "יתכן מאד שכולה דמיון". שאלתי אותו: "עד כמה אדם יכול לדמיין?!"
"מה אתה עושה שם בראש הסולם? אולי אוכל לעזור לך?". מה, אתה חשמלאי? – גיחכתי...
"חזרתי השבוע מארה"ב, מישהו שם שלח לך מעטפה. הנחתי אותה במשרד..."
היינו הולכים ברגל, בגשם ובשלג, בשביל לחסוך את החצי גרוש הזה...
"בלילות הוא חלם את החזון איש, והיה מתווכח איתו בלימוד, ובבוקר היה מספר לנו על איזה נושא הם דיברו בחלום"...
"מורי חמי שליט"א מעולם לא קבע זמן ותאריך שאז יבוא בוודאי המשיח"
ב'לוח שנה' שתלוי בגן עדן מאירה שנת תשמ"ט ב"אור יְרָקוֹת"...
היכן עדיף להתפלל על חולה – בכותל המערבי או על קברי אבותיו?
צפו: הַמְשַׁלֵּחַ מַעְיָנִים בַּנְּחָלִים בֵּין הָרִים יְהַלֵּכוּן
"אנשים רבים מתלוננים באוזניי שהילד שלהם 'סגור'. למה זה קורה?
השבת תובעת עלבונה: מנכ"ל רכבת ישראל מצייר תמונת מצב עגומה...
''בחיים שלי לא חלמתי שאני אתרום כסף לבית חב"ד בהודו'' • נפלאות המאצ'ינג
"אני אומר לכם: מההבטחה של הרבי מבעלזא לא נפלה שערה ארצה!"
בבני ברק הקטנה של אותם הימים, לא היה ניתן לשמור בסוד ידיעה כה עסיסית, ורבים היו מתעכבים לחזות בתופעה המרעישה...
"הצטמררתי! כמעט שנתיים שאנו גרים בדירה בלי מזוזות!"
מרן שליט"א אמר שמדפיס אחד עם הארץ צייר שנֵי שמואל: שמואל א' ושמואל ב'...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
הוא מעולם לא למד רפואה, אך הוא אחד מאנשי המפתח בתחום!
אני יודע שזה נראה לכם מוזר, שכל הסיפורים הללו נגמרים אותו הדבר, אבל זה בדיוק מה שקרה איתנו...
איך יתכן שעשרות מכנסי שעטנז נקנו על ידי יהודים חרדים??
מסמך היסטורי: תעודת פטור משירות צבאי של מרן הגרי''ש אלישיב זצוק"ל
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
"כל הדרך חזרה לברוקלין חשבתי לעצמי: 'למה?'"
כזה עוד לא ראיתם: הנגן שמבצע שיר שלם בעזרת... שופר
ואז שאג לפתע הגוי שאגה מבהילה: 'שמריהו!!! אני שואל אותך קושיה קטנה בתוספות ואתה צריך לחשוב?!'
החזן המיתולגי יוסל'ה רוזנבלט
הרבה מוניות חנו ליד בתי הכנסת. שאלתי מישהו לפשר הדבר, והוא הסביר לי: "אלו נהגי המוניות שחזרו בתשובה"...
''נמצאה הסגולה לחיים טובים ולאריכות ימים''
פתאום ניגש אליו מלאך וניסה להפילו מהסולם, אך הוא זעק: 'אל תפיל אותי!'
"האם אתה מבין שעד מחר בערב לא ישאר זכר לחפציך? הערבים ישדדו הכל!"
הוא צחק: "תמימים שכמוכם, וכי מה חשבתם, כמה זמן יחזיק הדבר מעמד? נו, יעבדו במקומו שבת אחת, שבת שניה, ומה הלאה?"
"איך יתכן שגדלתי והתחנכתי בארץ-ישראל, שומע את הדברים פעם ראשונה??"
המלמד היה מסנן מבין שיניו תיבות משונות, ונשמע כאילו הוא "מברך" (בלשון נקיה) אותם

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה