האם ביום הכיפורים יש איסור הוצאה מרשות לרשות ?

א' אלול תשע"ט - סימן תט"ז- סעיף ג'- סוף הסימן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אכיצד יהיה מותר לערב בשני ימים טובים לשני כיוונים?מה הדין ביו"ט ושבת הסמוכים? ומה צריך לעשות כדי שיהיה מותר להוציא ביו"ט אפילו שלא לצורך?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן תט"ז סעיף ג' - סעיף ד' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

שני ימים טובים הסמוכים אחד לשני, או שבת ויו"ט הסמוכים אחד לשני, יכול אדם לערב שני עירובים, לשני כיוונים שונים, לשני הימים, ביום הראשון הוא יכול לערב לרוח מזרח, וביום השני הוא יכול לערב לרוח מערב, ואע"פ שביום אחד א"א לערב לחצי יום לרוח זו ולחצי יום לרוח האחרת, אלא צריך לערב עירוב אחד לכל היום, אבל שני ימים טובים או יו"ט ושבת הסמוכים אחד לשני, אינם מוגדרים כיום אחד, אלא הם מוגדרים כשני ימים וכשני קדושות, לכן אפשר לערב ביום הראשון לרוח זו, וביום השני לרוח האחרת.

אמנם אפשר לערב בשני ימים טובים לשני רוחות, אבל צריך שהדבר יהיה באופן שהוא יכול להגיע אל העירוב של היום השני בסוף היום הראשון, ואם העירוב של היום השני מונח במרחק אלפיים מהמקום של העירוב של היום הראשון, כך שבסוף היום הראשון הוא לא יכול להגיע אל העירוב שהונח בשביל היום השני, העירוב של היום השני לא חל, אבל אם הניח את העירוב במרחק אלף וחמש מאות מביתו לצד מזרח, כך שנותר לו עוד חמש מאות שהוא לא ניצל אותם בעירוב של היום הראשון, והניח עירוב שני רחוק מביתו לצד מערב, העירוב חל, ויכול להגיע בסוף היום הראשון לאותו מקום.

יום הכיפורים יש בו דיני הוצאה כמו בשבת, ולכן נוהגים בו גם עירובי חצרות, שעניינם הוא איסור הוצאה מרשות לרשות, אבל ביו"ט אין איסור הוצאה, אלא רק עירובי תחומין, ולכן גם עירובי חצרות לא נוהגים בו, ואומר המ"ב, שאעפ"כ, זה הכל כאשר יש לו צורך יו"ט אז מותר להוציא, אבל אסור להוציא סתם ללא כל צורך, ולכן כשעושה עירובי חצרות לשבת, יוסיף בנוסח העירוב גם את יו"ט, כדי שע"י עירובי החצרות שהוא עושה, יהיה מותר לו גם ביו"ט להוציא מרשות לרשות אפילו שלא לצורך כלל.

"אתם עוברים לכל השטויות בהודו, זה סימן שאתם מחפשים רוחניות!"
אנשים כמונו... מה לנו ולחזרה בתשובה?
"אני בטוח שהחרדים מאוכזבים מכך שהגשר נבנה תוך חילול שבת. תדעו שזה לא מדויק, ואני ומשפחתי הם דוגמא לכך"
"מי שמתפרנס מהציבור החרדי, צריך להיות טיפש כדי שלא להצביע לו"
"אמרתי להם שהייתה 'שיחה מוסרית' מהפרזידנט של פולין! הגיבו הבחורים: 'אוי, עוד פעם יענקל"ה והבדיחות שלו?!'..."
6 בבוקר, והנה דפיקות עזות נשמעות בדלת, ובפתח עומדים שוטרים...
המוני בית ישראל מצטרפים ללימוד 'הדף היומי בהלכה' עם תחילת לימוד חלק ה' במשנה ברורה
עוברות עשר דקות של סיוט, רבע שעה, חצי שעה. הבן־אדם כבר כמעט מתמוטט.
נכנסתי פנימה, היא דיברה. "אם היו לי חמישה מיליון דולר ביד, הייתי משלמת אותם בהנאה!"
למה אנו נופלים שוב ושוב בטעות הזו?
"ירושלים, ת"א, ניו-יורק, לונדון, פריז, יוהנסבורג, בואנוס-איירס, מנצ'סטר" – הנהלת 'דרשו' העולמית הודיעה על שורת מעמדי סיום הש"ס שיתקיימו ברחבי העולם עם סיום המחזור הי"ג בדף היומי
הנציגים החילוניים סוברים שבחודש אלול לא נוכל 'להיאבק על כל קול'
הקטע שהכי קשה ללוליין
למד בתיכון, האבא רופא שיניים, נרשם בר"ח אלול ל'אור ישראל' ... והתקבל.
היה נראה לי שרב החובל זומם משהו
הוא קופץ מהגדר, והסבא ...מתעלף!!!
נסעו לחו"ל, נתנו את הדירה לשכנים וכשפתחו אותה...
אם היה לי 'גישמאק' וטעם בלימוד, הייתי אוהב ללמוד. אבל זהו, שאין לי
אחרי שנים,הוא פוגש בכותל את חברו היתום מהחיידר,שישן איתו בספסל בביהכנ"ס
הוא היא תקוע על אם הדרך, בלחץ אטומי, מבט מיואש, ואז הוא נזכר במפתח המאסטר...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים