האם ביום הכיפורים יש איסור הוצאה מרשות לרשות ?

א' אלול תשע"ט - סימן תט"ז- סעיף ג'- סוף הסימן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אכיצד יהיה מותר לערב בשני ימים טובים לשני כיוונים?מה הדין ביו"ט ושבת הסמוכים? ומה צריך לעשות כדי שיהיה מותר להוציא ביו"ט אפילו שלא לצורך?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן תט"ז סעיף ג' - סעיף ד' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

שני ימים טובים הסמוכים אחד לשני, או שבת ויו"ט הסמוכים אחד לשני, יכול אדם לערב שני עירובים, לשני כיוונים שונים, לשני הימים, ביום הראשון הוא יכול לערב לרוח מזרח, וביום השני הוא יכול לערב לרוח מערב, ואע"פ שביום אחד א"א לערב לחצי יום לרוח זו ולחצי יום לרוח האחרת, אלא צריך לערב עירוב אחד לכל היום, אבל שני ימים טובים או יו"ט ושבת הסמוכים אחד לשני, אינם מוגדרים כיום אחד, אלא הם מוגדרים כשני ימים וכשני קדושות, לכן אפשר לערב ביום הראשון לרוח זו, וביום השני לרוח האחרת.

אמנם אפשר לערב בשני ימים טובים לשני רוחות, אבל צריך שהדבר יהיה באופן שהוא יכול להגיע אל העירוב של היום השני בסוף היום הראשון, ואם העירוב של היום השני מונח במרחק אלפיים מהמקום של העירוב של היום הראשון, כך שבסוף היום הראשון הוא לא יכול להגיע אל העירוב שהונח בשביל היום השני, העירוב של היום השני לא חל, אבל אם הניח את העירוב במרחק אלף וחמש מאות מביתו לצד מזרח, כך שנותר לו עוד חמש מאות שהוא לא ניצל אותם בעירוב של היום הראשון, והניח עירוב שני רחוק מביתו לצד מערב, העירוב חל, ויכול להגיע בסוף היום הראשון לאותו מקום.

יום הכיפורים יש בו דיני הוצאה כמו בשבת, ולכן נוהגים בו גם עירובי חצרות, שעניינם הוא איסור הוצאה מרשות לרשות, אבל ביו"ט אין איסור הוצאה, אלא רק עירובי תחומין, ולכן גם עירובי חצרות לא נוהגים בו, ואומר המ"ב, שאעפ"כ, זה הכל כאשר יש לו צורך יו"ט אז מותר להוציא, אבל אסור להוציא סתם ללא כל צורך, ולכן כשעושה עירובי חצרות לשבת, יוסיף בנוסח העירוב גם את יו"ט, כדי שע"י עירובי החצרות שהוא עושה, יהיה מותר לו גם ביו"ט להוציא מרשות לרשות אפילו שלא לצורך כלל.

בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים. לבו התמלא פחד. מי יודע מה הם זממו לעשות לו?
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים