האם בזמננו צריך להתענות 'תענית חלום'?

הדף היומי בהלכה י"ז בטבת - סימן רפ"ח סעיף ב'- ד'
לא מצליח לצפות? לחץ כאן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אבאיזה אופן יתכן שיש כמעט איסור לאכול בשבת?

על מה מותר לבכות בשבת? אדם שקשה עליו להתענות על חלום בשבת, יתענה או יאכל? חלם חלום בשינת הצהריים בשבת, האם גם על זה צריך להתענות? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן רפ"ח סעיף ב' –סעיף ד' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

יש מצוה לאכול בשבת ג' סעודות, ובשיעור הקודם למדנו, שאסור להתענות בשבת, ואפילו לאחר את סעודת יום השבת מעבר לשש שעות מתחילת היום, אסור, דהוי כזורק אבן לחמת, ונחשב שהתענה ואסור להתענות בשבת, אבל זה הכל באדם שהאכילה היא עונג עבורו ושבת ניתנה לעונג, אבל אדם שהאכילה מזיקה לו ומצערת אותו, לא רק שהוא פטור מלאכול בשבת אלא 'כמעט' יש איסור בדבר אם הוא אוכל, וזה ברור שאם יכול לאכול 'כזית' ולא יזיק אותו, יאכל 'כזית', אבל אם גם זה מזיק אותו, שלא יאכל בכלל.

הרמ"א מתייחס לעניין של 'בכי' בשבת, ואומר, שמי שיש לו עונג אם יבכה כדי שילך הצער מליבו, מותר לבכות בשבת, המשנה ברורה מביא, שאמנם יש אחרונים שמסכמים עם דברי הרמ"א, אבל הט"ז אומר, שסתם לבכות על צער אסור ואפילו אם ירווח לו ע"י הבכי, ומה שמותר לבכות בשבת זה באדם שמתפלל ומרוב דבקות בהקב"ה, זולגות עיניו דמעות.

אדם שמתענה כל יום, כאשר מגיע שבת אסור לו להתענות, אבל אם הוא יאכל בשבת שזה שינוי וסת עבורו וגורם לו צער, מותר לו להתענות בשבת, ואסור להתענות על עוונות בשבת.

תענית חלום מותר להתענות בשבת, ומביא המשנה ברורה, שזה לא דווקא אם חלם חלום רע, אלא אפילו אחרים חלמו עליו חלום רע, חייב להתענות, וזה הכל כאשר ע"י התענית מוצא מנוח לנפשו, אבל באופן שהתענית יותר קשה לו מהצער של החלום עצמו, לא יתענה.

כיוון שהתענה תענית חלום בשבת, עשה איסור, ולכן ביום ראשון יתענה על מה שהתענה בשבת, ואם ביום ראשון לא יכול לשבת בתענית וכגון שזה ימים שאסור להתענות בהם, יתענה ביום אחר, וכן אדם שהתענה בשבת וקשה לו להתענות ביום ראשון פעם נוספת, יתענה ביום אחר סמוך לשבת, ואם בכל מקרה חשב להתענות ביום ראשון וכגון כשחל י"ז בתמוז או יום א' של סליחות, י"א שלא מועיל לו מה שמתענה כיוון שבלאו הכי היה צריך להתענות, ולכן יתענה ביום אחר.

מי שישן שינת צהריים וחלם חלום רע, יתענה מאז שהוא קם ועד חצי הלילה של מוצ"ש, ויבדיל, וביום ראשון יתענה כאילו התענה כל יום השבת, ואומר המשנה ברורה, שאפילו אם כבר סעד סעודה שלישית שלכאורה הוא כבר לא צריך לאכול, ואז ישן וחלם חלום רע, בכ"א יתענה, ויתענה שוב ביום ראשון.

אולי גם יעניין אותך

השארת תגובה