האם אפשר להתיר מבוי גם בקורה וגם בלחי?

כ' באדר ב תשע"ט - סימן שס"ג- מאמצע סעיף ל"א- סעיף ל"ג

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמה הדין במקרה שבני המבוי התחלקו לשני קבוצות וכל קבוצה השתתפה לעצמה?כיצד מתירים בטלטול מבוי שרוחב הפתח שלו מעל כ' אמה? ובאיזה אופן ניתן להתיר חצי מן המבוי בקורה? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שס"ג סעיף ל"א – ל"ג סעיף במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

בני המבוי צריכים להשתתף יחד, וכאשר בני המבוי התחלקו, וקבוצה אחת השתתפה לעצמה, וקבוצה אחרת השתתפה לעצמה, הם אוסרים אחד על השני, ומדובר באופן שבני המבוי עשו לחי מאמצע המבוי פנימה, כדי שאותם שגרים בחלק הפנימי של המבוי, יהיה מותר להם לטלטל בחלקו הפנימי של המבוי, ובני המבוי הגרים בחלק החיצוני של המבוי תיקנו לעצמם בלחי, וערבו לעצמם, ולא השתתפו כולם יחד להיות כרשות אחת, באופן כזה, הם אוסרים אחד על השני, אא"כ מדובר באופן כזה, שרק בני החלק הפנימי של המבוי תקנו את המבוי לעצמם, והעמידו לחי באמצע המבוי כדי להתיר את חלקו הפנימי בטלטול, והחצרות שגרים בחלקו החיצוני של המבוי, לא תקנו כלל את המבוי, א"כ, ממקום העמדת הלחי באמצע המבוי ולחוץ, אסור בטלטול, ובאופן כזה, החיצוניים לא אוסרים על הפנימיים, כיוון שהחיצוניים אסורים בטלטול במבוי.

באופן שחילקו את המבוי שלא ע"י לחי, אלא בהעמדת פס ד', או בהעמדת שני פסים משני הכיוונים, באופן שהרוחב לא יותר מי', או שעשו צוה"פ גם אם הוא רחב יותר מי', נחשב הדבר כמחיצה גמורה, ובזה אע"פ שלא עירבו יחד, לא אוסרים אחד על השני, ומבאר המ"ב, שזה הכל כאשר אין דריסת רגל אחד על השני, אבל אם יש דריסת רגל אחד על השני, כגון שיש פתח בחלק הפנימי של המבוי, והחיצוניים צריכים לעבור דרך החלק הפנימי, בכל אופן הם אוסרים אחד על השני, ורק באופן שלפנימיים יש גם כן פתח בחלקו הפנימי, אבל אם הפנימיים צריכים לעבור דרך החלק החיצוני, הם אוסרים אחד על השני.

בני החלק הפנימי של המבוי יכולים להעמיד קורה כדי להתיר את חלקם בטלטול, וכל מה שאפשר להתיר רק חלק אחד במבוי, זה רק כאשר לאותו חלק יש את כל כללי מבוי, דהיינו, שלא יהיה אורכו פחות מד' אמות, ושאורכו יהיה יותר מרוחבו, ושיהיו בתים או חצרות פתוחים לתוכו, וללא זה, נחשב כחצר שניתרת רק בפס ד' או בשני פסים משהו משני הכיוונים.

מבוי שרוחב פתחו למעלה מי' אמות, אינו ניתר בלחי וקורה, ואם הפתח רחב כ' אמה, אינו ניתר בלחי וקורה, וכדי להתיר כזה מבוי בקורה, צריך לצמצם את רוחב הפתח, ומספיק שהוא קובע ברוחב הפתח פס באורך ד' אמות בלבד, ויקח פס שאורכו ד' אמות, ויעמיד אותו באמצע המבוי לאורך המבוי, ואותו פס יחלק את המבוי לשניים, שבכל חלק וחלק אין יותר מי' אמות, ואז המבוי יצטמצם, וכך יכול להתיר את המבוי ע"י לחי או קורה, ויזהר שהקורה תהיה מונחת על הפס, או בתוך ג' טפחים אל הפס, ואם לאו, אינה יכולה להתיר, ובכל מבוי כזה צריך שיהיו בתים וחצרות פתוחים לתוכו, שהרי הוא חילק את המבוי לשניים, וכן יכול להעמיד לחי בצד אחד, וקורה במבוי השני, אבל אם רוצה להתיר את כל המבוי בקורה אחת, צריך שאמצע הקורה תהיה מונחת ע"ג הפס וכנ"ל, ואם רוצה להתיר חצי מהמבוי בקורה, צריך שהקורה תהיה מונחת על הפס ועל הכותל בצד השני.

מה שבסוף הפס ועד הכותל האמצעי, יש לו דין מבוי עקום, וצריך תיקון, ואע"פ שהרוחב שם הוא עד י' אמות, וי"א שאין לו דין מבוי עקום אא"כ יש מהפס עד הכותל האמצעי יותר מי' אמות, אבל אם המרחק בין סוף הפס לכותל הוא עד י' אמות, א"צ שום תיקון, כיוון שהוא מוגדר כפתח, ומבאר המ"ב, שאע"פ שמבוי עקום בכל מקרה צריך תיקון גם אם אין שם י' אמות, כאן שאני, כיוון שכאן זה שני מבואות חלוקים, וכל עוד שהמרחק בין סוף הפס לכותל הוא עד י' אמות, זה נידון כפתח וא"צ תיקון.  

"הנה ימים באים... ומלאה הארץ דעה את ה'"- קליפ מסכם: מעמדי סיום הש''ס דרשו ברחבי תבל
בנס שם לב שהאוטובוס מתקרב לתחנה. מה ההתמדה הזאת? - שאלתי אותו. "עושים אצלנו מצ'ינג", הסביר לי...
בדרך אגב שאל הרב פוקס: "ומה תעשו עכשיו עם ארבע זוגות תפילין לאחר שכבר רכשתם חדשות?"
החלום שמסעיר את הציבור החרדי
"לפעמים השערות ממש סומרות מעוצמת הנס!"
"הוא צועק לי: אתה לא תאמין!"
אמירת פרשת המן – סגולה או תזכורת?
"גם אני התארגנתי בשקט", מספר חיים לאמו המצומררת, "ויצאנו לנתב"ג. בדרך נכנסנו למאפיה"
ב-2:30 מישהו העיר אותו, שם על הספסל. הוא תיאר לעצמו שמדובר במשטרה... אבל לא!
איך תוכל להסתלק מן העולם בלא לשוב בתשובה?
בדרך חזור, האברך שלצדי מקבל טלפון מ'מעייני הישועה. "הבחור שלך יכול להשתחרר", אומרים לו...
"אמרתי לעצמי: אולי 'הדף היומי' גורם לה לבכות?"...
מה גרם למיליארדים בעולם להעריץ את ביל קלינטון?
צפו: סיפורו המרגש של חתן "קניין ש"ס" ביוהנסבורג הרה"ג רבי ארן כהן שליט"א
צפו בקליפ מסכם מ"שבת דרשו" באוקספורד שבאנגליה
חסר אונים צנח על כסא מזדמן, ואז נזכר פתאום במענה שקיבל מהגר"ח קנייבסקי: "עמלק"!
סיום הש"ס של דרשו באצטדיון ''דום דה פריז''
תיאור חי מהמעמד המרטיט של הכנסיה הגדולה הראשונה בוינה, ודבריו של מרן ה'חפץ חיים' זי"ע
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
לפתע נשמעו צעקות: "יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים