שיעורי 'הדף היומי בהלכה' באידיש מאת הרב מרדכי שלמה פריינד

משנה ברורה חלק ה

הלכות פסח

הלכות יום טוב

משנה ברורה חלק ו