גזיזת ציפורניים בשיניים בשבת

ה' בטבת תשע"ט - סימן ש"מ- סעיף א'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמדוע אדם התולש שערות בשבת חייב והרי זה מלאכה שא"צ לגופה?מהו שיעור החיוב בגזיזת שערות וציפורניים?אשה שחל טבילתה בליל שבת ושכחה לגזוז ציפורניה מה עליה לעשות?באיזה אופן חייב אפילו כשגזז רק שערה אחת?ואדם הלובש בשבת בגד מעור בהמה ויש בו שערות האם יש איסור לתולשם? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן ש"מ סעיף א' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אסור בשבת לתלוש או לגזוז את שערותיו או ציפורניו בין בכלי ובין ביד, ואסור אפילו בשיניים, אלא שיש חילוק גדול, שכאשר אדם גוזז אותם בכלי, הוא חייב מדאורייתא משום מלאכת גוזז, אבל אם תלש ביד שלא כדרך שעושה בחול, אסור מדרבנן ואין חיוב מן התורה על כך, כיוון שלא גזז כדרך הגוזזים.

שיעור החיוב בגוזז שערותיו הוא בשני שערות ובכלי, ואם גזז שערה אחת, יש איסור אבל אין חיוב, ומוכיח הבה"ל, שיש דין של חצי שיעור מן התורה לא רק בדברים שקשורים לאכילה, אלא גם במלאכות שבת.

לכאורה, מלאכת גוזז שייך בגוזז צמר מע"ג הבהמה שזה צמר שהוא צריך אותו, ואז חייב חטאת, אבל אדם התולש שערותיו וציפורניו, הוא לא צריך אותם, אלא הוא צריך שהם לא יהיו כאן, והוי מלאכה שא"צ לגופה, ומדוע חייבים על זה משום גוזז? ואומר הבה"ל ע"פ דברי הריב"ש, שהגדרת מלאכת גוזז היא, ייפוי העור, וכיוון שאדם העושה זאת מתכוון לייפות את עצמו בכך, מתחייב במלאכת גוזז.

שיעור גזיזת ציפורניים היא בציפורן אחת בלבד.

אשה ששכחה לגזוז ציפורניה בער"ש ואירע טבילתה בשבת, תאמר לגוי שיטול את ציפורניה ביד, וממילא זה שבות דשבות, כי אמירה לעכו"ם שבות, וגזיזה ביד היא שבות, ואם א"א לגזוז ביד, יגזוז בכלי, ואם אין גוי שיכול לגזוז את הציפורניים, תנקר את ציפורניה היטב ותטבול כך.

יש אופן שאפילו על שערה אחת חייב משום גוזז, והוא, ע"י שמלקט שערה לבנה מתוך שחורות, שכיוון שמקפיד על כך, גם שערה אחת חשובה מספיק בכדי להתחייב על גזיזתה משום מלאכת גוזז, ובבה"ל מסתפק, באופן שגוזז לבנות מתוך שחורות, האם מדובר בשערה אחת בלבד, שכאשר הוא גוזז אותה אין לו יותר שערות לבנות, ואז חייב, או שאפילו שנשארו לו עוד שערות לבנות, בכ"א על גזיזה של שערה אחת חייב, שהרי לכאורה, אם זה משום שהוא מייפה את עצמו, כאשר נשאר לו עוד שערות לבנות, הוא לא מייפה את עצמו בכך.

מביא המ"ב, שלאו דווקא לבנות מתוך שחורות, אלא גם אדם זקן המלקט שחורות מתוך לבנות, כיוון שרוצה ששערותיו יהיו לבנות, חייב על כך, ודן הבה"ל, במלקט לבנות מתוך שחורות, האם דווקא בכלי הוא חייב, או אפילו ביד חייב כי כך היא הדרך, ולגבי שערה אחת, לא מקפידים דווקא לגזוז אותה בכלי אלא גוזזים אותה גם ביד בחול.

אסור לאדם ללקט שחורות מתוך לבנות אפילו בחול, משום לא ילבש.

המ"ב מביא, שמלאכת גוזז שייכת גם כאשר הבעל חי מת, ולכן, הלובשים עור מבעל חי ויש בו שערות, אסור לתלוש אותם בשבת, ולא זו בלבד, אלא זה יותר חמור, כי בבעל חי שהוא חי, הדרך לגזוז בכלי ולא לתלוש ביד, כיוון שזה כואב לבעל חי, אבל כשהוא מת, הדרך היא גם לתלוש ביד, ואם גוזזים את השערות של הבעל חי אחרי שהוא מת, יש בזה משום מלאכת גוזז.

צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
לפתע נשמעו צעקות: "יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים