גוי שנכנס בפסח לבית היהודי וחמץ בידו

כ"ה תשרי תש"פ - סימן ת"מ סעיף ג' עד סוף הסימן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם מותר ליהודי לאכול יחד עם הגוי בפסח כאשר הגוי אוכל חמץ?מדוע מועיל הפסק מפה בין באוכל בשר לבין האוכל חלב ואילו להפסיק בין גוי האוכל חמץ לבין יהודי האוכל מצה אינו מועיל? ומי עובר על איסור חמץ המונח בפיקדון?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן ת"מ סעיף ג' - סעיף ד' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

גוי שנכנס בפסח לביתו של יהודי, ויש לו חמץ ביד, אין היהודי צריך להוציאו, כיוון שהחמץ לא שייך ליהודי, ואין לו שום קשר לזה, והרי שלך אי אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים, וכן אין חשש שיבוא לאוכלו וכמבואר לעיל בסעיף ב', כיוון שהחמץ נמצא בידי הגוי.

אמנם היהודי לא צריך לסלק את הגוי עם החמץ מרשותו, אבל אסור לו לשבת יחד עם הגוי, שמא יתערב איזה שהוא פירור מחמצו של הגוי, והיהודי יבוא לאוכלו, ואפילו אם יש הפסק מפה שהיא עושה היכר בין מאכלו של הגוי למאכלו של היהודי, ולכאורה נסמוך על זה כהיכר להזכיר ליהודי שלא יאכל ממאכלי הגוי בפסח, זה לא מועיל, ואע"פ שלעניין בשר בחלב זה מועיל, ואם שני יהודים אוכלים על שולחן אחד זה בשר וזה חלב, אם מפה מפסיקה ביניהם, מותר להם לאכול יחד, בכ"ז חמץ שונה, כי חמץ איסורו במשהו, וחוששים שמא יתגלגל פירור ממאכלו של הגוי לתוך מאכלו של היהודי, והיהודי יאכל אותו, ויכשל בכך באיסור דאורייתא של חצי שיעור של חמץ.

אומר המ"ב, שמותר ליהודי להניח לגוי לאכול על שולחנו חמץ ושינקה אח"כ את השולחן, אבל לא שיאכל יחד איתו וכנ"ל, אפילו אם היהודי לא מכיר את הגוי, יש לחשוש שמא יתגלגל פירור חמץ למאכלו של היהודי.

יהודי שהפקיד חמץ אצל יהודי אחר, אע"פ שהנפקד קיבל על כך אחריות, זה לא פוטר את המפקיד, והמפקיד גם עובר על כך, כיוון שקבלת אחריות רק גורמת לכך שלנפקד יהיה קשר לכך, אבל אין זה גורע מן המפקיד, ואע"פ שהחמץ לא ברשותו של המפקיד, מביא הבה"ל בשם הרא"ש, שכיוון שהנפקד השאיל לו מקום מרשותו, נחשב הדבר כשל המפקיד, ואומר הגר"ז, לפי"ז, אם הוא הניח שלא מדעתו של הנפקד, הוא יעבור על זה רק מדרבנן, ויעויין בבה"ל.   

בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים. לבו התמלא פחד. מי יודע מה הם זממו לעשות לו?
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים